PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 101 |
Tytuł artykułu

Nawłoć – Solidago sp. w siedliskach trudnych jako potencjalna roślina energetyczna

Warianty tytułu
EN
Goldenrod – Solidago sp. in hard sites as potential energetic plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Siedliskami trudnymi nazwano takie, w których na skutek działań antropogenicznych gleby utra¬ciły żyzność lub zostały zdewastowane. Są to także tereny bezglebowe rekultywowane ze słabo wykształconym profilem glebowym. Siedliska te są opanowywane przez zbiorowiska roślinne, w których dominantami są solidago sp. i Calamagrostis epigejos. Badania takich zbiorowisk przeprowadzono pod względem składu florystycznego, ich struktury i wielkości produkowanej biomasy nadziemnej. Rozpoznano wartość energetyczną tej biomasy, a także właściwości gleby. Zbiorowiska te kolonizują bardzo ubogie gle¬by o zróżnicowanym składzie granulometrycznym. Wielkość produkowanej biomasy nadziemnej przez te zbiorowiska może być zmienna w latach. Na badanych powierzchniach kształtowała się w zakresie od około 7 do 27 Mg-ha-1 s.m. Na wartość energetyczną uzyskanej biomasy składają się ciepło spalania i wartość opałowa. Ciepło spalania dla stanu suchego i bezpopiołowego (daf) kształtowało się w zakresie od 17,75 do 19,65MJkg-1; wartość opałowa od 16,49 do 18,16 MJ-kg-1. Produkcja dużej ilości biomasy wieloletnich roślin dziko rosnących, głównie nawłoci i trzcinnika piaskowego, na terenach poprzemysłowych skłania do wykorzystania ich do celów energetycz¬nych.
EN
Sites on which soils lost fertility or were devastated under the influence of anthropogenic activities, were called hard sites. There are also non-soil areas, reclaimed with soil profile weak formed. This sites are colonized by phytocoenosis in which dominants are Solidago sp. and Calamagrostis epigejos. Researches of this plant communities were made in respect of floristic constitution, their structure and quantity of produced biomass, and also soil characteristic. Energetic value of the bio¬mass and soil properties were also studied. This phytocoenosis colonize very scanty soils of diversified grain-size distribution. Quantity of overground biomass produced this plant communities may be variable in years. On researched areas this quantity was within the range from approximately 7 to 27 Mg-ha-1 s.m. Energetic value consists of heat of combustion and calorific value. Heat of combustion value for dry and ashless state (daf) was within the range from 17,75 to 19,65 MJ-kg -1. Calorific value was within the range from 16,49 to 18,16 MJ-kg"1. Production of large amount of perennial wild growing plants biomass, mainly goldenrod and wood small-reed, on post-industrial areas tend to use them for energetic objectives.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Opis fizyczny
s.51-61,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Geologii Stosowanej w Gliwicach, Politechnika Śląska, Gliwice
autor
Bibliografia
  • Bujakowski W., Barbacki A., Hołojuch G., Kępińska B., Pająk L., Pussak M., 2006. Program wyko-rzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. PAN. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków-Katowice.
  • Dobrzański B, Zawadzki S., 1995. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa. Gabzdyl W., 1994. Geologia złóż węgla. Wyd. Polskiej Agencji Ekologicznej. Warszawa.
  • Krawczyński M., Świerczewska A., 2006. Technologia współspalania paliw konwencjonalnych z biomasą i biogazem. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 1: 51-57.
  • Noszczyk J., 2011. Biomasa roślin na terenach zdegradowanych. Praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem A. Patrzałek. Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice.
  • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i ro¬ślin. Katalog. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
  • Patrzałek A., Kozłowski S., Swędrzyński A., Trąba Cz., 2011. Trzcinnik piaskowy jako potencjalna roślina energetyczna. Monografia. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice.
  • http://www. oze.opole.pl/Energia_biomasy,str,459.html
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-25d886ae-befe-40db-8ec8-3007b0aa054d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.