PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 64 | 4 |
Tytuł artykułu

Structure of the floral parts of Crocus vernus (L.) Hill.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Struktura elementów kwiatowych Crocus vernus L. Hill.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the climatic conditions of Lublin, Crocus vernus blooms from the third decade of March until the third decade of April. The flowers live for 3-4 days. Micromorphological investigations of the tepals and perianth tube as well as of the stamens and pistil were carried out using scanning electron microscopy. The anatomical features of the perianth segments and flower stem were examined with the use of light and fluorescence microscopy. Pollen grains were observed under a light microscope. It was found that the adaxial and abaxial epidermal cells formed papillae in the middle and lower part of the tepals. Much smaller papillae are formed in the upper region of the perianth tube. Elongated non-glandular and glandular trichomes, with spherical protrusions at the tip, are found at the base of the filaments. The filaments are distinguished by epidermal cells with a longitudinally striated cuticle and by the presence of papillae of varying number and size. The cylindrical papillae on the stigma of the pistil are covered by a wrinkled cuticle. The style is surrounded by the perianth tube along a significant length. A narrow space is formed between these organs, and it is filled by the nectar. Stylar channels are found in the style. We observed calcium oxalate crystals and numerous plastids in the parenchymal cells surrounding these channels. Inaperturate, spherical pollen grains are covered by numerous tryphine (or pollenkitt) droplets. This paper also discusses the functions of the papillae found in the epidermis of the perianth and filaments.
PL
W warunkach klimatycznych Lublina Crocus vernus kwitnie od trzeciej dekady marca do trzeciej dekady kwietnia. Kwiaty żyją 3-4 dni. Badania mikromorfologii listków i rurki okwiatu oraz pręcików i słupka przeprowadzono w skaningowym mikroskopie elektronowym. Cechy anatomiczne elementów okwiatu i łodyżki kwiatowej badano przy użyciu mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej. Ziarna pyłku obserwowano w mikroskopie świetlnym. Stwierdzono, że komórki epidermy doosiowej i odosiowej w środkowej i dolnej części listków okwiatu tworzą papillle. Znacznie mniejsze papille powstają w górnej strefie rurki okwiatu. Przy nasadach nitek pręcikowych występują wydłużone włoski mechaniczne i wydzielnicze z kulistymi uwypukleniami na szczycie. Nitki pręcikowe wyróżniają się komórkami epidermy z podłużnie prążkowaną kutykulą i obecnością papilli o różnej liczbie i wielkości. Walcowate papille na znamieniu słupka okrywa pomarszczona kutykula. Szyjka słupka otoczona jest na znacznej długości przez rurkę okwiatu. Między tymi organami tworzy się wąska przestrzeń, którą wypełnia nektar. W szyjce słupka występują kanały stylarne. W komórkach parenchymy otaczających kanały obserwowaliśmy kryształy szczawianu wapnia i liczne plastydy. Bezaperturowe, kuliste ziarna pyłku pokryte są licznymi kroplami kitu pyłkowego. W pracy dyskutowane są funkcje papilli występujących w epidermie okwiatu i nitek pręcików.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
4
Opis fizyczny
p.35-45,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Botany, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-934 Lublin, Poland
autor
 • Department of Botany, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-934 Lublin, Poland
Bibliografia
 • A r s l a n N . , O z e r A . S . , A k d em i r R . , 2009. Cultivation of saffron (Crocus sativus L.) and effects of organic fertilizers to the flower yield. Acta Hortic. 826: 237-240.
 • Ber goug noux V., C a i s s a r d J. C ., Ju l l i en F. , Ma g n a r d J. L . , S c a l l i e t G . , C o ck J . M ., Hu g u e n e y P. , Ba u d i n o S . , 2007. Both the adaxial epidermal layers of the rose petal emit volatile scent compounds. Planta, 226: 853-66.
 • Be u g H. J . , 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung. Verlag Dr Friedrich Pfeil, München (in German).
 • C h i c h i r i c c o G. , 1990. Self-incompatibity in Crocus vernus ssp. vernus. (Iridaceae). Plant Syst. Evol. 172: 77-82.
 • Da l b y R . , 2000. A trio of spring bee plants: prairie crocus, skunk cabbage, and manzanita. Am. Bee J. 140(2): 147-149.
 • H l a v a B. , 1984. Rośliny kosmetyczne. Warszawa, Państwowe Wydawnicywo Rolnicze i Leśne, (in Polish).
 • J a r o s z y ń s k a T. , 1992. Atrakcyjność krokusów (Crocus sp.) dla pszczół. / Attractiveness of crocuses (Crocus sp.) for bees. XXIX Naukowa Konferencja Pszczelarska. Streszczenia referatów. Puławy 8-9 kwietnia: 10-11, (in Polish).
 • Ko h lmü n z e r S . , 1997. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWiL. (in Polish).
 • Koł t ows k i Z . , 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita. (in Polish).
 • K r a u s e J . , 2002. Kwiaty cebulowe. Warszawa, Wydawnictwo „Działkowiec”. (in Polish).
 • Ku g l e r H. , 1970. Blütenökologie. Gustar Fischer Verlag, Stuttgart, (in German).
 • Ma b b e r l y D. J . , 1997. The plant-book: a portable dictionary of the higher plants. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Ma k h louf H., Sa ksouk M., H abi b J., Cha h ine R., 2011. Determination of antioxidant activity of saffron taken from the flower of Crocus sativus grown in Lebanon. Afr. J. Biotech. 10 (41): 8093-8100.
 • Ma u r i z i o A . , G r a f l I . , 1969. Das Trachtpflanzenbuch. Ehrenwirth Verlag, München, (in German).
 • Me h r l N. , 1987. Garden plants as bee pasture. Gartenpflanzen als Bienenweide. Staudengarten. 1986(3): 28-37.
 • Mö l z e r V. , 1983. Kwitnący ogród. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. (in Polish).
 • Mo r a g a A. R . , Fernández Nohales P. F., Fernandez Perez J. A. Gomez-Gomez L. 2004. Glucosylation of the saffron apocarotenoid crocetin by a glucosyltransferase isolated from Crocus sativus stigmas. Planta. 219(6): 955-966.
 • Nami n M.H., E b r a h imz a d e h H ., G h a r eya z i e B. , R a d j a b i a n T. , N am i n H .H. , 2010. Initiatio and origin of stigma-like structures (SLS) on ovary and style explants of saffron in tissue culture. Acta Biol. Crac., Ser. Bot. 52(1): 55-60.
 • Os z k i n i s K. , 1994. Kwiaty od A do Z. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. (in Polish).
 • P i ę ko ś -Mi r k owa H . , M i r e k Z . , 2007 Rośliny górskie. Warszawa, MULTICO Oficyna Wydawnicza. (in Polish).
 • P o d b i e l k ows k i Z . , 1980. Słownik roślin użytkowych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. (in Polish).
 • P o d b i e l k ows k i Z . , 1992. Rośliny użytkowe. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. (in Polish).
 • P r o c t o r A . , Ye o P. , L a c k A . , 1996. The natural history of pollination. Collins Publishers, London.
 • Ra dja b i a n T. , S a b o o r a A ., Na d e r ima n e s h H ., E b r a h imz a d e h H. , 2001. Comparative analysis of crocetin and its glycosyl esters from Crocus sativus L. and Crocus haussknechtii Boiss. as an alternative source of saffron. J. Food Sci. J. Food Sci. Technol. (Myosore). 38(4): 324-328.
 • Re j ews k i M. , 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. (in Polish).
 • Ru t k ows k i L . , 2008. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).
 • Spi c z y ń s k a M. , 2001. Osmophores of the fragrant orchid Gymnadenia conopsea L. (Orchidacea). Acta Soc. Bot. Pol. 70 (2): 91-96.
 • S t r z e l e c k a H . , K owa l s k i J . , 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. (in Polish).
 • S z a f e r W. , Wo j t u s i a k owa H. , 1969. Kwiaty i zwierzęta. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. (in Polish).
 • S zwe y k ows c y A . J . , 2003. Słownik botaniczny. Warszawa, Wiedza Powszechna. (in Polish).
 • Vogel S., 1990. The role of scent glands in pollination: on the structure and function of osmophores. Amerind Publishing Co., New Delhi, India.
 • We r y s z k o - C hm i e l ews k a E . , C hwi l M. , 2011. Micromorphology of the floral elements, the structure of the nectary, and the apicultural value of Elaeagnus commutate Bernh. ex Rydb. Acta Agrobot. 64 (1): 27-34.
 • We r ys z ko -Chmi e l ewsk a E ., C hwi l M ., S awid i s T. , 2007. Micromorphology and histochemical traits of staminal osmophores in Asphodelus aestivus Brot. flower. Acta Agrobot. 60(1): 13-23.
 • Wh i t n ey H .,M. , B e n n e t t K .M.V. , D o r l i ng M ., Sa n d b ach L ., P r i n c e D., Ch i t t ka L. , Gl o v e r B. J . , 2011. Why do so many petals have conical epidermal cells? Ann. Bot. 108: 609-616.
 • Z h a n g Y. , Ta n D. , 2009. Breeding system and pollination biology of Crocus alatavicus (Iridaceae), a geocarpic subalpine plant of the western Tianshan Mountains. Biodivers. Sci. 17(5): 468-475.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-22ee0a6f-0435-420e-b855-166b0dc478bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.