PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Badania hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Investigations of hydraulic flow conditions of a vacuum sewage system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem badań było przeanalizowanie hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej, która nastręczała dużo problemów w trakcie jej eksploatacji, i zaproponowanie działań naprawczych, żeby je wyeliminować. Zakres badań obejmował sieć kanalizacji podciśnieniowej, wybudowaną w miejscowości Starawieś w pobliżu Warszawy. W artykule przedstawiono analizę uzyskanych wyników badań zmian podciśnienia na długości zbiorczego rurociągu podciśnieniowego o średnicy 225 mm w warunkach technicznej eksploatacji sieci kanalizacji podciśnieniowej. Urządzenia do pomiaru podciśnienia rozmieszczono w sześciu wyznaczonych punktach (studzienkach żelbetowych z zaworami opróżniającymi typu ISEKI) na długości zbiorczego rurociągu podciśnieniowego. Rozmieszczone na długości rurociągu urządzenia pomiarowe przez kilka dni mierzyły co minutę, w sposób ciągły, zmiany podciśnienia. Zmiana podciśnienia w sieci zależy od częstotliwości otwierania się zaworów opróżniających i podciśnienia w zbiorniku podciśnieniowym [Kalenik 2015]. Żeby zawory opróżniające mogły się otwierać, podciśnienie w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej nie może być mniejsze niż –20 kPa [Kalenik 2014b]. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na określenie przyczyn nieprawidłowego działania sieci kanalizacji podciśnieniowej. Główną przyczyną problemów było niezgodne z projektem wybudowanie przejść zbiorczego rurociągu podciśnieniowego pod drogą krajową 62. Po przebudowaniu przejść rurociągu pod drogą zgodnie z projektem i prawidłowym wyregulowaniu nastaw długości czasu otwarcia zaworów opróżniających badana sieć kanalizacji podciśnieniowej zaczęła pracować prawidłowo.
EN
The main aim of the investigations was to analyze hydraulic flow conditions of a vacuum sewage system making a lot of problems during its exploitation and to propose corrective action which should be taken to eliminate these problems. The scope of the investigations encompassed a vacuum sewage system built in a village Starawieś nearby Warsaw. The paper presents the analysis of the obtained results of the investigations of negative pressure changes along the length of the vacuum collector pipeline with diameter of 225 mm, in conditions of technical exploitation of the vacuum sewage system. Negative pressure measuring devices were distributed in six determined points (ferroconcrete wells with ISEKI interface valves) along the length of the vacuum collector pipeline. The measuring devices measured pressure changes every minute, by 24 hours per day, for several days. Changes of the negative pressure in vacuum sewage systems depend on the frequency of opening of interface valves and on the negative pressure in a vacuum container. In order to let the interface valves open, the negative pressure in vacuum sewage pipelines cannot be lower than -20 kPa. The analysis of the obtained results of the investigations allowed to define the causes of malfunctioning of the vacuum sewage system. The main cause of the problems was that the passages of the vacuum collector pipeline under the national road No. 62 were built contrary to the design. After reconstruction of the aforementioned passages according to the design and after proper adjustment of opening times of the emptying valves, the tested vacuum sewage system operated properly.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
s.147-160,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • ATV-DVWK-A 116 (2004). Part 1. Vacuum drainage outside of buildings. April.
 • Błażejewski, R., Bykowski, J. (1999). Analiza techniczno-ekonomiczna sieci kanalizacyjnych na terenach niezurbanizowanych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Sieci kanalizacyjne i pompownie ścieków na terenach niezurbanizowanych". Wisła, 6-8 września. Wydawnictwo Abrys, Poznań, 19-40.
 • Błażejewski, R., Matz, R. (2011). Problemy eksploatacyjne systemów kanalizacji podciśnieniowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7-8, 289-292.
 • EPA/625/1 -91/024 (1991). Alternative Wastewater Collection Systems. Manual. United States Environmental Protection Agency, Washington.
 • Heidrich, Z. (1991). Analiza porównawcza różnych systemów odprowadzania ścieków z jednostek osadniczych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7, 155-159.
 • Kalenik, M. (2011). Niekonwencjonalne systemy kanalizacji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kalenik, M. (2014a). Eksperymental investigations of interface valve flow capacity in the RoeVac type vacuum sewage system. Environment Protection Engineering, 40, 3, 127-138.
 • Kalenik, M. (2014b). Hydrauliczne warunki przepływu w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kalenik, M. (2015). Empirical formulas for calculation of negative pressure difference in vacuum pipelines. Water, 7, 10, 5284-5304.
 • Kalenik, M., Kanclerz, A. (2005). Badania systemu kanalizacji podciśnieniowej w warunkach technicznej eksploatacji. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 1, 31-34.
 • Kwietniewski, M., Miszta-Kruk, K. (2007). Distributions of pump work times in an operating vacuum sewerage system. In: Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, Singapore, 145-150.
 • Miszta-Kruk, K. (2006). Analiza niezawodności kanalizacji podciśnieniowej na podstawie badań eksploatacyjnych wybranych systemów. Praca doktorska. Maszynopis. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Miszta-Kruk, K., Kwietniewski, M., (2005). Ocena niezawodności systemu kanalizacji podciśnieniowej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin. 32, 453-465.
 • PN-EN 1091:2002. Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
 • Projekt kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Starawieś, Gmina Liw (2005). Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-20d6a378-5d40-4117-b165-8bd9b9f020e2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.