PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09[58] |
Tytuł artykułu

Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems of the delimitation of small agricultural farms in terms of the Common Agricultural Policy reform for the years 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nadal trwają intensywne prace nad przygotowaniem projekcji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ważnym i nowym aspektem wspierania rolnictwa będzie specjalne wsparcie skierowane do gospodarstw drobnych oraz małych. Zajmują one w wielu krajach, zwłaszcza Europy środkowo-wschodniej znaczące ekonomicznie i ważne społecznie miejsce w strukturze rolnictwa. W opracowaniu dokonano próby prostego, wieloaspektowego i przydatnego do celów aplikacyjnych zdefiniowania gospodarstw drobnych oraz małych, wobec których mają być zastosowane specjalne instrumenty wsparcia. Przeprowadzone analizy wykazały, iż gospodarstwa drobne należy definiować jako jednostki o powierzchnia od 1 do 5 ha UR, natomiast gospodarstwa małe za pomocą wielkości ekonomicznej. Proponuje się aby za podmioty małe uznać te, których wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 2 tys. euro SO i mniejsza niż 8 tys. euro SO.
EN
Work on the preparation of Common Agricultural Policy for the years 2014-2020 is now in progress. The special aid aimed at semi-subsistence and small farms is to be both a significant and new aspect of the agricultural support. In many countries, especially in East-Central Europe, these farms hold important economic and social position in the agricultural structure. In the analysis an attempt has been made to define semisubsistence and small farms, towards which special support instruments are to be applied, in a simple, multi-faceted and useful for application aims way. The conducted analysis have shown that semi-subsistence farms should be defined as units from 1 to 5 ha of arable lands, whereas small farms should be defined with the use of economic size. It is suggested that these units, whose economic size is not smaller than 4 000 Euro SO and not smaller than 8 000 Euro SO, should be treated as small.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bibliografia
 • Dzun W: Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki. Wieś i Rolnictwo nr 2 (159)/2013, s. 9-27.
 • EU Agricultural Economic Briefs. What is a small farm? Brief Nr 2/2011. Opracowanie dostępne online: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/economic-briefs/2011/02_en.pdf (dostęp z dnia 10.07.2013 r.)
 • Floriańczyk Z., Tarasiuk R.: Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Wyd. IERiGŻ. Warszawa 2010.
 • Goraj L., Mańko S.: System monitowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych [w:] Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s 9-94.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), Bank Danych Regionalnych
 • Józwiak W., Ziętara W., Zieliński M., Sobierajewska M., Mirkowska Z.: Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie lat 2014 – 2020. IERiGŻ. Warszawa 2013.
 • Kremer E.: Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących stosunków rolnych. Przegląd orzecznictwa, Warszawa 2009, s. 230-240.
 • Musiał W., Drygas M.: Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo nr 2 (159)/2013, s. 55-74.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Odpowiedź w odniesieniu do zawartych w Memoriale Podkarpackim propozycji i postulatów. Warszawa 2013, s. 1-9. Tekst dostępny online: http://www.pir.xo.pl/pir_1_5/images/pdf/odpowiedz_na_memorial.pdf (dostęp z dnia 10.07.2013 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Materiały na posiedzenie Zespołu wspierającego prace w zakresie wdrożenia instrumentów WPR po roku 2014. Warszawa 2013. (stan na dzień 16.07.2013 r.)
 • Sroka W., Happe K.: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Polen und Bayern. IAMO Discussion Paper nr 123. Halle 2009.
 • Tańska-Hus B., Orlewski M.: Pojęcie gospodarstwa rolnego i rodzinnego w ustawodawstwie UE i w Polsce.
 • Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Seria Rolnictwo nr 540, Wrocław 2006. s. 537-541.
 • Wilkin J.: Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii europejskiej. Wieś i Rolnictwo nr 2 (159). Warszawa 2013, s. 43-54.
 • Wrzaszcz W.: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Wyd. IERiGŻ. Warszawa 2012.
 • Ziętara W.: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych, seria G”, t. 96, z. 4, Warszawa 2009, s. 267-276
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-20d04597-3b1a-4885-a8db-bcc88f80630f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.