PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 4 |
Tytuł artykułu

Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych

Warianty tytułu
EN
Consumption in rural households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wiejskie gospodarstwa stanowią ponad 2/5 ogółu polskich gospodarstw domowych, a według kolejnych spisów powszechnych ich liczba rośnie. Celem artykułu jest ocena wielkości i struktury wydatków w polskich gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach, a także wskazanie na czynniki determinujące konsumpcję w wiejskich gospodarstwach domowych. Mimo przeobrażeń polskiej wsi na przestrzeni ostatnich lat nadal można odnaleźć cechy różnicujące gospodarstwa domowe miejskie i wiejskie. Na podstawie przeprowadzonej analizy z wykorzystaniem indywidualnych danych z budżetów gospodarstw domowych GUS głównymi determinantami poziomu i struktury wydatków w wiejskich gospodarstwach domowych są wielkość dochodu rozporządzalnego na jedną osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Znaczącą rolę odgrywają też cechy społeczne i demograficzne gospodarstw domowych, które łącznie z poziomem dochodów są odpowiedzialne za tworzenie określonych struktur wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.
EN
Rural households constitute more than two fifths of the total of Polish households. The aim of this article is to assess the size and structure of expenditure in Polish households located in rural areas and to indicate the determinants of consumption in rural households. Despite many transformations of the Polish countryside in recent years, it is still possible to find features differentiating households located in towns and villages. The main determinants of the level and structure of expenditure in rural households are the disposable income per capita and the household size.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.159-178,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Badań Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechniki Warszawska, Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku, Płock
Bibliografia
 • Analiza skupień. Electronic Statistics Textbook, StatSoft. Źródło elektroniczne, dostęp 23.12.2013 http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny, Departament badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • Gałązka M., Grzelak A., 2012: Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce. http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/galazka_wplyw_spoleczno-demograficznych_ksztaltowania_sie_wydatkow_na_zywnosc.pdf
 • Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., 1981: Analiza rynku. PWE, Warszawa.
 • Gutkowska K., 1999: Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., 1997: Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I., 2012: Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych – kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I., 2005: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Halamska M., 2013: Żyć na wsi: elementy stylu życia. Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), s. 25–43.
 • Jakość życia i spójność społeczna 2011. 2011: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.
 • Janoś-Kresło M., 2012: Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe. Konsumpcja i Rozwój nr 2, s. 94–112.
 • Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008. Social inclusion, pensions, healthcare and long term care. European Commission, March 2008.
 • Knapik W., 2013: Charakter więzi rodzinnych we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wybranych wskaźników zastosowanych w badaniach własnych. Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), s. 82–100.
 • Kłos B., 2009: Ubóstwo wśród dzieci. [w:] Dzieci z grup ryzyka, J. Szymańczak (red.). Studia BASS. Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 1 (17).
 • Kramer J., 1997: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa.
 • Mruk H., 2011: Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym. Konsumpcja i Rozwój nr 1, s. 16–25.
 • Pałaszewska-Reindl T. (red.), 1986: Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie. IWZZ, Warszawa.
 • Piekut M., 2013: Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych. Ekonomia i Zarządzanie nr 3(5), s. 64–81.
 • Piekut M., 2009: Polaryzacja konsumpcji w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne nr 7, s. 55–68.
 • Piekut M., 2008: Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Pohorille M., 1985: Potrzeby, podział, konsumpcja. PWE, Warszawa.
 • Radziukiewicz M., 2012: Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych. Konsumpcja i Rozwój nr 1 (2), s. 101–116.
 • Stanisławska J., 2012: Kształtowanie się wydatków na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe UEP, nr 336 – Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców.
 • Stanisz A., 2002: Korelacja kanoniczna. Medycyna Praktyczna nr 6.
 • Szczepański J., 1981: Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE, Warszawa.
 • Szepieniec-Puchalska D., 2012: Polscy konsumenci w obliczu mega trendów w konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój nr 1 (2), s. 85–100.
 • Światowy G., 2012: Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych. Konsumpcja i Rozwój nr 2, s. 56–66.
 • Zalega T., 2012: Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. PWE, Warszawa.
 • Zalega T., 2011: Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja. Studia i Materiały nr 1–2, s. 79–106. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-20b1201b-4aca-45ea-896e-aa4c590cf5c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.