PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 57 | 2 |
Tytuł artykułu

Prognostyczna ocena ekonomicznej efektywności drenowania na przykładzie obiektu Helenów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Prognostic evaluation of economic efficiency of drainage for example the object Helenow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano oceny ekonomicznej efektywności drenowania na obiekcie melioracyjnym Helenów oraz przedstawiono problemy związane z ustalaniem wskaźników warunkujących przeprowadzenie. Ocena efektywności przeprowadzona ze społecznego punktu widzenia wykazała, że - w warunkach zwyżki plonów w granicach 23% w przypadku buraków cukrowych oraz 34+37% w przypadku zbóż i ziemniaków - drenowanie jest ekonomicznie uzasadnione. Obecna wartość netto przedsięwzięcia przy stopie dyskontowej r = 5% wynosi 3438,3 tys. zł, wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji równa się 12,3%, a czas zwrotu nakładów z inwestycji wynosi niecałe 14 lat w warunkach trwałości eksploatacyjnej urządzeń 40 lat.
EN
The article assesses the economic efficiency of drainage on melioration object Helenów and presents problems for indicators determining its conduct. Evaluation of the effectiveness conducted from a social point of view, showed that - in terms of yield increase in the limits of 23 % for sugar beet and 34+37% for cereals and potatoes - drainage is economically justified. The net present value of the project at a discount rate r = 5% is 3438.3 thousand zł, internal rate of return is equal to 12.3% and the payback time of the investment is less than 14 years, in terms of equipment service life of 40 years.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Numer
2
Opis fizyczny
s.72-78,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Bibliografia
 • 1.Gruszka 1996. Znaczenie i warunki stosowania nawodnień deszczownianych w rolnictwie Regionu Kujaw. Rozpr. habil. Falenty. IMUZ. ISBN 83-85735-39-9 ss. 100
 • 2.GUS 1996. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa ss. 717
 • 3.GUS 2012. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa ss. 905
 • 4.Jankowiak J., Rzekanowski Cz.: 2006. Ekonomiczne efekty nawadniania. W: Nawadnianie roślin. Pr. zbior. red. S. Kaczmarczyk, L. Nowak. Poznań. PWRiL. ISBN 978-83-09-01009-8 s. 461-479
 • 5.Kawala J. (red.): 2000. Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich. Warszawa. Brytyjski Fundusz KNOW HOW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. ISBN 83-87912-07-7 ss. 214
 • 6.Lipiński J., Prokopowicz J.: 2008. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji drenarskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 3 s. 139-142
 • 7.Lipiński 1984. Niektóre zagadnienia ekonomiczne niezawodności budowli wodno-melioracyjnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 5 s. 158-160
 • 8.Łojewski S. (red.): 2000. Problemy i metody oceny ekonomicznej i ekonomiczno-ekologicznej przedsięwzięć melioracyjnych. Biblioteczka Wiadomości IMUZ nr 94. ISBN 83-85735-89-5 ss. 121
 • 9.Manteuffel Szoege H.: 2002. Elementy ekonomiki gospodarowania wodą w rolnictwie. Warszawa. SGGW. ISBN 8-372-44382-3 ss. 228
 • 10.Manteuffel Szoege H.: 2005. Zarys problemów ekonomiki środowiska. Warszawa. SGGW. ISBN 83-7244-691-1 ss. 220
 • 11.Manteuffel Szoege H., Interewicz A.: 1995. Eksploatacja systemów drenarskich w świetle monitoringu ekonomicznego w latach 1987-1992. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 3 s. 122-125
 • 12.MR, IMUZ 1976. Metodyka określania ekonomicznej efektywności inwestycji wodnych, melioracyjnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Instrukcja branżowa. Warszawa ss. 23
 • 13.MRR 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Warszawa ss. 88
 • 14.Prokopowicz J.: 1995. Normatywy nakładów i kosztów produkcji roślinnej. Materiały pomocnicze do ekonomicznej oceny przedsięwzięć produkcyjnych i inwestycyjnych w rolnictwie i gospodarce surowcowej przemysłu rolno-spożywczego. Materiały Instruktażowe nr 109. Falenty. Wydaw. IMUZ. ISSN 0860-0813 ss. 111
 • 15.Rychlicki E: 1989. Wskaźniki kosztów eksploatacji systemów drenarskich. Maszynopis. Falenty IMUZ ss. 20
 • 16.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. 2011. Nr 74 poz. 397
 • 17.Wiśniewski S.: 2010. Rozpoznanie potrzeb melioracji szczegółowych na obiekcie Helenów, gmina Szczawin Kościelny. Warszawa. BIPROMEL ss. 76
 • 18.Zawadzki W.: 1984. Efektywność drenowania gruntów ornych na terenach nizinnych. Studia i monografie nr 16. ISSN 0239-7102. Warszawa. IERiGŻ ss. 230
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-20952137-e2d2-450c-80af-f5a6c0c5fafe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.