PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA

Warianty tytułu
EN
Analysis of musculoskeletal disorders during chainsaw work using REBA and RULA methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują wiele różnego rodzaju problemów zdrowotnych, do których zaliczamy: bóle kręgosłupa, pleców, urazy kończyn górnych oraz dolnych. Celem pracy była analiza obciążenia posturalnego operatora pilarki spalinowej. Zakres ograniczono do oceny dwóch głównych operacji technologicznych: ścinki i okrzesywania, dla których określono obciążenie całościowe za pomocą metody REBA (ang. Rapid Entire Body Assessment) i obciążenie kończyn górnych za pomocą metody RULA (ang. Rapid Upper Limb Assessment). Uzyskane metodą REBA wyniki wskazują na nieakceptowalny poziom obciążenia operatora pilarki spalinowej. Analiza pozycji kończyn górnych (RULA) wykazała ich bardzo duże przeciążenie i niewystępowanie położeń wskazujących na akceptowalny poziom ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że między dwiema metodami analizy posturalnej pracy operatora pilarki łańcuchowej RULA i REBA nie ma istotnej statystycznie różnicy w strukturze kategorii ryzyka. Należy podkreślić, że kryteria metod RULA i REBA są ostrzejsze niż metody OWAS.
EN
Musculoskeletal disorders (MSD) comprise many different kinds of health problems, which include: pains of spine and back, as well as upper and lower limbs injuries. The aim of the study was to analyse MSD for chainsaw operator. The scope was limited to the evaluation of the two main technological operations (felling and pruning) by using REBA (Rapid Entire Body Assessment) and RULA (Rapid Upper Limb Assessment) methods. The results obtained by REBA method indicate an unacceptable level of load for chainsaw operator. The postural analysis of the upper limbs (RULA) showed their high overloading and lack of positions indicating acceptable risk level. On the basis of the tests, it can be concluded that the application of RULA and REBA methods for postural load analysis for chainsaw operator does not show a significant statistical difference in the risk level category. Comparing the obtained results, it should be emphasised, that RULA and REBA methods give stricter criteria than analysis conducted by OWAS method.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
3
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_49.pdf
Twórcy
 • Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
autor
 • Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Bibliografia
 • BEZPIECZEŃSTWO PRACY i ergonomia. 1997. Red. D. Koradecka. CIOP, Warszawa.
 • GÓRSKA E., 2007. Ergonomia. Ofic. Wyd. PW, Warszawa.
 • GRZYWIŃSKI W., 2003. Wpływ zastosowanej techniki i technologii na poziom humanizacji pracy w leśnictwie. Maszynopis. Katedra Użytkowania Lasu UP, Poznań.
 • GRZYWIŃSKI W., TOMCZAK A., JELONEK T., KUPCZYK G., PAZDROWSKI W., 2005. Effect of working postures during tree felling using the chainsaw on the degree of work arduousness and safety. Zesz. Nauk. AR Krak. 419, Ses. Nauk. 91: 319-325.
 • LESZCZYŃSKI K., 2011. Factor analysis in ergonomic profiling of workplaces in forestry. W: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Red. J. Starzyk. Uniwersytet Rolniczy, Kraków: 113-129.
 • MCATAMNEY L., CORLETT E.N., 1993. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Appl. Ergon. 24, 2: 91-99.
 • MCATAMNEY L., HIGNETT S., 1995. REBA: a rapid entire body assessment method for investigating work related musculoskeletal disorders. W: Proceedings of the Ergonomics Society of Australia, Adelaide. ESA, Adelaide: 45-51.
 • OPRACOWANIE charakterystyk prac leśnych w zakresie ich bezpieczeństwa, szkodliwości i uciążliwości. Projekt Badawczy Zamawiany nr 32-99. 2001. GDLP, Warszawa.
 • PISZCZ B., 2005. Wytyczne ergonomiczne przy pozyskaniu drewna. Raport z badań dla GDLP. IBL, Warszawa.
 • PODNIECE Z., 2008. Work-related musculoskeletal disorders: prevention report. European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • ROMAN-LIU D., 1996. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy. Bezp. Pr. [Warszawa] 11: 2-5.
 • STAMPFER K., 1996. Belastungs- und Beanspruchungsermittlung bei verschieden mechanisierten forstlichen Arbeitssystemen. Schriftenr. Inst. Forsttech. Univ. Bodenkult. Wien 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ff7cef8-12ad-4483-902d-68e8541e6ddc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.