PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 67 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of chemical and physical factors on germination capacity of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) seed depending on storage time

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na zdolność kiełkowania nasion mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.) w zależności od czasu przechowywania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the research results regarding the effect of temperature (-15oC) and sulfuric and gibberellic acids on germination capacity of 1-, 2- and 4-year-old seed of reed canary grass (P. arundinacea). According to the results obtained, the stimulatory and inhibitory effect of the above mentioned factors depended on seed age and the time of seed exposure. A significant increase in germination capacity under the influence of low temperature (-15oC) was recorded only for 2- and 4-year-old seed after 6-hour exposure. However, one-year-old seed showed a significant decrease in germination capacity after 48 hours of freezing. The application of sulfuric acid significantly increased seed germination capacity only in the case of 4-year-old seed, regardless of the time of exposure, while a decrease in germination capacity, also not related to the time of sulfuric acid application, was observed in 1-year-old seed. A significant increase in germination, resulting from seed treatment with gibberellic acid, was recorded for 4-year-old seed subjected to soaking for 12 h and for 2-year-old seed (soaking time 6 h) as well as for 1-year-old seed exposed to this factor for 1h. The inhibitory effect of gibberellic acid was observed in 1-year-old seed affected by this factor for 6h and 12 h as well as for hormone treatment of 2-year-old seed for 1 h and 12 h.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu: temperatury (-15oC), kwasu siarkowego i kwasu giberelinowego na zdolność kiełkowania 1, 2 oraz 4 letnich nasion mozgi trzcinowatej (P. arundinacea). Z przeprowadzonych badań wynika, że stymulujące lub inhibicyjne działanie było uzależnione od wieku nasion oraz czasu działania tych czynników. Istotne zwiększenie zdolności kiełkowania w wyniku działania niskiej temperatury (-15oC), stwierdzono jedynie dla nasion 4 i 2 letnich, które były wystawione na jej działanie przez okres 6 h. Natomiast istotne obniżenie zdolność kiełkowania stwierdzono dla nasion 1 rocznych, które były przemrażane przez okres 48 h. Zastosowanie kwasu siarkowego istotnie zwiększyło zdolność kiełkowania jedynie nasion 4 letnich, niezależnie od czasu działania tego czynnika. Natomiast obniżenie zdolności kiełkowania stwierdzono dla nasion 1 rocznych, również niezależnie od czasu oddziaływania kwasu siarkowego. Istotne zwiększenie zdolności kiełkowania w wyniku działania kw. giberelinowego, stwierdzono dla nasion 4 letnich, które były poddane hormonizacji przez okres 12 h oraz dla nasion 2 letnich (czas moczenia 6 h), a także dla nasion 1 rocznych wystawionych na działanie tego czynnika przez okres 1 h. Natomiast działanie inhibicyjne kwasu giberelinowego stwierdzono dla nasion 1 rocznych wystawionych na działanie tego czynnika przez okres 6 h i 12 h oraz dla nasion 2 letnich, które były hormonizowane przez okres 1 h i 12 h. Handling
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
67
Numer
4
Opis fizyczny
p.75-80,ref.
Twórcy
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute in Puławy, Department of Weed Science and Tillage Systems, Orzechowa 61, 50-540 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Nawara Z. Flora Polski. Rośliny łąkowe. Warsaw: Multico; 2006.
 • Kryszak A, Kryszak J, Klarzyńska A. Łąki mozgowe (Phalaridetum arundinaceae) w Dolinie Baryczy. Woda Śr Obsz Wiej. 7(2a): 209–218.
 • Kotlarz A, Stankiewicz S, Biel W. Skład botaniczny i chemiczny siana z półnaturalnej łąki oraz jego wartość pokarmowa dla koni. Acta Sci Pol Zootech. 2010; 9(4): 119–128.
 • Krzyżewski J, Strzałkowska N, Bagnicka E, Jóźwik A, Horbańczuk JO. Wpływ antyoksydantów zawartych w tłuszczu pasz objętościowych na jakość mleka krów. Żywność Nauka Technol Jakość – Food Sci Technol Qual. 2012; 82(3): 35–45.
 • Paulrud S, Nilsson C. Briquetting and combustion of spring-harvested reed canary-grass: effect of fuel composition. Biomass Bioenergy. 2001; 20(1): 25–35. http://dx.doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00061-1
 • Strašil Z, Váňa V, Káš M. The reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) cultivated for energy utilization. Res Agric Eng. 2005; 51(1): 7–12.
 • Christian DG, Yates NE, Riche AB. The effect of harvest date on the yield and mineral content of Phalaris arundinacea L. (reed canary grass) genotypes screened for their potential as energy crops in southern England. J Sci Food Agric. 2006; 86(8): 1181–1188. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2437
 • Larsson S. Supply curves of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) in Västerbotten County, northern Sweden, under different EU subsidy schemes. Biomass Bioenergy. 2006; 30(1): 28–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.06.008
 • Heinsoo K, Hein K, Melts I, Holm B, Ivask M. Reed canary grass yield and fuel quality in Estonian farmers’ fields. Biomass Bioenergy. 2011; 35(1): 617–625. http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.10.022
 • Karamon B, Sekutowski TR. Plonowanie oraz skład chemiczny i wartość opałowa mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea L.) przeznaczonej na cele energetyczne. Zesz Nauk AR Wroc Rol. 2012; 100: 63–72.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.02.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego. Dz.U. 2007; Nr 29, poz. 189.
 • Lindig-Cisneros R, Zedler J. Effect of light on seed germination in Phalaris arundinacea L. (reed canary grass). Plant Ecol. 2001; 155(1): 75–78. http://dx.doi.org/10.1023/A:1013224514980
 • Lindig-Cisneros R, Zedler JB. Phalaris arundinacea seedling establishment: effects of canopy complexity in fen, mesocosm, and restoration experiments. Can J Bot. 2002; 80(6): 617–624. http://dx.doi.org/10.1139/b02-042
 • Lindig-Cisneros R, Zedler J. Relationships between canopy complexity and germination microsites for Phalaris arundinacea L. Oecologia. 2002; 133(2): 159–167. http://dx.doi.org/10.1007/s00442-002-1020-7
 • Bochenek A, Gołaszewski J, Piotrowicz-Cieślak AI, Górecki RJ. The effects of temperature on the dormancy and germination of Cirsium arvense (L.) Scop. seeds. Acta Soc Bot Pol. 2009; 78(2): 105–114. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2009.014
 • Ćwintal M, Sowa P. Influence of seed dressings and laser stimulation on red clover seeds germination. Ann UMCS Sec E. 2010; 65(3): 1–9. http://dx.doi.org/10.2478/v10081-010-0025-x
 • Doroszewski A. Napromienienie słoneczne jako czynnik regulujący kiełkowanie nasion Oenothera rubricaulis Klebahn. Pam Puł. 144AD; 144: 55–69.
 • Flórez M, Martinez E, Carbonell MV. Effect of magnetic field treatment on germination of medicinal plants Salvia officinalis L. and Calendula officinalis L. Pol J Env Stud. 2012; 21(1): 57–63.
 • Krawiec M, Dziwulska-Hunek A, Kornarzyński K, Palonka S. Wpływ wybranych czynników fizycznych na kiełkowanie nasion rzodkiewki (Raphanus sativus L.). Acta Agroph. 2012; 19(4): 737–748.
 • Seliga Ł, Żurawicz E. Wpływ warunków stratyfikacji na kiełkowanie nasion wiśni (Prunus cerasus L.). Zesz Nauk ISK Ski.
 • Emongor VE, Mathowa T, Kabelo S. The effect of hot water, sulphuric acid, nitric acid, gibberellic acid and ethephon on the germination of corchorus (Corchorus tridens) seed. J Agro. 2004; 3(3): 196–200. http://dx.doi.org/10.3923/ja.2004.196.200
 • Kaniewska J, Płaczkowska M, Poćwiardowski W. Wpływ stężenia kwasu nadoctowego na zdolność kiełkowania nasion rzodkiewki. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2012; 570: 65–72.
 • Mahmoud G, Mohammad K, Ghassan N. Effect of endocrap removal, gibberelline, stratification and sulfuric acid on germination of mahaleb (Prunus mahaleb L.) seeds. Am Eurasian J Agric Env Sci. 2010; 9(2): 163–168.
 • Yawalikar N, Bhowal M, Rudra J. Effect of chemical and physical factors on seed germination of Pentapetes phoenicea L. Ind J Fund Appl Life Sci. 2012; 2(1): 200–206.
 • Ertekin M. Effects of microorganisms, hormone treatment and stratification on seed germination of goldenrain tree (Koelreuteria paniculata). Int J Agric Biol Pak. 2011; 13: 38–42.
 • Mohammed A, Gebreselas W, Nardos T. Effect of effective microorganisms (EM) seed treatment and types of potting mix on the emergence and growth of coffee (Coffea arabica L.) seedlings. Int J Agric Res. 2013; 8(1): 34–41. http://dx.doi.org/10.3923/ijar.2013.34.41
 • Dziwulska-Hunek A, Kornarzyński K, Pietruszewski S, Szot B. Effect of laser and variable magnetic field stimulation on amaranth seeds germination. Int Agroph. 2009; 23: 229–235.
 • Hernandez-Aguilar C, Dominguez-Pacheco A, Carballo AC, Cruz-Orea A, Ivanov R, Lopez-Bonilla JL, et al. Alternating field irradiation effects on three genotype maize seed field performance. Acta Agroph. 2009; 14(1): 7–17.
 • Podleśny J, Pietruszewski S, Podleśna A. Efficiency of the magnetic treatment of broad bean seeds cultivated under experimental plot conditions. Int Agroph. 2004; 18: 65–71.
 • Wójcik J. Effects of seed irradiation with laser on the yield and chemical composition of sugar beet roots. Int Agroph. 1994; 8: 539–542.
 • Zarnstorff ME, Keys RD, Chamblee DS. Growth regulator and seed storage effects on switchgrass germination. Agron J. 1994; 86(4): 667–672. http://dx.doi.org/10.2134/agronj1994.00021962008600040015x
 • International Seed Testing Association (ISTA). International rules for seed testing. Seed Sci Technol. 1999; 27 suppl: 33
 • Grzesiuk S, Kulka K. Fizjologia i biochemia nasion. Warsaw: PWRiL; 1981.
 • Kużdowicz K. Długotrwałe przechowywanie nasion jako metoda zachowania odmian i materiałów hodowlanych buraka cukrowego. Biul IHAR. 2004; 234: 191–198.
 • Steiner AM, Ruckenbauer P. Germination of 110-year-old cereal and weed seeds, the Vienna Sample of 1877. Verification of effective ultra-dry storage at ambient temperature. Seed Sci Res. 1995; 5(4): 195–199. http://dx.doi.org/10.1017/S0960258500002853
 • Aniszewski T, Haikonen J, Helwig B, Konert G, Oleksinska Z, Stenman A, et al. Vigor, vitality and seed dormancy of Avena sativa cultivars in a long-term experiment. J Appl Bot Food Qual. 2013; 85(2): 150.
 • Sulewska H, Jazic P, Ptaszyńska G. Ocena wartości siewnej nasion kukurydzy w sześcioletnim okresie przechowywania. Pam Puł. 2005; 140: 287–295.
 • Szenejko M. Masa i wielkość nasion a zdolność kiełkowania wybranych form Poa pratensis L. Grassl Sci Pol. 2007; 10: 173–183.
 • Doliński R. Wpływ działania gorącej wody, chemicznej skaryfikacji i czasu przechowywania na kiełkowanie nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Biul IHAR. 2009; 251: 293–303.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ff6c8db-ca39-4510-8e03-d69a34cf2a22
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.