PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 3 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury

Warianty tytułu
EN
Qualities characteristic of rain wastewater in the light of own studies and literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ścieki deszczowe charakteryzuje duża zmienność pod względem ilościowym i jakościowym. Zmienność stopnia zanieczyszczenia ścieków jest pochodną wielu czynników, z których istotniejsze dotyczą składu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, sposobu zagospodarowania terenu, parametrów opadu. Istotną rolę odgrywają też inne czynniki takie pora roku, sezonowa wegetacja roślin, wypadki komunikacyjne. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań jakości ścieków deszczowych oraz rozkład stężeń zanieczyszczeń w czasie trwania spływu na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach.
EN
Rain wastewater is characterising large changeability in regard of quality and quantity. Change of wastewater pollution is derivative of many factors from which more significant regard air pollution composition, way of terrain management and parameters of precipitation. Significant role play also other factors like season of year, plant vegetation, communication accidents. Preliminary results of rain wastewater quality studies and distribution of pollutants concentration during flow on the example of Kielce municipal basin were presented in the paper.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
3
Opis fizyczny
s.102,121-126,rys.,tab.,fot.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1.USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).
 • 2.USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229,z późniejszymi zmianami).
 • 3.ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spelniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799, z późniejszymi zmianami).
 • 4.KRÓLIKOWSKI A., GARBARCZYK K., GWOŹDZIEJ-MAZUR J., BUTAREWICZ A. 2005: Osady powstające w obiektach kanalizacji deszczowej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Vol. 35. Lublin.
 • 5.BŁASZCZYK W., ROMAN M., STOMATELLO H. 1974: Kanalizacja. Warszawa. Arkady. t. 2., s. 28-32.
 • 6.GOMÓŁKA E., SZAYNOK A. 1986: Chemia wody i powietrza.
 • 7.SAWICKA-SIARKIEWICZ H. 2003: Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru. Wyd. IOŚ. Warszawa.
 • 8.ROSSA L. 2004: Zanieczyszczenia wód deszczowych spływajacych z zabudowanych obszarów wsi. Rozprawa doktorska. IMUZ Falenty.
 • 9.ROMANIEC A. 2009: Charakterystyka fizyczno-geograficzno-hydrologiczna wybranego kanału burzowego w Kielcach. Praca dyplomowa. Maszynopis, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 • 10.ROMAN M. 1986: Kanalizacja. Oczyszczanie ścieków. t. 2. Arkady. Warszawa.
 • 11.DĄBROWSKI W. 2007: Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe. Gaz Woda i Technika Sanitarna, nr 3.
 • 12.BUTECH Sp. z o. o., 2003: Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze Si9, Projekt budowlany, Kielce.
 • 13.DĄBKOWSKI S. L., GÓRSKA K., GÓRSKI J.., SZELĄG B. 2010: Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach. Gaz Woda i Technika Sanitarna (w druku).
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1fab4417-73a1-4fdf-843f-b6eed465517b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.