PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 107 |
Tytuł artykułu

Ziemia w rolnictwie polskim

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Land in Polish agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania było scharakteryzowanie zmian, jakie dokonały się w użytkowaniu ziemi i jej produkcyjności w okresie powojennym. Powierzchnia ziemi rolniczej zmniejsza się, natomiast nie następuje odpowiednio wzrost jej jakości. Pod wpływem warunków ekonomicznych, społecznych i gospodarczych zmienia się struktura użytkowania ziemi. Spełnia ona wielorakie funkcje i posia¬da specyficzne właściwości, których nie mają inne czynniki produkcji rolniczej. Stosujemy różne sposoby oceny jakości ziemi do celów gospodarczych, a każdy z nich daje nam odmienny obraz jej jakości. Pomimo ustawowego nakazu ochrony gruntów rolnych ma miejsce ich przekazywanie na cele nierolnicze i dotyczy to wszystkich klas bonitacyjnych. Następuje powolny wzrost produkcyj¬ności ziemi wyrażony plonem przeliczeniowym na 1 ha oraz na 1 mieszkańca kraju.
EN
The aim of the study was to characterize the changes that have occurred in the use of land and its productivity in the postwar period. Area of agricultural land decreases and accordingly there is no increase in quality of it. Under the influence of economic, social and trade conditions, changes in the structure of land use occur. Land fulfills multiple functions and has specific properties that do not have other factors of agricultural production. We use different ways to assess the quality of the land for farming purposes, and each one gives us a different picture quality. Despite the statutory protection order of agricultural land, the change for non-agricultural use happens and this applies to all quality classes. A slow increase in the productivity of land showed in yield expressed per 1 ha and 1 citizen of the country.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
107
Opis fizyczny
s.39-56,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Adamowski Z., 1977. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, PWRiL, Warszawa: 244-245.
 • Biuletyn Informacyjny IUNiG, IUNiG, Puławy 2000 nr 12: 5.
 • Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa: 36.
 • Kapusta F., 1976. Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa: 11-12.
 • Kapusta F., 2004. Przemiany rolnictwa polskiego w latach 1950-2002 i ich konsekwencje gospo¬darcze, Problemy rolnictwa światowego, T. XI, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 113.
 • Kapusta F., 2012. Agrobiznes, Difin, Warszawa: 128, 175.
 • Rocznik statystyczny 1959, 1959, GUS, Warszawa: XXIV-XXV Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, 2007, GUS, Warszawa: 465.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010, 2010, GUS, Warszawa: 479.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011: 42-43, 461.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, 2005, GUS, Warszawa: 191 i 2007, 203.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2011, 2011, GUS, Warszawa: 73, 87, 92.
 • Sondel J., 1964. Aspekt ekonomiczny substytucji niektórych czynników produkcji przez postęp techniczny, „Roczniki Nauk Rolniczych", 1964, T. 77-G-2: 375-393.
 • Stachak S., 2003. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa: 213-216.
 • Stachak S., 1997. Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa: 132-133.
 • Stachak S., 1998. Ekonomika agrofirmy, WN PWN, Warszawa 1998: 127-128.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 1993 nr 94, poz. 431: 1687.
 • Ustawa z 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacji, Dz.U. 1971 nr 27, poz. 249.
 • Ustawa z 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1982 nr 11, poz. 79.
 • Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1995 nr 16; Dz.U. 2004 nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
 • Użytkowanie gruntów. PSR 2010, 2011, GUS, Warszawa 2011: 86. Wyniki spisu rolniczego 1993, 1993, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1e7f3b37-e534-4914-9e7b-23d062308a61
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.