PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 1 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli

Warianty tytułu
EN
The use of the financial support from the European Union by the dairy farm owners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań jest ocena wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej (UE) przez właścicieli gospodarstw mlecznych oraz ocena organizacji i sytuacji ekonomicznej tych podmiotów. Badania przeprowadzono na grupie 100 gospodarstw objętych FADN, zajmujących się produkcją mleka na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. Analizowano wykorzystanie wsparcia uzyskanego w ramach działań PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. Wyniki badań zebrano za pośrednictwem kwestionariusza wywiadu skierowanego do producentów mleka. Z badań wynika, że zdecydowana większość respondentów nie korzystała ze wsparcia w ramach PROW 2004-2006 (86%). Sytuacja uległa zdecydowanej zmianie w kolejnym okresie programowania, w którym 82% objętych badaniami właścicieli gospodarstw mlecznych korzystało ze środków PROW 2007-2013. Wszyscy rolnicy korzystali z dopłat bezpośrednich. Grupa producentów mleka, która wzięła udział w badaniach, wypowiedziała się pozytywnie o integracji z UE. Rolnicy docenili szanse rozwoju, jakie dała ich gospodarstwom akcesja. Z badań wynika, że rolnicy oczekują od instytucji zarządzających PROW ograniczenia biurokracji oraz większej pomocy w przygotowaniu dokumentacji, szczególnie tej związanej z finansowaniem inwestycji.
EN
The objective of the study was to evaluate the use of the support from the European Union by the owners of dairy farms and the evaluation of the organization and the economic situation of these entitles. The study was conducted on the group of 100 farm owners involved in the production of milk in the region of Mazowsze and Podlasie. The paper analyzes the actions undertaken by farmers under the RDP 2004-2006 and 2007-2013. The research results were collected using questionnaires and interview dedicated to milk producers. During the survey farmers were asked to assess the existing tools of support from the EU. In addition the opinions of farmers concerning their attitudes to EU integration and expectations were collected. The research show that most farmers did not benefit from RDP 2004-2006 (86%). The situation improved during new period of programming in which (82%) of dairy farm owners used the RDP 2007-2013. All of the farmers benefited from subsidies. The research group of milk producers support the integration with the EU. Farmers see the chances of development which gave their farms Polish integration with EU. Farmers expect from the institutions managing RDP less bureaucracy and more help from officials in preparing documentation for the investment financing.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
1
Opis fizyczny
s.127-136,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-957 Olsztyn Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
 • Katedra Ekonomiki i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • Bórawski P. 2013: Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych, Rozprawy i Monografie 185, Wyd. UWM w Olsztynie.
 • Czekaj M., Satoła Ł. 2010: Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, ,,Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 84, 63-75.
 • Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Posłuchajmy rolników, [w] Zmiany w systemie płatności bezpośrednich w rolnictwie po roku 2009, IERiGŻ. „Nowe Życie Gospodarcze”, październik, s. 17-19.
 • Ginter A. 2010: Źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach mlecznych w wybranych powiatach, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XII. z.3, 82-87.
 • Hamalska M. 2007: Rolnicy-wspólna polityka rolna-rozwój, „Studia Regionalne i Lokalne” 2/28, 5-12.
 • Komorowska D. 2009: Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 73, 143-153.
 • Parzonko A. 2007: Zasoby czynników produkcji i ich wykorzystanie w „typowych” gospodarstwach mlecznych na świecie, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. IX. z. 1, 378-382.
 • Parzonko A. 2010: Determinanty rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA” t. XII. z. 3, 306-311.
 • Pietrzykowski R., Wicki L. 2011: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów wspólnej polityki rolnej na modernizację rolnictwa, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G” t. 98, z. 4, 7-22.
 • Runowski H. 2006: Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 93, z. 1, 15-24.
 • Rynek mleka – stan i perspektywy nr 42/2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Urban S. 2011: Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XIII. z. 1, 412-417.
 • Wilkin J. 2006: Sami swoi? Rolnicy w UE (w:) Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Warszawa, Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, 9-20.
 • Wójcik A. 2009: Mocne i słabe strony wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XI, z. 1, 451-455.
 • Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, 2013: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Ziętara W. 2006: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika”, t. 93, z. 1, 7-13.
 • Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 99, z. 1, 43-57.
 • Żmija J., Czekaj M. 2009: Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XI. z. 1, 502-506.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1da7abdd-001e-4684-984d-b0c4aa0ba11c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.