PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 369 |
Tytuł artykułu

Differences in the local climate and water economy of meadow sites on the example of studies carried out in the Noteć river valley

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Różnice w klimacie lokalnym i gospodarce wodnej siedlisk łąkowych na przykładzie badań w dolinie Noteci
RU
Raznicy v mestnom klimate i vodnom khozjajjstve lugovykh biotopov na primere issledovanijj v doline Noteci
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In river valleys, depending on the type of soil, plants, and the variability of climatic factors, there are dry sites, sites of optimum moisture, and moist sites of insufficient melioration. Dry sites in river valleys, espacially in years with atmospheric precipitation defficiencies, are characterized by increased air temperatures, insufficient air humidity, evaporation from open water surfaces. Long post-drought periods occur in such sites. In wet sites high temperature amplitudes and high levels of relative air humidity are observed both in medium wet years and in dry years. High levels of ground water and soil moisture content in spring delay the warming of valley soils. Long periods of spring and early autumn frosts occur more often here than outside of valleys. Differences in the local climate of valley sites ought to be considered in the determination of water requirements of such sites.
PL
W dolinach rzecznych w zależności od rodzaju gleby, roślinności i przebiegu czynników klimatycznych występują siedliska suche, optymalnie uwilgotnione oraz niedomeliorowane wilgotne. Siedliska suche w dolinach rzecznych, zwłaszcza w latach z niedoborami opadów atmosferycznych, charakteryzują się wzrostem temperatur powietrza, niedosytów wilgotności powietrza, parowaniem z wolnej powierzchni wodnej. W siedliskach tych występują długotrwałe okresy posuszne. W siedliskach wilgotnych stwierdza się duże amplitudy temperatur i dużą wilgotność względną powietrza tak w latach średnich jak i suchych. Wysokie stany wód gruntowych i duża wilgotność gleb wiosną opóźniają nagrzewanie się gleb dolinowych. Okresy długotrwałych wiosennych i wczesnojesiennych przymrozków zdarzają się tu częściej niż poza dolinami. Różnice w klimacie lokalnym siedlisk dolinowych powinno się uwzględniać w ustaleniu potrzeb wodnych tych siedlisk.
RU
В речных долинах в зависимости от вида почвы, растительности и развития климатических факторов появляются сухие биохопы, а также оптимально увлажненные и недомелиорированные влажные. Сухие биотопы в речных долинах, особенно в годы с дефицитами атмосферных осадков, отличаются ростом температур воздуха, недостатков влажности воздуха, испарением со свободной водной поверхности. В этих биотопах отмечаются продолжительные периоды засухи. Во влажных биотопах отмечаются большие амплитуды температур и большая относительная влажность воздуха как в средние, так и в сухие годы. Высокие состояния грунтовых вод и большая влажность почв весной замедляют обогрев долинных почв. Периоды продолжительных весенних и раннеосенних заморозков случаются здесь чаще чем вне долин. Разницы в местном климате долинных биотопов должны учитываться при определении водных потребностей этих биотопов.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
369
Opis fizyczny
p.89-98,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • Institute of Melioration and Grasslands, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
  • 1. Вас S.: O transpiracji porostu łąkowego i parowaniu nieporośniętych gleb, na podstawie badań w lizymetrach o rzeczywistych stanach wód gruntowych. Wiad. S. H.M., 1949, I, 4, 7-22.
  • 2. Вас. S.: Studia nad parowaniem z wolnej powierzchni wodnej, parowaniem terenowym i ewapotranspiracją potencjalną. Zesz. Nauk WSR Wrocław, Melioracje, 1967, 80, 7-68.
  • 3. Matul K.: Potrzeby wodne roślin i możliwości ich zaspokojenia w związku z intensyfikacją produkcji roślinnej. Prace i Studia Komitetu Inżynierii Gosp. Wodnej PAN, 1965, 7, 1, 207-245.
  • 4. Roguski W.: Proces grądowienia i różnicowania się bagiennych łąd w dorzeczu Noteci. Praca habilitacyjna, IMUZ Falenty, 1973.
  • 5. Roguski W.: Kształtowanie się siedlisk łąkowych na torfowiskach w wyniku osiadania torfu i mineralizacji masy organicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1973, 146, 14-32.
  • 6. Roguski W.: Wpływ melioracji i rolniczego użytkowania na proces grądowienia łąk w dolinie Noteci. 1976, KNGKM PAN, IG PZ PAN, materiały z konferencji naukowej w Jadwisienie k/Serocka, Warszawa, 1976, 272-278.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1c646d6a-f7a3-4742-bf3d-ce80090ae5b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.