PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ zjawiska „futbolizacji” na kulturę współczesnej wsi polskiej

Warianty tytułu
EN
The effect of the football phenomenon on the culture of contemporary Polish countryside
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sport upowszechnił się na polskich obszarach rustykalnych w drugiej połowie XX wieku, pełnił przy tym funkcję adaptatora innowacji o zasadniczo miejskiej proweniencji, często sprzecznych z tradycyjnym, chłopskim stylem życia. Dynamicznie rozwijana w ostatnim czasie i niezwykle regularna działalność amatorskich klubów piłkarskich oraz rozwój mediów elektronicznych przyczyniły się do ekspansji na obszarach wiejskich kultury „futbolowej”. Artykuł jest próbą ogólnej deskrypcji immanentnego składnika tej kultury tj. zjawiska kibicowania. Osią rozważań jest analiza związków fanów z klubem piłkarskim i społecznością lokalną oraz przejawów kibicowskiej aktywności w realiach małych, wiejskich wspólnot. Autorzy, opierając się na materiałach zebranych w toku wieloletnich badań klubów piłkarskich w centralnej Polsce, próbują wskazać miejsce nowych, zglobalizowanych elementów kultury futbolowej w społeczno-kulturowej przestrzeni polskiej wsi. Chcą również odpowiedzieć na pytanie o możliwy wpływ futbolizacji na rozwój społeczności lokalnych w warunkach wolnego rynku oraz określić prawdopodobny kierunek dalszych przeobrażeń zjawiska kibicowania na wsi.
EN
Sport became popularized in the rural areas of Poland in the second half of the twentieth century, and at same time it spread the innovation of an essentially urban provenance, often contrary to the traditional peasant way of life. The recent, dynamically developed and very regular activity of amateur football clubs and the development of the electronic medias have contributed to the expansion of a rural football culture. This article attempts to provide an overall description of the inherent component of this culture – the phenomenon of supporting football clubs. The axis of reflection is the analysis of the relationships of fans and their football clubs and local communities as well as a manifestation of sports fans’ activity in the realities of small, rural communities. Based on materials collected in the course of many-year research on football clubs in central Poland, the authors try to indicate the place of the new, globalized elements of a football culture have in the socio-cultural space of the rural areas of Poland. They also want to answer the question about the possible impact of football on the development of local communities under free market conditions and to determine the likely direction of further transformations in the phenomenon of supporting football clubs in rural areas.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.131-144,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
autor
 • Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Bibliografia
 • Antonowicz D., Wrzesiński Ł., 2009: Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. Studia Socjologiczne, nr 1, s. 115–149.
 • Antonowicz D., Kossakowski R., Szlendak T., 2013: Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu. Studia Socjologiczne, nr 3, s. 113–138.
 • Bełkot A., 2008: Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne. Homo Communicativus, nr 2 (4), s. 45–57.
 • Berger P.L., Luckmann T., 1983: Społeczne tworzenie rzeczywistości. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I., 2004: Kultura w Polsce lokalnej – w mikroskopie i przez lunetę. Kultura Współczesna, nr 4 (42), s. 96–118.
 • Burdyka K., 2011a: Działalność organizacji pozarządowej a mobilizacja lokalnych zasobów kapitału społecznego w środowisku marginalizowanym. Przykład wsi Lwówek. [w:] Nowe inspiracje socjologii wsi, H. Podedworna (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 214–229.
 • Burdyka K., 2011b: Między klubem a wspólnotą lokalną – specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich. [w:] Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, A. Pilichowski, H. Podedworna (red.). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 197–215.
 • Burdyka K., 2012: Nie tylko orliki, czyli o piłkarskiej twarzy polskiej wsi. Res Publica Nova nr 207, s. 9–15.
 • Dudała Z., 2004: Fan-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Florida R., 2010: Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Giulianotti R., 2002: Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football. Journal of Sport and Social Issues nr 26, s. 25–46.
 • Giulianotti R., Robertson R., 2004: The globalization of football: a study in the “glocalization” of the “serious life”. The British Journal of Sociology, vol. 55 nr 4, s. 545–568.
 • Gliński P., 2006: Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? IFiS PAN, Warszawa.
 • Herbst J., 2008: Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich. [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 33–76.
 • Jarvie G., 2003: Communitarianism, Sport and Social Capital: “Neighbourly” Insights into Scottish Sport. International Review for the Sociology of Sport, nr 38, s. 139–153.
 • Kossakowski R., Antonowicz D., Szlendak T., 2012: Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców piłkarskich. Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 1, s. 6–29.
 • Nowak P., 2003: Kultura fizyczna w wiejskim stylu życia. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Nowiński J., 2011: Instytucje kultury na wsi i w małych miastach. [w:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta (red.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 103–140.
 • Palmer C., Thompson K., 2007: The Paradoxes of Football Spectatorship: On-Field and Online Expressions of Social Capital Among the “Grog Squad”. Sociology of Sport Journal nr 24, s. 187–205.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., 2013: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Sahaj T., 2012: Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras” jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i Społeczeństwo nr 3, s. 27–49.
 • Szczepański M.S., 2005: Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, W. Wesołowski, J. Włodarek (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 121–140.
 • Stomma L., 2012: 1:0, czyli ludzie jak bogowie. Konteksty nr 3–4, s. 121–124.
 • Szafraniec K., 2005: Młodzież, edukacja, i rozwój społeczny: perspektywa wiejska. [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, K. Zawalińska (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 289–307.
 • Szlendak T., 2011: Nic? Aktywność kulturalna na wsi i w małych miastach. [w:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta (red.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 53–102.
 • Tyszka A., 1971: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wohl A., 1977: Sport wiejski a przeobrażenia wsi polskiej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-19f884e3-e8fe-41e0-b7e1-44a825e13bef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.