PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości skrobi i cukrów w bulwach ziemniaka odmiany 'Desiree' i jej typów modyfikowanych genetycznie, zachodzące podczas przechowywania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in starch and sugars contents in tubers of 'Desiree' potato variety and its transgenic types occuring during storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu transformacji genetycznej ziemniaka odmiany 'Desiree' przez modyfikacje genu kodującego białko 14-3-3, na zawar­tość skrobi i cukrów w bulwach przed i po trzech miesiącach przechowywania w różnych temperaturach. Bulwy ziemniaka poddanego transformacji genetycznej przez modyfikację genu kodującego białko 14-3-3 różniły się zawartością skrobi i cukrów między sobą oraz od bulw odmiany 'Desiree' niepoddanej transformacji genetycznej. Na wielkość i kierunek tych różnic miały wpływ warunki pogodowe podczas wegetacji i temperatura przechowywania ziemniaka. Bulwy badanych typów genetycznych, a szczególnie typów J2 i Gj, gromadziły w trakcie przechowy­wania w temperaturze 4°C więcej skrobi i mniej cukrów niż bulwy próby kontrol­nej, a przechowywane w temperaturze 10°C więcej cukrów ogółem i redukujących (oprócz G,) w porównaniu do ziemniaka odmiany 'Desiree'.
EN
The purpose of the experiment was the determination of the influence of genetic transformation of 'Desiree' potato variety by the 14-3-3 protein modifica­tion, on starch and sugars contents in tubers stored for three months at different temperatures. Potato tubers genetically modified by 14-3-3 protein modification differed in the starch and sugars contents within genetic types and from tubers of 'Desiree' potato variety not subjected to genetic transformation. The size and direction of these differences were affected by weather conditions during vegeta­tion and storage temperature. During storage at the temperature of 4°C potato tubers of studied transgenic types, particularly J2 and Gj accumulated more starch and less sugars at compared to the control samples and those stored at the temperature of 10°C accumulated more total and reducing (besides G,) sugars as compared to 'Desiree' variety.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.365-374,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Aitken A. 1996. 14-3-3 and its possible role in co-ordinating multiple signalling path­ways. Trends Cell Biol. 6: 340-347.
 • Bajaj Y.RS. 2001. Transgenic crops, II, w: Biotechnology in agriculture and forestry 47: 105.
 • Belknap W.R., Corsini D., Pavek JJ., Snyder G.W., Rockhold D.R., Vayda M.E. 1994.
 • Field performance of transgenic Russet Burbank and Lemhi Russet potatoes. Am. Potato J. 71: 285-296.
 • Dąbrowski A., Gnot S., Michalski A., Srzednicka J. 1993. Statystyka - 15 godzin z pakietem Statgraphics. Wyd. AR we Wrocławiu: 115 ss.
 • Finnie C., Borach J., Collinge D.B. 1999. 14-3-3 proteins: eukaryotic regulatory pro­teins with many functions. Plant Mol. Biol. 40: 545-554.
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska К. 1997. Wpływ temperatury przechowywania na intensywność oddychania i wydzielania ciepła przez ziemniaki. Konferencja nauko­wa „Technika i technologia przechowywania". Jadwisin, 8-9 XII 1997: 26-30.
 • Kulma A., Wilczyński G., Milcarz M., Prescha A., Szopa J. 2000. Modulation of car­bohydrate metabolism in transgenic potato through genetic engineering and analysis of rabbits fed on wild type and transgenic potato tubers. Food Biotechnology. Prog­ress in Biotechnology, Vol. 17, Bielecki S., Tramper J., Polak J. (red.). Elsevier, Amsterdam: 19-33.
 • Leszczyński W., Lisińska G. 1972. Metody badania jakości bulw traktowanego w uprawie herbicydami ziemniaka jako surowca dla przemysłu spożywczego. Pr. Nauk. Inst. Tech. Org. Twórz. Szt. Polit. Wrocł. 9: 55-61.
 • Lisińska G. 1994. Ziemniak jako surowiec dla przemysłu spożywczego. Post. Nauk Rol. 1: 31-40.
 • Lisińska G. 2000. Czynniki surowcowe i technologiczne kształtujące jakość przetwo­rów ziemniaczanych. Konferencja naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie". Polanica Zdrój, 8-11 V 2000: 51-57.
 • Markiewicz E., Wilczyński G., Rzepecki R., Kulma A., Szopa J. 1996. The 14-3-3 pro­tein binds to the nuclear matrix endonuclease and has a possible function in the control of plant senescence. Cell. Mol. Biol. Lrtt. 1: 391.
 • Moorhead G., Dougias R, Cotelle V., Harthill J., Morrice N., Meek S., Deiting U., Stitt M., Scarabel M., Aitken A., Mackintosh C. 1999. Phosphorylation-dependent interactions between enzymes of plant metabolism and 14-3-3 proteins. Plant J. 18: 1-12.
 • Putz B. 1997. Erste 4°C Typen bei Kartoffeln aus deutsche Ziichtung. Granum Ver- lag, Detmold: 25-30.
 • Soczyński S. 1955. Szybka metoda oznaczania substancji redukujących, zwłaszcza cukrów. Przem. Spoż. 10: 416-418.
 • Toroser, D., Athwal S.G., Huber S.C. 1998. Site-specific regulatory interaction between spinach leaf sucrose-phosphate synthase and 14-3-3 proteins. FEBS Lett. 435: 110-114.
 • Wilczyński G., Kulma A, Szopa J. 1998a. The expression of 14-3-3 isoforms in potato is developmental regulated. J. Plant Physiol. 153: 118.
 • Wilczyński G., Kulma A., Feiga I., Wenczel A., Szopa J. 1998b. Manipulating of 14-3-3 protein expession results in the changes of catecholamine content in potato plant. Cell. Mol. Biol. Lett. 3: 75.
 • Wilczyński G., Kulma A., Markiewicz E., Szopa J. 1997. Characterization of the role of the 14-3-3 protein family in potato plants. Cell. Mol. Biol. Lett. 2: 239-241.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2000. Przechowywanie ziemniaka do konsump­cji i przetwórstwa. Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie". Polanica Zdrój, 8-11 V 2000: 33-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1911d7e0-67ed-4eab-ac3e-7ec512d209a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.