PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 69 | 5 |
Tytuł artykułu

Spadek liczebności populacji bociana białego Ciconia ciconia w powiecie kętrzyńskim

Warianty tytułu
EN
Decline in the white stork Ciconia ciconia population size in the Ketrzyn district (NE Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stan populacji bociana białego w rejonie Kętrzyna jest badany od 1974 roku co pięć lat. Obszar ten reprezentuje najwyższe zagęszczenia tego gatunku w skali europejskiej. W ciągu 30 lat, w okresie 1974–2004 odnotowywano wzrost liczebności wynoszący 35%. Ostatnia kontrola w 2010 roku wykazała spadek liczby par sięgający 25% – zwłaszcza w odniesieniu do tzw. kolonii bocianich w północnej części regionu, gdzie liczba par zmalała o ponad połowę. Wynik ten jest o tyle reprezentatywny, że oba porównywane lata 2004 i 2010 cechował podobny efekt lęgowy
EN
The status of the White Stork population in the Kętrzyn region has been investigated since 1974 in 5-year intervals. The region is characterised by the highest density of this species in Europe. In 1994, the mean density of storks’ pairs per 100 km2 (StD), measured in the area of the Warmia-Masuria Province (24,200 km2), was 42.3 and it was one of the highest values in Poland. In 1974–2004, the population increase was almost 20% during 30 years, from 503 to 598 breeding pairs. The last survey conducted in 2010 showed 25% decrease in stork pairs. This result may be considered representative because both compared years, 2004 and 2010, had a similar similar breeding factor. It was particularly evident in the so-called stork colonies in the northern part of the region, where the decrease was more than 50%. In 2000, the stork colonies were observed at 21 locations, in 2004 – at 22, but in 2010 – at only 7. In 2000, 249 pairs (43.3%) nested in colonies, in 2004 – 285 pairs (47.7%) and in 2010 − only 152 pairs (33.9%). In 2010, the number of small colonies decreased compared to 2000 yr and 2004 yr, the number of medium colonies was constant, but large colonies decreased by almost 50%. In the Kętrzyn region, in the 1970s and 1980s, storks’ nests located on the roofs dominated (more than 80% of the total number). In 2000 and 2004, this type of location also dominated, but compared to the previous investigations, there was a clear trend towards moving the nests from buildings to electric poles. In 2010, the location on electric poles predominated and amounted to 56.4%.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
5
Opis fizyczny
s.396-408,tab.,wykr.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, ul.Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
autor
 • D-25704 Nindorf, Dorfstr. 12, Deutschland
Bibliografia
 • Cenian Z., Sikora A. 1995. Rozmieszczenie, liczebność i efektywność lęgów bociana białego Ciconia ciconia w północnych rejonach Warmii w 1994 r. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (6): 39-56.
 • Górski W., Górska E., Kaczmarek S., Wisnowska J. 1980. Liczebność, rozmieszczenie, efektywność lęgów oraz niektóre zagadnienia fenologii bociana białego, Ciconia ciconia (L.) w północnych rejonach Wybrzeża Środkowego w latach 1973-1976. W: Strawiński S. (red.). Ekologia ptaków wybrzeża. Bocian biały, Ciconia ciconia (L). Acta Biol. 6: 25-43.
 • Guziak R., Jakubiec Z. 1999. Der Weißstorch Ciconia ciconia in Polen im Jahr 1995 - Verbreitung, Bestand und Schutzstatus. W: Schulz H. (red.). Weißstorch im Aufwind? - White Stork on the up? - Proceedings, Internat. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996. - NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), Bonn: 171-187.
 • Haecks J., Dahms G., Profus P., Purikow A. 2008. Die Population des Weißstorchs (Ciconia ciconia) im Rayon Pravdinsk/Russland und in Masuren/Po- len 2004-2006 in den Grenzen des ehemaligen Kreises Gerdauen/Ostpreußen. W: Kaatz Ch., Kaatz M. (red.). 3 Jubiläumsband Weißstorch. Loburg: 96-99.
 • Jakubiec Z. 1985. Metodyka badań nad populacją bociana białego w Polsce w ramach III Międzynarodowej Akcji Liczenia Bociana Białego. W: Jakubiec Z. Populacja bociana białego, Ciconia ciconia L. w Polsce. Cz. I: Liczebność i reprodukcja bociana białego, ustalone na podstawie kontroli terenowych i danych ankietowych. Studia Naturae, ser. A. 28: 17-24. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Jakubiec Z. 2006. Colonial breeding of the White Stork Ciconia ciconia in the riverine forest near Wrocław (S. Poland). W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 115-124.
 • Jakubiec Z., Guziak R. 2006. Bocian biały w Polsce w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro Natura”, Wrocław: 377-394.
 • Jakubiec Z., Peterson U. 2005. Relationship between White-tailed Eagle Haliaetus albicilla and White Stork Ciconia ciconia. Buteo 14: 51-52.
 • Jakubiec Z., Profus R, Szecówka J. 1986. Zum Status des Weißstorchs (Ciconia ciconia) in Polen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.- Württ. 43: 131-146.
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
 • Lack D. 1966. Population studies of birds. University Press, Oxford.
 • Molewski K., Jakubiec Z. 2006. Bocian biały w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyiki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Biała. PTPP „pro Natura”, Wrocław: 315-332.
 • Okulewicz J. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie kętrzyńskim w 1974 roku. W: Jakubiec Z. (red.). Populacja bociana białego, Ciconia ciconia L. w Polsce. Cz. I. Liczebność i reprodukcja bociana białego, ustalone na podstawie kontroli terenowych i danych ankietowych. Studia Naturae A. 28: 53-58. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Peterson U., Jakubiec Z. 2006. Long-term studies of population dynamics and reproduction of the White Stork in the region of its highest density. W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. (red.).The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań: 441-453.
 • Peterson U., Jakubiec Z., Okulewicz J., Profus R, Haecks J. 1999. Der Weißstorchbestand im Kreis Kętrzyn (Rastenburg), Masuren/Polen. W: Schulz H. (red.). Weißstorch im Aufwind? White Stork on the up? - Proceedings, Internat. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996. NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), Bonn: 395-412.
 • Profus P. 2006. Zmiany populacyjne i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce na tle populacji europejskiej. Synteza. Studia Naturae 50: 1-155.
 • Sobasz A., Profus P. 1995. Uwagi o populacji lęgowej bociana białego Ciconia ciconia w okolicy Braniewa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (6): 94-100.
 • Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L. 2006. Introduction. White Stork Ciconia ciconia research in Poland: where we are and where we are going? W: Tryjanowski R, Sparks T.H., Jerzak L.(red.). White Stork Research in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań: 7-14.
 • Wojciechowski Z. 1992. Bocian biały (Ciconia ciconia) na ziemi Łowickiej. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. 1: 5-28.
 • Wojciechowski Z., Ogrodowczyk E. 1978. Rozmieszczenie i efektywność lęgów bociana białego (Ciconia ciconia) w województwie miejskim łódzkim w porównaniu z materiałami z obszaru byłych powiatów Łowicz i Łęczyca. Not. Om. 19 (1-4): 27-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-18e64b16-2370-46fe-b2ff-c4d48cd7cd34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.