PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/I |
Tytuł artykułu

Ryzyko pogodowe w wykonawstwie robót konserwacyjnych w ciekach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Weather risk in the performance of maintenance works in watercourses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ujemna temperatura powietrza, opady atmosferyczne oraz wiatr pogarszają techniczne warunki wykonania robót konserwacyjnych, a także mają wpływ na bezpieczeństwo pracy. Skutkiem rozpatrywanych zdarzeń pogodowych są opóźnienia w wykonywaniu robót oraz zwiększenie ich kosztów wskutek robót dodatkowych. Potencjalna strata finansowa, jaka może dotknąć przedsiębiorstwo wskutek niekorzystnych warunków pogodowych określana jest jako ryzyko pogodowe. W pracy dokonano oceny poziomu tego ryzyka w robotach konserwacyjnych na ciekach. W tym celu przeprowadzono analizę kształtowania się pogody w okolicach Wrocławia w latach 2000-2011. Rozpatrywano trzy czynniki pogodowe - temperaturę powietrza poniżej 0°C, opady deszczu i śniegu oraz prędkość wiatru. Analizę przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych ze stacji Wrocław Port Lotniczy. Oceny dokonano dla okresu zalecanego do prowadzenia robót konserwacyjnych na ciekach tj. od 1września do 31 grudnia. Na podstawie uzyskanych danych określono częstość występowania dni, w których warunki pogodowe stanowiły przeszkodę w wykonawstwie robót konserwacyjnych. Analiza wykazała, że niekorzystne warunki pogodowe dla realizacji robót w rozpatrywanym okresie występowały często. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że w wykonawstwie robót konserwacyjnych ryzyko pogodowe kształtuje się na poziomie średnim we wrześniu i październiku oraz jest duże w listopadzie. W grudniu zaś nie należy wykonywać robót konserwacyjnych.
EN
Occurence of minus air temperature, precipitation and wind worsen technical conditions of the performance of maintenance works and it also has an impact on the occupational safety. Some of the results of considered weather events are the delays in the performance of particular works and an increase of their costs in a result of additional works. Potential financial loss that may influence enterprise in a result of unfavourable weather conditions is determined as the weather risk. In the following research the level of the risk in maintenance works in watercourses was assessed. The analysis of the weather forms was conducted in Wroc 􀃡aw between 2000 and 2011 for that purpose. Three weather conditions such as the air temperature below 0, rainfall, snowfall and the velocity of the wind were considered. Analysis was conducted basing on the data obtained from the Wroclaw Airport station. It was performed for the period recommended for the performance of maintenance works in watercourses from the 1st to the 31st of December. Frequency of the days occurence while weather conditions constituted an obstacle was determined basing on the obtained data. The analysis revealed that unfavourable weather conditions occurred often in realization of the works in the considered period of time. The data suggests that the greatest risk in the performance of maintenance works occurs in November while in September and October it is lower. It was also reported that in December maintenance works shouldn`t be performed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.37-46,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Biggs B. J. F. Hydraulic habitat of plants in streams. Regulated Rivers: Research and Management 12, 1996, s. 131-144.
 • Bondar-Nowakowska E. Oddziaływanie robót konserwacyjnych na florę i faunę koryt wybranych cieków nizinnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 391, RozprawyCLXXIII, 2000, ss 100.
 • Bondar-Nowakowska E., Hachoł J. Zmiany w składzie gatunkowym naczyniowych roślin wodnych po konserwacji cieków. Woda – Środowisko – Obszary wiejskie T.10, Z.3 (31), 2010, s. 41-48.
 • Collier K. J. Effects of flow regulation and sediment flushing on instream habitat and benthic invertebrates in a New Zeland River influenced by a volcanic eruption. River Research and Application 18, 2002, s. 213-226.
 • Gunkel G. Renaturierung kleiner Flißgewässer. Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart, 1996, ss. 471.
 • Hachoł J., Bondar-Nowakowska E. Wpływ sposobu umocnienia skarp koryta cieku na zbiorowiska naczyniowych roślin wodnych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej AkademiiNauk 56., 2009., s. 121-127.
 • Hachoł J., Bondar-Nowakowska E. Oddziaływanie robót konserwacyjnych i regulacyjnych na zbiorowiska naczyniowych roślin wodnych na przykładzie rzek Dobrej, Żaliny i Żurawki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 548, 2010, s. 157-165.
 • Hachoł J., Bondar-Nowakowska E. An assessment of the ecological status of diverse watercourses of Lower Silesia (Poland). Polish Journal of Environmental Studies Vol. 21, No 1, 2012, s. 75-81.
 • Ilnicki P. Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i budownictwa wodnego na terenach o szczególnej wartości przyrodniczej. PIOŚ. Warszawa 1986.
 • Ilnicki P. Ekologiczne aspekty konserwacji cieków wodnych. Wiadomości Melioracyjne i łąkarskie 7, 1988, s. 173-179.
 • Kajak Z. Hydrobiologia – limnologia: ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Katalog Nakładów Rzeczowych nr 15-01. Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji. Ministerstwo rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa 1999, 52 ss.
 • Lange G., Lecher K. Gewässerregelung Gewässepflege, Paul Parey, Hamburg und Berlin 1993.
 • Lewis G., Williams G. Rivers wildlife handbook: A guide to practices which further the conservation of wildlife on rivers RSPB. The Lodge, 1984.
 • Methoden und ökologische Auswirkungen der maschinellen Gewässerunterhaltung. DVWK, Merkblätter Zur Wasserwirtschaft, Paul Parey, Hamburg und Berlin 224/1992.
 • Preś J. Zarzadanie ryzykiem pogodowym. CeDeWu Sp. z.o.o , Warszawa 2007, ss 252.
 • Rybka I. Czynniki atmosferyczne – granice odpowiedzialności wykonawcy. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – komunikacja ryzyka. TNOiK, Bydgoszcz 2011. s. 355-362.
 • Sand-Jensen K. Macrophyte as biological engineers in the ecology of Danish streams. Freshwater Biology. Priorities and Development in Danish Research. The Freshwater Biological Laboratory,University of Copenhagen and G.E.C. Gad Publishers Ltd., Copenhagen, 1997, s.74-101.
 • Sand-Jensen K. Influence of submerged macrophytes on sediment composition and near-bed flow in lowland streams. Freshwater Biology 39/4, 1998, s. 663-679.
 • Vereecken H., Baetens J., Viaene P., Mostaert F., Meire P. Ecological management of aquatic plants: effects in lowland streams. Hydrobiologia 570, 2006, s. 205-210.
 • Wytyczne. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011, 165 ss.
 • Żelazo J., Popek Z. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2002, ss. 320.
 • www.wunderground.com/history/station/12424/2011/08/15/DailyHistory.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-18aa1874-5ed7-4050-8988-307a7511a206
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.