PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Yield and weed infestation of winter wheat in dependence on sowing density and agricultural practice level

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i poziomu agrotechniki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The experiment was carried out in 2005-2007 at the Education and Research Station Krasne near Rzeszów in the brown soil formed from loess, classified as the good wheat complex. The aim of this study was to estimate the effect of four sowing densities on the number, air-dry weight and species composition of weeds and the grain yield of winter wheat under conditions of two levels of agricultural practices. Intensification of level of wheat agricultural practices significantly reduced both the numbers of weeds – on average by 39.2 pcs·m-2 (49.4%) and their air-dry weight (by 46.4%). An effect of the number of sown wheat grains on weed density was not proved statistically, but the dry weight of weeds from plots with the highest sowing density was less (by 50.5%) than from the plots where sowing density was 250 grains·m-2. Wheat cultivation at intensive level of agricultural practices resulted in an increase in grain yield in the years of the study from 0.49 to 0.82 t·ha-1. The sowing 450 and 550 grains·m-2 provided the highest grain yields, 6.51 and 6.79 t·ha-1; respectively; a difference in the yield level between those densities amounted to 4.1% and was statistically insignificant. The lowest yield of wheat grain 4.84 t·ha-1 was found under conditions of the smallest sowing density.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2005-2007 w Stacji Dydaktyczno- -Badawczej Krasne koło Rzeszowa na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było określenie wpływu czterech gęstości siewu na liczbę, powietrznie suchą masę i skład gatunkowy chwastów oraz plon ziarna pszenicy ozimej w warunkach dwóch poziomów agrotechniki. Intensyfikacja poziomu agrotechniki pszenicy ograniczała istotnie zarówno liczebność chwastów –średnio o 39,2 szt.·m-2 (49,4%) oraz ich powietrznie suchą masę (o 46,4%). Nie potwierdzono statystycznie wpływu liczby wysianych ziaren pszenicy na liczbę chwastów, jednak sucha masa chwastów z poletek o największej gęstości siewu była mniejsza (o 50,5%) niż z poletek, na których gęstość siewu wyniosła 250 ziaren·m-2. Uprawa pszenicy przy intensywnej agrotechnice powodowała zwiększenie plonu ziarna w latach badań w zakresie od 0,49 do 0,82 t·ha-1. Wysiew 450 i 550 ziaren·m-2 zapewniał największe plony ziarna, odpowiednio 6,51 i 6,79 t·ha-1; różnica w poziomie plonowania między tymi gęstościami wynosiła 4,1% i była statystycznie nieistotna. Najmniejszy plon ziarna pszenicy 4,84 t·ha-1 uzyskano w warunkach najniższej gęstości siewu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.35-44,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Crop Production, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszow, Poland
 • University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
 • University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Czarnocki Sz., Turska E., Wielogórska G., Garwacka A., 2009. Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej [Effect of cultivation technology on thecanopy architecture of three cultivars of winter wheat]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska,Sect. E, Agricultura LXIV(4), 54-61 [in Polish].
 • Dąbek-Gad M., Bujak K., 2002. Wpływ sposobu uprawy roli i intensywności pielęgnowania roślin na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej [Effect of tillage method and plant cultivation intensity on weed infestation of winter wheat canopy]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura LVII, 41-50 [in Polish].
 • Dubis B., Budzyński W., 2006. Reakcja pszenicy ozimej na termin i gęstość siewu [Response of winter wheat to sowing date and density]. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2), 15-24 [in Polish].
 • Gawęda D., 2007. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej uprawy roli [Weed infestation of winter wheat under conditions of varied tillage]. Acta Agrophys. 10(2),317-325 [in Polish].
 • Haliniarz M., 2010. Wpływ gęstości łanu na dynamikę przyrostu biomasy pszenicy jarej i chwastów [Effect of stand density on biomass growth dynamics of spring wheat and weeds]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura LXV(2), 68-79 [in Polish].
 • Idziak R., Woźnica Z., Pełczyński W., 2007. Wiosenne zwalczanie chwastów w monokulturze pszenicy ozimej [Spring weed control in winter wheat monoculture]. Post. Ochr. Rośl. 47(3),121-124 [in Polish].
 • Kwiatkowski C., 2009. Struktura zachwaszczenia i produkcyjność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji [Weed infestation structure and biomass productivity of winter wheat depending on the system of plantsuccession and the cultivation method]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E,Agricultura LXIV(3), 69-78 [in Polish].
 • Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., 2006. Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki [Yield and grain quality of winterwheat cultivars depending on the level of agricultural practices]. Pam. Puł. 142, 277-286 [inPolish].
 • Michalski T., 1999. Struktura plonu pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i mieszankach w zależności od gęstości siewu [Yield structure of spring wheat grown in pure sowing and in mixture depending on sowing density]. Pam. Puł. 118, 276-281 [in Polish].
 • Piekarczyk M., 2010. Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze [Effect of fertilization level, plant protection and sowing density on weed infestation of winter wheat grown in short-term monoculture]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E,Agricultura LXV(2), 48-57 [in Polish].
 • Podolska G., Mazurek J., 1999. Budowa rośliny i łanu pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego terminu siewu i sposobu nawożenia azotem [Structure of plant and stand ofwinter wheat under conditions of varied sowing date and nitrogen fertilization system]. Pam.Puł. 118, 482-490 [in Polish].
 • Podolska G., Stankowski S., 2001. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem [Yield and grain quality of winter wheat depending on sowing density and nitrogen fertilization rate]. Biul. IHAR 218/219,127-136 [in Polish].
 • Wesołowski M., 2003. Wpływ gęstości siewu i poziomu agrotechniki na zachwaszczenie pszenicy jarej [Effect of sowing density and agricultural practice level on weed infestation ofspring wheat]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 293-301 [in Polish].
 • Wesołowski M., 2005. Wpływ gęstości wysiewu i poziomu agrotechniki na plon i jakość ziarna pszenicy jarej [Effect of sowing density and agricultural practice level on grain yield andquality of spring wheat] . Pam. Puł. 139, 311-318 [in Polish].
 • Wesołowski M., Dąbek-Gad M., Stępień A., Kwiatkowski C., 2003. Wpływ gęstości wysiewu oraz poziomu agrotechniki pszenicy jarej na strukturę zachwaszczenia jej łanu [Effect ofsowing density and agricultural practice level of spring wheat on weed infestation structure of its canopy]. Acta Agrophys. 1(4), 779-785 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1878f726-0819-4c9c-8967-aff246b63bf4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.