PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 57 | 10 |
Tytuł artykułu

Poziom pozostałości pestycydów w owocach oraz wytłokach powstałych jako produkt uboczny przetwórstwa truskawek na soki

Warianty tytułu
EN
The level of pesticide residues in strawberries and the press cake obtained as a by-product of juice processing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
High susceptibility of strawberry to diseases requires the use of pesticides on industrial plantations. Press cake can be a valuable food component. The aim of the research was to evaluate the level of pesticides in fruits, juice and press cake. Delermination of pesticides was made by GC-MS method. In the fruits, raw juice, dried press cake 3-5 substances were detected in total amount of respectively: 0.22, 0.12 and 0.73 mg/kg. These are in variable amounts: boscalid, folpet, pyrimethanil, tetraconazole and trifloxystrobin, on the level of 0.1-18% of the maximum residue level (MRL) except for tetraconazole, which in press cake reached level of 70-120% of MRL established for strawberry fruit.
PL
Wysoka podatność truskawki na choroby wymaga stosowania pestycydów na plantacjach towarowych. Wytłoki mogą być cennym składnikiem spożywczym. Celem badania była ocena poziomu pestycydów w owocach, soku i wytłokach. Oznaczanie pestycydów wykonano metodą GC-MS. W badanych owocach, soku surowym i wysuszonych wytłokach wykryto od 3 do 5 substancji w sumarycznej i ilości odpowiednio: 0,22, 0,12 i 0,73 mg/kg. Są to w zmiennych ilościach: boskalid, folpet, pirymetanil, tetrakonazol, trifloksystrobina, a ich zawartości wynosiły 0,1-18% najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) za wyjątkiem tetrakonazolu, którego poziom w wytłokach osiągnął wartości 70-120% NDP ustanowionej dla truskawek.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Numer
10
Opis fizyczny
s.17-19,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Zakład Analizy i Technologii Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź
autor
 • Zakład Analizy i Technologii Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź
autor
 • Zakład Analizy i Technologii Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź
Bibliografia
 • 1. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • 2. Hakkinen S. H., Karenlampi S. O., Mykkanen H. M„ Heinonen I M.. Torronen A. R.: 2000. Ellagic acid content in berries: Influence of domestic Processing and storage. Eur. Food. Res. Technol, (212): 75-80.
 • 3. Kalisz S., Marszałek K., Mitek M. : 2009. Badania nad wpływam dodatku preparatów pektyn wysoko metylowanych na parametry jakościowe nektarów truskawkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (67): 129-139.
 • 4. Oszmiański J., Wojdyło A.: 2009. Comparative study of phenolic content and antioxidant activity of strawberry puree, clear and cloudy juices. Eur. Food Res. Technol, (228): 623-631.
 • 5. Da Silva Pinto M., Lajolo F. M., Genovese M. I.: 2008. Bioactive compounds and quantification of total ellagic acid in strawberries (Fragaria x ananassa Duch.). Food Chem., (107): 1629-1635.
 • 6. Vrhovsek U., Guella G., Gasperotti M., Pojer E., Zancato M., Mattivi F.: 2012. Claryfying the identity of the main ellagitannin in the fruit of the strawberry, Fragaria vesca and Fragaria ananassa Duch. J. Agric. Food Chem, (60): 2507-2516.
 • 7. Makosz E.: 1986. Rośliny jagodowe - truskawka. PZWRL, Warszawa.
 • 8. Meszka B.: 2013. Zwalczanie chorób truskawek zgodnie z wytycznymi integrowanej ochrony. Materiały z 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych: „Integrowana ochrona roślin - standardem od 2014 r.", Centrum Kongresowe Ossa, 14-15 lutego 2013 r., 85-90.
 • 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r. „ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania Pestycydów”.
 • 10. Praca zbiorowa: 2013. Program ochrony - Rośliny sadownicze. Hortpress.
 • 11. Miszczak A.: 2011. Zagrożenia pozostałościami pestycydów dla przemysłu przetwórczego wynikające z zastosowania środków ochrony roślin w uprawach. Przem. Ferm i Owoc.-Warz, (4): 20-22.
 • 12. Surawska M., Kołodziejczyk R.: 2006. Zużycie środków ochrony w Polsce. Progress in Plant Protection 46 (1): 470-483.
 • 13. Anonim: 2013. Dopuszczalny poziom pestycydów w unijnej żywności. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz. (4): 21.
 • 14. Balasundram N., Sundram K., Samman S.: 2006. Phenolic compounds in plant and agri-industrial by-products: antioxidant activity, occurrence and potential uses. Food Chem., (99): 191-203.
 • 15. Aaby K., Skrade G., Wrolstad R. E.: 2005. Phenolic composition and antioxidant activities in flesh and achenes of strawberries. J. Agric. Food Chem., (53): 4032-4040.
 • 16. Jaroslawska J., Juskiewicz J., Wróblewska M., Jurgowski A., Krol B., Zdunczyk Z.: 2011. Polyphenol-rich strawberry pomace reduces serum and liver lipids and alters gastrointestinal metabolite formation in fructose-fed rats. J. Nutr. (141): 1777-1783.
 • 17. PN-EN 15662:2008. Żywność pochodzenia roślinnego Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą GC-MS i/lub LC-MS(MS) po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE – Metoda QuEChERS
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1871f7a5-c63b-4d82-b035-570f8a3e4abe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.