PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 56 | 189 |
Tytuł artykułu

Jakość surowca świerkowego pochodzącego z drzewostanów naturalnych (rezerwatowych) i drzewostanów pełniących funkcje gospodarcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The quality of spruce timber from natural stands (forest reserves) and managed stands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej jakości surowca świerkowego pochodzącego z drzewostanów naturalnych (rezerwatowych) i drzewostanów pełniących funkcje gospodarcze. W analizach uwzględniono również wady drewna wpływające na wyniki klasyfikacji badanego surowca oraz częstotliwość ich występowania. Wytypowane do badań drzewostany zlokalizowane były w terenach górskich: w Sudetach i Karpatach. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nieznacznie lepsze pod względem jakości surowca drzewnego są w porównaniu z drzewostanami naturalnymi (rezerwatowymi) drzewostany pełniące funkcje gospodarcze.
EN
The aim of this study is to determine the variation in the quality structure of spruce timber and to analyze the frequency of occurrence of trees with defects, including the generic structure of defects in natural stands (forest reserves) and stands serving economic functions. The study was conducted on 20 experimental plots located within the Sudeten and Carpathian Mountains, of which 10 were located in the area of nature reserves or national parks while the other 10 - in the managed stands (table 1). Each experimental plot constituted 5 or 10% of the area of the whole stand, depending on its differentiation. The following tasks were performed on the experimental plots: measurement of the breast-height diameter of each tree with a thickness of at least 7 cm, measurement of the height of each tree, quality assessment of the first section of the tree stem from the base along with its quality-dimensional class or group [Zasady... 2003], recording the types and varieties of wood defects. Analyzing the research material obtained, the stem of each tree growing on an experimental plot underwent simulated division into sections corresponding to the quality-dimensional classes and groups which could theoretically be distinguished over the whole length of a stem up to its top. The starting point was the quality-dimensional class noted in the butt section of the stem (section 1) during the field research. The above tasks included the use of the Radwański tables [Roczniki... 1956], which allowed the determination of the size and volume of each section of the spruce stems on the basis of the breast-height diameter and the tree height; wood defects, noted in field, were also taken into account. The material obtained was divided into 2 groups: data from the reserves and from the managed stands. For the material grouped in this way, juxtapositions were made of the average volumes of individual stem sections in quality-dimensional classes and groups of timber and the percentages of particular timber classes and groups in the two stand types were calculated. The material was also analyzed taking into account the generic structure of defects (percentages of individual trees with particular wood defects in a given group of stands). The next stage consisted in statistical analyses using the U-Mann-Whitney test, examining the significance of differences in the quality-dimensional structure of timber and the share of trees with defects between the two groups of stands. The research showed that trees growing in natural stands (reserves) are characterized by a greater average height, thickness (d1.3 and d1/2) and volume of individual trees as compared with the same characteristics of spruce trees in managed stands (table 2). Also, the average volume of the large-sized timber sections (WA, WB1, WB, WC, WD) of individual trees from natural forests dominated the volume of tree sections in managed stands. Despite that fact, the volume/ha of natural forest stands was lower (355.91 m3/ha) than of managed stands (380.27 m3/ha). By analyzing the quality-dimensional structure of the examined timber it was found that the proportion of higher quality timber classes (WA and WB) prevails in the managed stands, resulting in a lower share of the WC class of timber (fig. 1). Only the share of WB1 class timber prevails in natural stands. The managed stands also showed a larger share of medium-sized timber (groups S1, S2 and S4) as compared to natural forests. TheU-Mann-Whitney statistical test, however, did not show statistically significant differences in the timber quality structure between the natural and the managed stands (U = 49.00, Z = -0.0378, p = 0.9698). Subsequently, it was found that the proportion of trees with quality reduced by defects was higher in the natural stands (70.38%) as compared to the managed stands (67.13%). The main defect, decisive for timber quality, were knots (in both groups of stands). The share of trees with that defect was greater in the stands of natural origin (fig. 2). In those stands, there was also a larger share of trees with rot (external and internal rot) and unilateral curvatures. The managed stands demonstrated a share of injuries (overgrown and open ones) as well as bilateral and multilateral curvatures that was higher than in the natural stands. In conclusion, it should be emphasized that in the managed stands within the research area a higher quality of spruce timber as well as higher volume/ha were noted as compared to the natural stands (forest reserves). Stands in forest reserves are generally located at higher altitudes in the mountains or hardly accessible areas; their main purpose are protective functions, they also serve the purposes of research. In the stands situated in forest reserves there was reported, in comparison with the managed stands, a higher incidence of trees with a large number of knots and highly affected by rot. A frequent presence of such defects is inevitable there because this group does not undergo any management cuts that would improve timber quality. Moreover, the presence of rot is due to the advanced age of these stands. At the same time, what is disturbing is a large share of trees with injuriesin the managed stands. Given that spruce is very sensitive to mechanical damage of the stem, resulting in rapid development of rot, caution is recommended during forest management work and harvesting in spruce stands.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
56
Numer
189
Opis fizyczny
s.25-37,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Barszcz A. [2004a]: Zróżnicowanie wartości użytkowej surowca drzewnego lasów Żywiecczyzny. Sprawozdanie końcowe z badań. Projekt badawczy nr P06L 015 21. Maszynopis. AR, Kraków
 • Barszcz A. [2004b]: Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na występowanie zgnilizny w drewnie świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst.) w drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Drewno-Wood, vol. 47 [172]: 51–68
 • Barzdajn W. [1996]: Zróżnicowanie wewnątrz populacyjne świerka [Picea abies (L.) Karst.] w górach. Sylwan [3]: 39–45
 • Chomicz E., Niemtur S. [2008]: Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich. Leśne Prace Badawcze, vol. 69 [3]: 233–241
 • Krzan Z. [1985]: Występowanie zgnilizny odziomkowej świerków w drzewostanach regla dolnego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty. T. 6 [2]: 5–15
 • Pracownicy Nadleśnictwa Wisła [2002]: Świerk istebniański. Las Polski [20]: 18
 • Ramowe warunki techniczne na drewno łuszczarskie [1993]: GDLP, Warszawa
 • Roczniki Nauk Leśnych [1956]: B. Radwański. Tablice miąższości i zbieżystości dłużyc, kłód i wyrzynków strzały dla świerka. Książka I i II. Prace nr 161. Ministerstwo Leśnictwa. IBL, PWRiL, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [1992]: w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Dz. U. Nr 67, Poz. 337
 • Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste [2002]: Załącznik nr 1 do zarządzenia DGLP, Warszawa
 • Zasady Hodowli Lasu [2000]: DGLP, Warszawa
 • Zasady sporządzania szacunku brakarskiego drzew na pniu z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych [2003]: Załącznik do zarządzenia Nr 25 DGLP, Warszawa
 • List of standards
 • PN-91/D-95018 [1993]: Drewno średniowymiarowe. Wyd. Normalizacyjne, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1831f87d-3dd2-4177-b709-ac93e365daac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.