PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 06 |
Tytuł artykułu

Filtry piaskowe o przepływie pionowym jako drugi stopień oczyszczania małych ilości ścieków bytowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Vertical flow sand filters as the second step of the small amount of living sewage treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było gruntowne przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przy budowie filtrów piaskowych o przepływie pionowym, opisanie materiałów stosowanych do ich budowy oraz przedstawienie skuteczności ich działania. Filtry piaskowe stosowane są głównie jako drugi stopień oczyszczania ścieków po osadnikach gnilnych lub osadnikach Imhoffa, jak również jako trzeci stopień po biologicznych procesach oczyszczania, gdy wymagany jest odpływ ustabilizowany i o wysokiej jakości. Filtry piaskowe zalecane są do oczyszczania ścieków z pojedynczych domów oraz z ich zespołów, jak również mogą być stosowane w większych oczyszczalniach ścieków z obiektów użyteczności publicznej i usługowej. W artykule przedstawiono dodatkowo skuteczności oczyszczania ścieków w filtrach piaskowych o przepływie pionowym. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami gdzie stwierdza się, że filtry piaskowe o przepływie pionowy stanowią bardzo dobre rozwiązanie przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie nie można zastosować kanalizacji zbiorczej. Ponadto skuteczność oczyszczania ścieków w tych obiektach jest bardzo wysoka.
EN
The article presents the thorough description of the vertical flow sand filters. The construction of sand filters was also presented and materials used for building filters were described. In the next part, capacities of sewage treatment in the vertical flow sand filters were presented. Vertical flow sand filters are mainly used as the second step of sewage treatment after septic tanks or after Imhoff tanks, as well as the third step after biological treatment processes when the high quality and stable outflow is required. Sand filters are useful for treatment sewage from single households and from the group of houses, but they also can be used in bigger sewage treatment plants for the public utility objects. The article ends with the summary and conclusions where it is ascertained that the vertical flow sand filters are very good solution regarding household sewage treatment plants, in the areas where the combined sewerage system cannot be applied. Moreover the efficiency of sewage treatment in these objects is high.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
06
Opis fizyczny
s.109-119,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
Bibliografia
 • Asenizacja indywidualna Zeszyty Techniczne Francuskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Warszawa 1982.
 • Błażejewski R. 1994. Przegląd indywidualnych systemów oczyszczania ścieków stosowanych w kraju i na świecie. Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe. Poznań 1994.
 • Błażejewski R. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Włocławek 1996.
 • Błażejewski R., Murat Błażejewska S. Ocena wodoprzepuszczalności gruntu dla celów podziemnego rozsączania wstępnie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych. Materiały sesji Modelowanie przepływów i jakości wód. Politechnika Szczecińska. Szczecin 1995.
 • Heidrich Z. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998.
 • Heidrich Z., Tichończuk P. 1995. Wstępne zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. PZITS O/w Poznaniu. Warszawa–Poznań 1995.
 • PN-86/B-02480. 1986. Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów. Wydawnictwo normalizacyjne Alfa.
 • Metcalf, Eddy. 1991. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse. Third edition. New York. DIN 4261. 1994. Kleinklaranlagen. Teil 1. Teil2, 1991.
 • Onsite Wastewater Treatment and Disposal System. 1980. Design Manuel. EPA – USA.
 • Osmulska-Mróz B. 1995. Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków – poradnik. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.
 • Suschka J. Złoża i filtry biologiczne. Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2000.
 • Ślizowski R., Chmielowski K. Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni „Duofilter” opartej na bazie filtra piaskowego o przepływie pionowym. 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1763af77-6218-4f30-acfe-a1127b5d614a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.