PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 1 |
Tytuł artykułu

Plon biomasy nadziemnej i białka oraz zawartość chlorofilu w liściach Festulolium braunii (K.Richt.) A. Camus w mieszankach z różnym udziałem Medicago media Pers.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The yield of aboveground biomass, protein and chlorophyll content in Festulolium leaves in mixtures with different proportions of Medicago media Pers.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanego udziału Medicago media Pers. w mieszance z Festulolium braunii (K. Richt.) A. na plon biomasy nadziemnej, plon białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach festulolium. Badania przeprowadzono w latach 2011- 2013. Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Badaniami objęto festulolium uprawianą w siewie czystym oraz w mieszance z lucerną mieszańcową. Czynnikiem doświadczalnym był zróżnicowany udział nasion lucerny w mieszance: 30, 50, 70%. Uzyskane wyniki wykazały, że udział lucerny w mieszankach systematycznie wzrastał w kolejnych latach badań, przy czym jej udział w biomasie nadziemnej był większy do ilości wysianych nasion. Wprowadzenie lucerny jako komponentu mieszanki spowodowało wzrost względnej zawartości chlorofilu w liściach festulolium, jednak między obiektami z 30 i 50% udziałem lucerny nie stwierdzono istotnych różnic. Mieszanki plonowały istotnie wyżej w stosunku do siewu czystego festulolium. W zależności od udziału lucerny w mieszance plonowanie było o ok. 40 do 46% większe i wierniejsze w latach badań. Wprowadzenie lucerny do mieszanki istotnie zwiększyło plon białka z jednostki powierzchni. W porównaniu do siewu czystego festulolium plon białka mieszanek wzrósł o ok. 61-80%. Wysoce istotne współczynniki korelacji dowodzą, że indeks zieloności liści można uznać za ważny wskaźnik prognozowania wielkości plonowania roślin oraz plonu uzyskanego białka.
EN
The aim of the study was to determine the effects of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus on the yield of aboveground biomass, protein yield and relative chlorophyll content in festulolium leaves. The study was carried out in 2011-2013. A strict field experiment was conducted at the Educational and Research Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. Pure-sown festulolium and festulolium in mixtures with hybrid alfalfa were investigated. The experimental factor was a varied proportion (30, 50, 70%) of alfalfa seeds in the mixtures. The results demonstrated that the proportion of alfalfa in mixtures increased gradually in subsequent years, but its share in the aboveground biomass was greater to the percentage of seeds sown. Alfalfa introduced as a component of the mixtures increased the relative chlorophyll content in festulolium leaves, but no significant differences were found between plots with 30 and 50% proportions of alfalfa. The mixtures gave significantly higher yields when compared to pure-sown festulolium. Depending on the proportion of alfalfa in the mixtures, the yield was about 40 to 46% higher and more reliable in the study years. The introduction of alfalfa to the mixtures caused a significant 61-80% increase in protein yield per area unit as compared to puresown festulolium. The high values of the correlation coefficients demonstrate that the leaf greenness index is an important predictor of plant yield and protein yield.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
1
Opis fizyczny
s.87-96,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Łódzki 1/8, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Łódzki 1/8, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Łódzki 1/8, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Borowiecki J., 1997. Przydatność festulolium do uprawy w mieszankach z lucerną. Pam. Puł., 109, 35-43.
 • Chapman S.C., Baretto H.J., 1997. Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agron. J., 89(4),557-562.
 • Gáborčik N., 1996. The use of a portable chlorophyllmeter for determination of nitrogen status of grasses and herbage yield. Grassland and Land use systems 16th EGF Meeting, 221-223.
 • Gáborčík N., 2003. Relationship between contents of chlorophyll (a+b) (SPAD values) and nitrogen of some temperate grasses. Photosynth., 41(2), 285-287.
 • Gaweł E., 2007. Wpływ sposobu i częstotliwości użytkowania na plon i trwałość lucerny mieszańcowej w mieszankach wielogatunkowych. Fragm. Agron., 24(3), 110-120.
 • Gaweł E., 2008. Wpływ sposobów i różnej częstotliwości użytkowania mieszanek lucerny mieszańcowej (Medicago sativa L. x varia T. Martyn) z trawami na plon, jego skład botaniczny i jakość. Woda Środ. Obsz. Wiej., t. 8, z. 2b(24), 5-18.
 • Grygierzec B., 2012. Productivity of selected grasses in mixtures with Trifolium repens L. at two levels of nitrogen fertilization. Fragm. Agron., 29(3), 31-36.
 • Kadžiulienė Z., Kadžiulis L., 2007. Nitrogen accumulation and efficiency in herbage depending on legume species in grassland sward. Biolog., 18(1), 54-59.
 • Mallarrino A.P., Wedin W.F. Perdomo R.S., West C.P., 1990. Nitrogen transfer from white clover, red clover and birdsfoot trefoil to associated grass. Agron. J., 82, 790-795.
 • Olszewska M., 2008. Productivity of Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus and Festca pratensis L. grown in mixtures with Lotus corniculatus L. depending on multiple nitrogen rates. Acta Sci. Pol. Agricultura, 7(2), 101-114.
 • Pietrzak K., Grela E.R., 2012. Lucerna i jej produkty w żywieniu zwierząt [w:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Red. Grela E.R. 5th International Conference „Feed and Food Additives”, Lublin -Susiec, t. III, 37-56.
 • Radkowski A., 2013. Leaf greenness (SPAD) index in timothy-grass plantation at different doses of titanium foliar fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 20(2), 167-174.
 • Rumasz-Rudnicka E., 2010. Influence of irrigation and fertilizer on assimilation and transpiration of westerwoldsryegrass. Acta Agroph., 15(2), 395-408.
 • Samborski S., Rozbicki J., 2002. The review of the literature concerning the use of chlorophyllmeter SPAD-S02 for evaluating crop nitrogen nutritional status. Fertilizers and Fertilization, 2(11), 123-136.
 • Sosnowski J., 2011. Wartość paszowa mieszanek Festulolium braunii z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową zasilanych użyźniaczem glebowym. Łąk. Pol., 14, 127-135.
 • Sosnowski J., Jankowski K., 2010. Wpływ użyźniacza glebowego na skład florystyczny i plonowanie mieszanek kostrzycy Brauna z koniczyną łąkowa i lucerną mieszańcową. Łąk. Pol., 13, 157-166.Zając T., Stokłosa A., Klimek A., Thier M., 2007. Cechy morfologiczne i rolnicze właściwości lucern (Medicago sp.), determinujące plonowanie i skład chemiczny. Post. Nauk Rol., 4, 35-56.
 • Zając T., Stokłosa A., Oleksy A., Klimek A., 2008. Zestawienie i użytkowanie mieszanek lucerny z uwzględnieniem transferu azotu. Post. Nauk Rol., 6, 23-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-16f90a55-5789-4e2a-aa41-5ccf4748f9b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.