PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 19 | 4 |
Tytuł artykułu

Electric properties in commodity – science evaluation of honey

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Cechy elektryczne w towaroznawczej ocenie miodu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The honey used for the study was honeydew honey obtained in 2010 from the region of the Świętokrzyskie Mountains. Dielectric properties of strained honey were determined: relative electric permittivity εr (–) and dielectric loss coefficient tg δ (–). The effect of water content in the honey on its electric properties was studied by analysing samples of honey with water content in the range of 17.6-24.4% (9 measurement points). Also tested was the effect of overheating of honey sample, to temperatures of 70 and 90oC, on the electric and dielectric properties under analysis (the sample was placed in a controlled climate chamber for a period of 24 hours). In addition, the values of the electric properties obtained for the honeydew honey were compared with those for a product obtained through bee-feeding with inverted sugar syrup (Apiinvert). Based on analysis of the results obtained it was concluded that assays of electric permittivity and dielectric loss coefficient of honey permit the estimation of its quality. In particular, the values of the two parameters, and especially the dielectric loss coefficient, change notably as a result of honey overheating in the process of its decrystallisation. Increase in water content causes an increase in the values of both the dielectric loss coefficient and the electric permittivity. Particularly notable differences can be observed at water content above 21%. The electric properties studied differentiate honeydew honey from a product produced by bees as a result of their feeding with inverted sugar syrup.
PL
Do badań użyto miód spadziowy iglasty pozyskany w 2010 roku w Górach Świętokrzyskich. Określono cechy dielektryczne patoki: przenikalność elektryczną względną εr (–) oraz współczynnik strat dielektrycznych tg δ (–). Badano wpływ zawartości wody w miodzie na jego cechy elektryczne – analizie poddano próbki miodu o zawartości wody od 17,6 do 24,4% (9 punktów pomiarowych). Sprawdzono również, jak wpływa na analizowane cechy elektryczne i dielektryczne przegrzanie próbki miodu (próbkę umieszczano w komorze klimatyzacyjnej przez okres 24 godzin) do temperatury 70 i 90oC. Dodatkowo porównano wartości badanych cech elektrycznych miodu spadziowego z produktem pozyskanym w wyniku karmienia pszczół inwertem. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, że określenie dla miodu przenikalności elektrycznej oraz współczynnika strat dielektrycznych pozwala na ocenę jego jakości. W szczególności obydwa parametry, a głównie współczynnik strat dielektrycznych, zmieniają wyraźnie swoje wartości w wyniku przegrzania miodu w procesie jego dekrystalizacji. Wzrost zawartości wody powoduje wzrost zarówno współczynnika strat dielektrycznych jak i przenikalności elektrycznej. Szczególnie wyraźne różnice można zaobserwować przy zawartości wody powyżej 21%. Badane cechy elektryczne różnicują miód spadziowy od produktu wytworzonego przez pszczoły w wyniku karmienia ich inwertem.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
4
Opis fizyczny
p.749-759,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Agricultural Engineering, University of Life Sciences in Wroclaw, ul.Chelmonskiego 37-41, 51-630 Wroclaw, Poland
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Bakier S., 2006. Characteristics of water state in some chosen types of honey found in Poland. Acta Agrophysica, 7(1), 7-15.
 • Cordella Ch., Militao J.S.L.T., Clement M.C., Drajnudel P., Cabrol-Bass D., 2005. Detection and quantification of honey adulteration via direct incorporation of sugar syrups or bee-feeding: preliminary study using high-performance anion exchange chromatography with pulsed am-perometric detection (HPAEC-PAD) and chemometrics. Anal. Chim. Acta, 531, 239-248.
 • Council Directive 2001/110/EC relating to honey, 2002. http://eur-lex.europa.eu (access: 19.08.2012).
 • Majewska E., Kowalska J., Jeżewska A., 2010. Characterisation of quality of polyfloral honeys from various regions of Poland (in Polish). Bromat. Chem. Toksykol., XLIII, 3, 391-397.
 • Martin G.G., Wood R., Martin G.J., 1996. Detection of added beet sugar in concentrated and single strength fruit juices by deuterium nuclear magnetic resonance (SNIF-NMR Method): collabora-tive study. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 79, 917-928.
 • Pidek A., 2001. Estimation of honey quality in the European Union (in Polish). Pszczelarstwo, 1.
 • Popek S., 2002. A procedure to identify a honey type. Food Chemistry, 79(2), 401-406.
 • Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Areas Development of 14 January, 2009, on analytical method related with estimation of honey quality (in Polish). Dz.U.09.17.94.
 • Śliwińska A., Bazylak G., 2011. Preliminary estimation of the quality of bee honeys on the basis of selected physicochemical and microbiological parameters (in Polish). Bromat. Chem. Tok-sykol., XLIV, 3, 784-791.
 • Szczęsna T., 2003. Quality requirements for honey according to current standards (in Polish). Pasieka, 1.
 • Targoński Z., Stój A., 2005. Food adulteration and methods of its detection (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(45) Supl., 30-40.
 • Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 2010. Application of differential scanning calorimetry DSC for estimation of thermodynamic properties of bee honey and substances used for its adulteration (in Polish). Nauka Przyroda Technologie, 4, 2,#26, 1-9.
 • Tuszyński T., Czernicka M., 2008. Adulteration of food and drinks and methods of its detection (in Polish). Laboratorium przemysłowe, 7-8, 38-43.
 • Wierzchowski R., 2008. Food under isotope control (in Polish). Przemysł Spożywczy, 6, 39-41.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1640ff8e-e7da-4c2d-874e-a23a314bbf38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.