PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Assessing the effect, on animal model, of mixture of food additives, on the water balance

Warianty tytułu
PL
Ocena, na modelu zwierzęcym, wpływu mieszaniny dodatków do żywności na gospodarkę wodną
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Purpose. The purpose of this study was to determine, on the animal model, the effect of modification of diet composition and administration of selected food additives on water balance in the body. Material and methods. The study was conducted with 48 males and 48 females (separately for each sex) of Wistar strain rats divided into four groups. For drinking, the animals from groups I and III were receiving water, whereas the animals from groups II and IV were administered 5 ml of a solution of selected food additives (potassium nitrate - E 252, sodium nitrite - E 250, benzoic acid - E 210, sorbic acid - E 200, and monosodium glutamate - E 621). Doses of the administered food additives were computed taking into account the average intake by men, expressed per body mass unit. Having drunk the solution, the animals were provided water for drinking. Results. The mixture of selected food additives applied in the experiment was found to facilitate water retention in the body both in the case of both male and female rats, and differences observed between the volume of ingested fluids and the volume of excreted urine were statistically significant in the animals fed the basal diet. The type of feed mixture provided to the animals affected the site of water retention - in the case of animals receiving the basal diet analyses demonstrated a significant increase in water content in the liver tissue, whereas in the animals fed the modified diet water was observed to accumulate in the vascular bed. Conclusion. Taking into account the fact of water retention in the vascular bed, the effects of food additives intake may be more adverse in the case of females.
PL
Cel. Celem badań było określenie, na modelu zwierzęcym, wpływu zmiany składu diety i wybranych składników dodatkowych na gospodarkę wodną ustroju. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 48 samcach i 48 samicach (osobno dla każdej płci) szczura szczepu Wistar, podzielonych na cztery grupy. Do picia zwierzęta grupy I i III otrzymywały wodę. Zwierzętom z grupy II i IV podawano 5 ml roztworu wybranych dodatków do żywności (azotanu potasu - E 252, azotynu sodu - E 250, kwasu benzoesowego - E 210, kwasu sorbowego - E 200 i glutaminianu sodu - E 621). Ilość podawanych dodatków wyliczono, biorąc pod uwagę średnie spożycie wśród ludzi, w przeliczeniu na jednostkę masy ciała. Po wypiciu roztworu zwierzęta dopajano czystą wodą. Wyniki. Stwierdzono, że zastosowana w doświadczeniu mieszanina wybranych dodatków do żywności sprzyjała zatrzymaniu wody w organizmie badanych samców i samic. Obserwowane różnice pomiędzy ilością spożytych płynów a ilością wydalonego moczu były statystycznie istotne u zwierząt żywionych paszą podstawową. W zależności od rodzaju spożywanej paszy odmienne było miejsce, w którym była zatrzymywana woda - u zwierząt żywionych paszą podstawową stwierdzono istotny wzrost zawartości wody w tkance wątrobowej, u karmionych paszą zmodyfikowaną woda gromadziła się w łożysku naczyniowym. Wnioski. Biorąc pod uwagę fakt zatrzymywania wody w łożysku naczyniowym, skutki spożywania dodatków do żywności mogą być bardziej negatywne u samic.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
p.81-90,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI/3, 71-459 Szczecin, Poland
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI/3, 71-459 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Bellisle F., 1999. Glutamate and the urnami taste: sensory, metabolic, nutritional and behavioural considerations. Areview of the literature published in the last 10 years. Neurosci. Biobehav. Rev. 23 (3), 423-438.
 • Bilczuk L., 1980. EfFect of prolonged administration of sodium nitrite on some biochemical indices in experimental animals. Bromat. Chem. Toksykol. 13 (1), 41-47.
 • Cole D.J., Chadd S.A., 1989. Voluntary food intake of growing pigs. In: The voluntary food intake of pigs. Ed. M.J. Forbes, M.A. Varley, T.L.J. Lavrence. Brit. Soc. Anim. Prod.
 • Dorup J., Clausen T., 1991. Effects of magnesium and zinc deficiencies on growth and protein synthesis in skeletal muscle and the hearth. Br. J. Nutr. 66 (3), 493-504.
 • Duda Z., 2003. The substances added to food without to much of science. Przem. Spoż. 57, 30-41.
 • Eder K., Waldhauser K., Kirchgessner M., 1999. Hepatic activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase in rats with alimentary zinc deficiency. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 81 (2), 68-74.
 • Galiński G., Gawęcki J., Jeżewska M., 2005. Effect of monosodium glutamate on sensory-specific satiety in women and men after 60 years of age. Nowiny Lek. 74 (4), 389-392.
 • Knypl K., 2002. Arterial hypertension - old problems and new expectations. Nowa Med. 1, 26-36.
 • Krygier K., 2003. Polish newspapers unprofessional about food additives. Przem. Spoż. 3, 28-29.
 • Krygier K., 2005. The security problems of foods additives. Przem. Spoż. 8, 42-46, 68.
 • Kuchlewska M., 2010. Assessment, on an animal model, of the effect of mixtures of selected food additives on the protein and carbohydratelipid metabolism [dissertation]. West Pomeranian University of Technology in Szczecin.
 • Morris R.C., Schmidlin O., Frassetto L.A., Sebastian A., 2006. Relationship and interaction between sodium and potassium. J. Am. Coli. Nutr. 25 (3 suppl.), 262-270.
 • Okiyama A., Beauchamp G.K., 1998. Taste dimensions of monosodium glutamate (MSG) in a food system: role of glutamate in young American subjects. Physiol. Behav. 65 (1), 177-181.
 • Ozimek I., 2006. How consumers seen information about food additives. Przegl. Spoż. 8, 54-100.
 • PN-EN 14084:2004. Food products. Determination of trace elements. Determination of cadmium, zinc, copper and iron content by atomie absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion.
 • PN-EN ISO 6869:2002. Feed. Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc. The method of atomie absorption spectrometry.
 • PN-ISO 1442:2000. Meat and meat products. Determination of water content (Reference method).
 • PN-ISO 936:2000. Meat and meat products. Determination of total ash.
 • Podlaszewska G., Friedrich M., Sadowska J., 2009. The estimation of the effect of diet composition and its supplementation with chosen mineral elements on the concentration of corticosterone and the water balance at male rats. Żyw. Nauka Technol. Jakość 65 (4), 345-351.
 • Prescott J., 2004. Effects of added glutamate on liking for novel food flavors. Appetite 42 (2), 143-150.
 • Reeves P.G., Nielsen F.H., Fahey G.C., 1993. AIN-93 purified diets for laboratory rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing committee on the reformulation of the AIN-76 rodent diet. J. Nutr. 123, 1939-1951.
 • Rolls E.T., Critchley H.D., Wakeman E.A., 1996. Responses of neurons in the primate taste cortex to the glutamate ion and inosine 5’-monophosphate. Physiol. Behav. 59 (4-5), 991-1000.
 • Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., 1997. Food additives and functional food ingredients. Agro&Food Technology Czeladź.
 • Sadowska J., Kuchlewska M., 2011. Effect of diet composition and mixture of selected food additives on the erythrocytic system and iron metabolism in peripheral blood of male rats. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 10 (4), 479-506.
 • Waldhauser K., Eder K., Kirchgessner M., 1999. The activity of hepatic lysophospholipid acyltransferase in zinc- deficient rats. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 81 (2), 103-112.
 • Zagórecka E., Piotrowicz J., Kaczmarski M., Piotrowska- Jastrzębska J., 2000. Intolerance to food additives - pediatrits aspeets. Przem. Spoż. 7, 8-22.
 • Zawirska-Wojtasiak R., 2005. Flavors, colors, preservatives -perspective of using. Przem. Spoż. 4, 2-10.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-14703957-ac6d-4747-a2be-dad91e728f5f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.