PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Yield of winter cultivars of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) cultivated under diversified conditions of mineral fertilization and chemical protection

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Plonowanie ozimych odmian pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. Spelta l.) uprawianych w zróżnicowanych warunkach nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The field experiment was carried out in years 2008-2010 on rendzina soil. The aim of the research was to determine the effect of the chemical protection level on the yield of two winter spelt cultivars – Schwabenkorn and Spelt I.N.Z. cultivated under different conditions of mineral fertilization. Chemical protection levels included: A) control, B) Mustang 306 SE, Stabilan 750 SL, C) Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Stabilan 750 SL, D) Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Alert 375 SC, Stabilan 750 SL. Mineral fertilization was as follows (in kg of pure component per hectare): lower level N – 60, P – 26.2, K – 83, and higher level N – 80, P – 34.9, K – 99.6. Significantly higher grain yields were obtained from Spelt I.N.Z. cultivar compared with Schwabenkorn cv. Application of higher rates of mineral fertilizers significantly increased the number of ears per 1 m2 as well as the grain yield of spelt wheat but had no effect on the weight of 1000 grains, and the number and weight of grains per ear. Chemical protection of Schwabenkorn cultivar caused significantly higher grain yield, from 29.8 to 33.7%, compared with control without chemical protection.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 na rędzinie mieszanej. Celem badań było określenie wpływu poziomu chemicznej ochrony zasiewów na plonowanie dwóch ozimych odmian pszenicy orkisz (Schwabenkorn i Spelt I.N.Z.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Poziomy ochrony roślin obejmowały: A) obiekt kontrolny, B) Mustang 306 SE, Stabilan 750 SL, C) Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Stabilan 750 SL, D) Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Alert 375 SC, Stabilan 750 SL. Nawożenie mineralne przedstawiało się następująco (w kg czystego składnika na hektar): niższy poziom N – 60, P – 26,2, K – 83 oraz wyższy poziom N – 80, P – 34,9, K – 99,6. Istotnie większe plony ziarna wydała odmiana Spelt I.N.Z. w porównaniu z odmianą Schwabenkorn. Zastosowanie zwiększonych dawek nawozów mineralnych istotnie zwiększyło liczbę kłosów na 1 m2 i plon ziarna, nie miało natomiast wpływu na liczbę i masę ziaren z kłosa oraz MTZ. Jedynie odmiana Schwabenkorn na każdym obiekcie chronionym chemicznie dawała plony ziarna istotnie większe niż w wariancie kontrolnym bez ochrony.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.5-14,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • Achremowicz B., Kulpa D., Mazurkiewicz J., 1999. Technologiczna ocena ziarna pszenic orkiszowych [Technological evaluation of spelt wheat grain]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie,Tech. Żyw. 360, 11-17 [in Polish].
 • Campbell K.G., 1997. Spelt: agronomy, genetics and breeding. Plant Breeding Rev. 15, 188-213.
 • Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2006. Assessment of weed competitiveness in relation to some winter wheat varieties cultivated in organic crop production system. J. Res. Appl. Agric.Engin. 51(2), 30-35.
 • Grela E., Pałys E., Günther K.D., 1993. Skład chemiczny i wartość pokarmowa ziarna orkiszu (Triticum spelta) w żywieniu świń [Chemical composition and nutritive value of spelt wheatgrain (Triticum spelta) in pig nutrition]. Mat. Sympozjum Produkcja zwierzęca a środowisko przyrodnicze, AR Lublin, 214-222 [in Polish].
 • Kalinowska-Zdun M., 2005. Renesans pszenicy orkisz [Revival of spelt wheat]. Prz. Piekar. Cukier. 2, 4-5 [in Polish].
 • Majewska K., Dąbkowska E., Żuk-Gołaszewska K., Tyburski J., 2007. Wartość wypiekowa mąki otrzymanej z ziarna wybranych odmian orkiszu (Triticum spelta L.) [Baking quality of flourobtained from grains of chosen spelt varieties (Triticum spelta L.)]. Żywność – Nauka –Technologia – Jakość 2(51), 60-71 [in Polish].
 • Pałys E., Korzeniowski M., Kraska P., Krusińska B., Ryń Z., 2007. Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej posobie na rędzinie [Effect of the level of mineral fertilization and chemical crop protection onthe yield of winter wheat sown after itself on rendzina soil]. Biul. IHAR 246, 11-21 [inPolish].
 • Pałys E., Kuraszkiewicz R., 2003. Wpływ terminów siewu na wybrane cechy i plon ziarna orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta) [Effect of time of sowing on chosen traits and grainyield of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta)]. Biul. IHAR 228, 71-80 [in Polish].
 • Pałys E., Łabuda S., 1997. Yielding and elemental composition of spelt wheat grain and straw. Rachis Barley and Wheat Newsletter 16(1/2), 67-70.
 • Podolska G., 2008. Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej [Effect of nitrogen fertilization doses and way of itsapplication on yield and technological quality of winter wheat cultivars grain]. Acta Sci. Pol.,Agricultura 7(1), 57-65 [in Polish].
 • Podolska G., Mazurek J., 1999. Budowa rośliny i łanu pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem. Cz. I. Plonowanie, struktura plonu i budowa łanu [Structure of winter wheat plant and canopy depending on the diversified nitrogenfertilization. Part I. Yield, yield structure and canopy structure]. Pam. Puł. 118, 491-505 [in Polish].
 • Praca zbiorowa [Collective work], 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA [Basis of chemical evaluation of soil contamination. Heavymetals, sulphur and polycyclic aromatic hydrocarbons]. A. Kabata (ed.), PIOŚ, IUNGPuławy, Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa [in Polish].
 • Rachoń L., Szumiło G., 2009. Plonowanie ozimych linii pszenicy orkisz w warunkach zróżnicowanego poziomu ochrony chemicznej [Yield of winter lines of spelt wheat underconditions of diversified level of chemical protection]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 542, 427--436 [in Polish].
 • Stankowski S., Podolska G., Pacewicz K., 2004. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy zwyczajnej [Effect of nitrogen fertilization on the yield andquality of grain of common wheat cultivars]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E,Agricultura 59(3), 1363-1369 [in Polish].
 • Sulewska H., 2004. Plonowanie i skład chemiczny ziarna dwóch odmian orkiszu Triticum pelta w zależności od sposobu nawożenia [Yield and chemical composition of grain of two cultivars of spelt wheat (Triticum spelta) depending on the method of fertilization]. [In:]Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie [Chosen ecological issues in contemporary agriculture], Z. Zbytek (ed.), PIMR Poznań, 225-232 [in Polish].
 • Sulewska H., Koziara W., Panasiewicz K., Ptaszyńska G., 2008a. Plonowanie dwóch odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od terminu i gęstości siewu w warunkach środkowejWielkopolski [Yield of two spelt cultivars depending on sowing date and sowing rate in Central Wielkopolska conditions]. J. Res. Appl. Agric. Engin. 53(4), 85-91 [in Polish].
 • Sulewska H., Koziara W., Panasiewicz K., Ptaszyńska G., Mrozowska M., 2008b. Skład chemiczny ziarna oraz plon białka odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych [Chemical composition of grain and protein yield ofspelt cultivars depending on selected agrotechnical factors]. J. Res. Appl. Agric. Engin. 53(4),92-95 [in Polish].
 • Sulewska H., Koziara W., Szymańska G., Panasiewicz K., Piekarczyk J., 2010. Reakcja odmian ozimych orkiszu pszennego na nawożenie obornikiem [Reaction of winter spelt varieties tomanure fertilization. J. Res. Appl. Agric. Engin. 55(4), 126-130 [in Polish].
 • Sułek A., Podolska G., Leszczyńska D., Noworolnik K., 2007. Reakcje zbóż na nawożenie azotem [Reaction of cereals to nitrogen fertilization]. Studia i raporty IUNG-PIB 9, 29-36 [inPolish].
 • Tyburski J., Babalski M. 2006., Uprawa i przetwórstwo pszenicy orkisz [Cultivation and processing of spelt wheat]. CDR w Brwinowie, o/Radom [in Polish].
 • Tyburski J., Żuk-Gołaszewska K., 2005. Orkisz – zboże naszych przodków [Spelt wheat: the cereal of our ancestors]. Post. Nauk Rol. 4, 3-13 [in Polish].
 • Woźnica Z., Waniorek W., Miłowski P., 2004. Wpływ sposobu stosowania herbicydów na zachwaszczenie i plony ziarna pszenicy ozimej [Effect of herbicide application method on weed infestation and grain yield of winter wheat]. Acta. Sci. Pol., Agricultura 3(1), 37-44 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-14228e50-8556-4cd8-a19d-d449b21e6dfd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.