PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The importance of economic sanctions for the foreign trade balance of the Visegrad Group countries in agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podjęto próbę oceny wpływu sankcji gospodarczych wobec Rosji wprowadzonych w 2014 roku przez Unię Europejską na bilans handlu zagranicznego państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Republiki Czeskiej oraz Słowacji), jako skutek kryzysu ukraińskiego. Przedstawiono główne implikacje wynikające z relacji handlowych badanych krajów w stosunku do Rosji, jak również określono ich oddziaływanie na handel zagraniczny, dzięki czemu ukazano wpływ powstałych ograniczeń na gospodarki tych krajów. Stwierdzono, że w wyniku zachodzących zmian w relacjach handlowych z Rosją nastąpiła poprawa bilansu handlowego na korzyść państw Grupy Wyszehradzkiej, a brak istotnych zmian w handlu zagranicznym produktami rolniczymi może wskazywać na zmianę kierunków handlowych i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Stwierdzono, że sytuacja ta może mieć korzystny skutek w chwili zniesienia sankcji gospodarczych, co może być wsparte przez zakumulowanie nowopowstałych kanałów dostaw i dystrybucję towarów, jak również stworzy nowe możliwości podniesienia cen i wpłynie na jakość produktów podlegających wymianie.
EN
The article contains an analysis of the influence of economic sanctions between the European Union and Russia introduced in 2014 as a result of the Ukrainian crisis on the foreign trade balance of the Visegrad Group countries (Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia). The main implications observed in the trade relations of the researched countries in relations to Russia are presented as well as their effect on the foreign trade and the influence of the remaining limitations on the economies of the mentioned countries. It is stated that as a consequence of the undergoing changes in the trade relations with Russia there is an improvement of the trade balance in favour of the Visegrad Group countries and the lack of significant changes in the foreign trade of farm products can indicate on the change of the trade directions and the search for new markets. It is believed that this situation can have a beneficial effect at the moment of raising economic sanctions what can be supported by accumulating the new canals of diliveries and distribution of products as well as will create new possibilities to rise prices and will influence on the quality of exchangeable products.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.53-59,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
autor
 • Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al.Niepodległości 162, Warszawa
Bibliografia
 • CSO. 2016. Czech Statistical Office, https://www.czso.cz, dostęp 2016.
 • Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. 1991. Wyszehrad.
 • GUS. 2015a. Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2004-2014 r. Warszawa.
 • GUS. 2015b. Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty. Warszawa.
 • HCSO. 2016. Hungarian Central Statistical Office, https://www.ksh.hu, dostęp 22.02.2016.
 • MSZ. 2016. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupa Wyszechradzka, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka.
 • OECD. 2016. Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org, dostęp 22.02.2016.
 • SOSR. 2016. Statistical Office of the Slovak Republic, https://slovak.statistics.sk, dostęp 22.02.2016.
 • Wach Anna. 2010. „Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007”. Słupskie Studia Historyczne 16: 219-220.
 • http://stat.gov.pl.
 • http://pl.investing.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-12c76d3a-0095-4225-8d80-d330f38d0a97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.