PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.2 |
Tytuł artykułu

The strategy of reindustrialization of the European Union and transformation of supply chains

Warianty tytułu
PL
Strategia reindustrializacji Unii Europejskiej a transformacja łańcuchów dostaw
RU
Strategija reindustrializacii Evropejjskogo Sojuza i preobrazovanie cepejj postavok
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Deindustrialisation in the European Union has resulted in relocation of production to cheaper Asian countries by many companies, extension of the supply chains and a wide dissemination of their particular links. However, some factors that have appeared recently may radically change the situation. These include: - the activities of organizations for the protection of human rights and nature, which substantially hinder large brands from continuing the trend of minimising their costs; - the growing need of reducing the product supply time in order to satisfy unpredictable demand; - the adoption by the European Commission (EC) a strategy of reindustrialisation of the European Union (EU) as a solution to the financial crisis. Taking the above into consideration, a research problem has emerged, leading to the following questions: does reindustrialisation affect supply chains and how, and is it possible to predict these changes? The aim of this paper is to explain and assess the intensity of the European Union reindustrialisation process and to develop knowledge about its potential impact on supply chains.
PL
Wykorzystywanie deindustrializacji w Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie działalności produkcyjnej wielu przedsiębiorstw do krajów azjatyckich o niskich kosztach, a w konsekwencji wydłużenie łańcuchów dostaw oraz silne rozproszenie poszczególnych jego ogniw. Jednak obecnie pojawiły się czynniki, które mogą radykalnie zmienić sytuację. Należą do nich między innymi: - aktywna działalność organizacji ochrony praw człowieka oraz przyrody, co znacząco utrudnia „wielkim markom” utrzymanie trendu minimalizowania kosztów; - coraz większa potrzeba skracania czasów przepływu w celu zaspokojenia nieprzewidywalnego popytu; - przyjęcie przez Komisję Europejską (KE) strategii reindustrializacji Unii Europejskiej (UE) jako sposobu na wyjście z kryzysu finansowego. Na tle tych wydarzeń powstał problem badawczy skłaniający do sformułowania następujących pytań: Czy reindustrializacja wpływa na łańcuchy dostaw i jak oraz czy w ogóle można przewidzieć takie zmiany? Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie i ocena siły procesów reindustrializacji Unii Europejskiej oraz budowanie wiedzy o tym, jaki jest ich potencjalny wpływ na łańcuchy dostaw.
RU
Использование деиндустриализации в Евросоюзе вызвало перенос производственной деятельности многих предприятий в азиатские страны с низкими издержками и, в результате, удлинение цепей поставок, а также сильное распыление отдельных его звеньев. В настоящее же время появились факторы, которые могут коренным образом изменить ситуацию. К их числу, в частности, относятся: - активная деятельность организаций по охране прав человека и природы, что значительно затрудняет «крупным маркам» сохранение тренда минимизации издержек; - все большая потребность в сокращении времени потоков для удовлетворения непредвиденного спроса; - принятие Европейской комиссией (ЕК) стратегии реиндустриализации Европейского Союза (ЕС) в качестве способа на выход из финансового кризиса. На фоне этих событий возникла исследовательская проблема, склоняющая к формулировке следующих вопросов: Влияет ли реиндустриализация на цепи поставок и как предусмотреть такие изменения, если вообще это возможно? Цель настоящей разработки - выяснить и оценить силу процессов реиндустриализации ЕС, а также формировать знания о том, каково их потенциальное влияние на цепи поставок.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
p.41-49,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Logistics and Transport, Faculty of Management, University of Economics in Poznan, Al.Niepodległosci 10, 61-875 Poznan
 • Directorate of Science, Ministry of Education and Science of Ukraine, 10 Peremohy str., Kyiv, Ukraine 01135
Bibliografia
 • Bendyk E. (2013), Mityczna reindustrializacja, http://krytykapolityczna.pl [access: 06.11.2013].
 • Bulhakova Y. (2017), Trendy mody jako wyznacznik zmian w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w branży odzieżowej na przykładzie firmy Zara, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 315.
 • Chmielowska J. (2013), Reindustrializacja potrzebna od zaraz, aby Polska mogła nie tylko przetrwać, ale i się rozwijać, https://wpolityce.pl [access: 23.09.2013].
 • Detyna B. (2015), Zarządzanie jakością w logistyce, Uczelniane PWSZ im. Angelusa, Wałbrzych.
 • European Commission (2012), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery, COM (2012) 582 final.
 • Gierek A. (2015), Reindustrializacja Europy jest niezbędna, ale tylko „zielona ”, https://www.polskieradio.pl [access: 22.04.2015].
 • Leszczyński M. (2016), Made in ... - czy kraj pochodzenia ma znaczenie? http://marcinleszczynski.innpoland.pl [access: 14.02.2016].
 • Mitura A. (2016), Reindustrializacja Europy - szanse i bariery, https://www.log24.pl [access: 08.04.2016].
 • Schwartz P. (1991), The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World, Currency Doubleday, New York.
 • Ulbrych M. (2015), Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustrializacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 228.
 • Zygmunt W. (2016), Produkcja wraca na rodzime rynki, https://www.log24.pl [access: 09.02.2016].
 • Zych B. (2013), Czy reshoring zagraża polskim pracownikom? https://hrstandard.pl [access: 09.12.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-122a845c-60b2-49f0-b625-0d07e44c7ff2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.