PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 6 |
Tytuł artykułu

Determinanty zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determinants of management of agricultural properties owned by the State Treasury in Warmia and Masuria province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była identyfikacja czynników warunkujących zagospodarowanie nieruchomościami rolnych Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. W wyniku trwającego 24 lata procesu gospodarowania nieruchomościami rolnymi z przejętych 807 tys. ha do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim rozdysponowano w sposób trwały 80,3% gruntów (głównie sprzedaż). W dalszym ciągu duże znaczenie ma dzierżawa gruntów, w której znajduje się 120,1 tys. ha (14,9%). W analizie i ocenie procesu zagospodarowania wykorzystano dane z raportów działalności Agencji Nieruchomości Rolnych oddziału terenowego w Olsztynie oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne na bazie dzierżawionych lub nabytych nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Wyniki badań ankietowych wskazują, że największe znaczenie w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych miały czynniki wpływające na opłacalność produkcji rolniczej kształtowane m.in. przez ceny na środki produkcji, koszty produkcji rolniczej, popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie i niestabilne ceny skupu produktów rolnych. Istotny wpływ na prowadzenie gospodarstwa mają także czynniki zasobowe wynikające z posiadania odpowiedniego parku maszynowego, kapitałów własnych na rozwój oraz jakości posiadanych/dzierżawionych gruntów.
EN
As a result of over 24 years of management of agricultural property of the State Treasury, from 807 thous. ha properties which were overtaken, 80.3% were firmly disposed (mainly through sales). Lease continues being significant as 120.1 thousands ha of land (14.9%) are being leased. Aim of this research was to identify determinants of management of agricultural properties of the State Treasury in Warmia-Masuria province. Analysis based on reports on the activity of APA’s Territorial branch in Olsztyn and results of questionnaires filled in by people who manage farms on properties leased or purchased from the State Treasury. Results of this questionnaires state that factors influencing profitability of farm production (shaped for instance by prices of production resources, farm production costs, demand on products of the farm or by unstable prices of purchase) were most significant. Resource factors resulting from possessing proper machine park, equity for development and quality of possessed/leased lands were also important for managing a farm.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
6
Opis fizyczny
s.191-197,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 3/101, 10-957 Olsztyn
Bibliografia
 • Dzun W., Musiał W. 2013: Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed- i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym, Wieś i Rolnictwo, nr 4(161), 62-78.
 • Dzun W. 2015: Wpływ utworzenia i rozdysponowania Zasobu Własności Rolnej SP na strukturę gospodarstw rolnych, Zag. Ekon. Rol., 3(344), 48-72.
 • Informacje o działalności Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie za okres od 18 marca 1992 roku do 31 grudnia 2014 roku, ANR, Olsztyn, 2015.
 • Jaworowski J. 1999: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie, Wyd. UWM w Olsztynie, 48-53.
 • Marks-Bielska R. 2012a: Przekształcenia własnościowe w ujęciu regionalnym (w:) Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych a przykładzie woj. warmińsko--mazurskiego, red. R. Kisiel, Marks-Bielska R., Wyd. UWM w Olsztynie, 10-31.
 • Marks-Bielska R. 2012b: Rynek ziemi rolniczej w Polsce, Wyd. UWM w Olsztynie.
 • Mioduszewski J., Niedzielski E. 2012. Rola dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, PTE, 112-116.
 • Niedzielski E. 2014: Przekształcenia sektora państwowego w rolnictwie, [w:] Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. A. Olszańska, J. Szymańska, Prace Naukowe Uniwersytetu EkonomicznegoWe Wrocławiu, nr 360, 219, 220.
 • Leopold A. 1993: Warunki i przesłanki przekształceń rolnictwa polskiego, [w:] A. Marszalek (red.), Transformacja rolnictwa polskiego w perspektywie integracji ze wspólnotami europejskimi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 52.
 • Sadowski A., Mioduszewski J. 2015: Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVII, z. 1, 203-210.
 • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r., Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1382.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758, z pózn. zm.
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 ze zm.
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Dz.U. z 2015, poz. 1433.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-12029cb0-84f9-46bf-887c-a673ad7313d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.