PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 |
Tytuł artykułu

Wpływ wspinaczki skałkowej na florę naskalną Mirowskich Skał

Warianty tytułu
EN
The impact of rock climbing on the rock flora of the Mirowskie Skaly
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
A survey was carried out on the vascular flora of monandocks used for rock climbing in the Mirowskie Skały in the Krakowsko-Częstochowska Upland. The flora along six routes of varying degrees of difficulty was analyzed and compared to that of a control route that was rarely used for rock climbing. The study indicates that it is necessary to control tourism and rock climbing in the Kraków-Czestochowa Jura in order to reduce its negative impact on species diversity in the vascular flora found on rock surfaces.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Opis fizyczny
s.165-176,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • ul.Smugowa 33/8, 95-200 Pabianice
autor
Bibliografia
 • ALEXANDROWICZ S.W., ALEXANDROWICZ Z. 2004. Ewolucje rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego. - W: PARTYKA J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom I. - Przyroda OPN, Ojców, s. 47-54.
 • BABCZYŃSKA B. 1978. Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy. - Prace Nauk. Uniw. Śląsk. 234., Acta Biol. 5: 169-215.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. - Uniw. Śląski, Katowice, 240 ss.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B., MALEWSKI K., WIKA S. 1998. Flora oraz naturalne i pół- naturalne zbiorowiska roślinne ostańca w Niegowonicach. - Pr. Muz. Szafera, Prądnik 11-12: 115-139.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B., KIMSA T., WIKA S. 1992. Szata roślinna Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej w warunkach antropopresji. - Prace Muz. Szafera, Prądnik 5: 47-63.
 • DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. - Instytut Botaniki Uniw. Jagiellońskiego, Sorus, 308 ss.
 • FALIŃSKA K. 1997. Ekologia roślin. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 512 ss.
 • HACISKI P. 2002. Jura. Przewodnik wspinaczkowy. Tom I. - Ring, Warszawa, 216 ss.
 • HEREŹNIAK J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. - Acta Univ. Lodz., Folia Biologica et Oecologica 1: 39-63.
 • KONDRACKI J. 1998. Geografia regionalna Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.
 • KOPERKIEWICZ S., OKOŃSKI W. 1994. W skale Zasady Alpinizmu. - Biblioteka Bularza, 208 ss.
 • KORNAŚ J. 1977. Analiza flor synantropijnych. - Wiad. Bot. 21: 85-91.
 • KORNAŚ J., MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 634 ss.
 • MATUSZKIEWICZ W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. - Wyd. Nauk. PWN, 537 ss.
 • MICHALSKA D. 1994. Zmiana flory i roślinności w rezerwacie „Góra Zborów” w okre¬sie ostatnich dwudziestu lat. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 181-207.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • OLACZEK R. 1979. Wpływ antropopresji na rezerwaty i parki narodowe oraz obszary chronionego krajobrazu w perspektywie roku 2000. - Zesz. Post. Nauk Rol. 217: 301-318.
 • PAGACZEWSKI S., SAYSSE-TOBICZYK K. 1955. Jura Krakowsko-Częstochowska. - Sport i Turystyka, Warszawa, 158 ss.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz. U. nr 168, poz. 1764.
 • SONELSKI W. 1994. W skale, zasady alpinizmu. Biblioteka Bularza. - Wyd. II. Stapis, Katowice, 207 ss.
 • SZAFER W. (red.) 1959. Szata roślinna Polski. Tom II. - PWN, Warszawa, 586 ss.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 2372, Katowice, s. 1-192.
 • WIKA S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 815, Katowice, s. 1-156.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Distribution atlas of vascular plants in Poland. - Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniw. Jagielońskiego Kraków, 714 ss.
 • ZARZYCKI K, TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 183 ss.
 • www.wspinanie.pl/topo/polska/polnoc/mirow/trzecia_siostra.htm (data wejścia 21.09.2011)
 • http://www.klubpodroznikow.com/relacje/74-polska-zamki-i-palace/729-zamek-mirow (data wejścia 21.09.2011)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1054095f-a3c5-4aa9-bc9d-80936eb7f6a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.