PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Identifikacija processa razrabotki adaptirovannojj korneyborochnojj mashiny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Authentication of development process adapted root of harvester
Języki publikacji
RU
Abstrakty
RU
Приведены этапы усовершенствования, строение и принцип функционирования адаптированных рабочих органов транспортно-технологических систем корнеуборочной машины, которая предназначена для одновременного уборки корнеплодов сахарной, кормовой, столовой свеклы и моркови. На основе идентификации объектов исследование (существующих типов копачей и очистителей вороху корнеплодов) определено основные пути и принципы разработки, или алгоритм построения конструктивно-компоновочной схемы адаптированной корнеуборочной машины.
EN
The stages of improvement, structure and principle of functioning of the adapted workings organs of the diggings up and cleansing transport technological systems, are resulted root of harvester which is intended for simultaneous collection of root crops of sugar, feed, table beet and carrot. On the basis of authentication of research (existent types of dig and purifiers to the lots of root crops) objects certainly basic ways and principles of development, or algorithm of construction, structurally layout chart adapted root of harvester.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
p.243-255,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Heroiv Oborony Str. 15, Kiev, Ukraine
autor
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Heroiv Oborony Str. 15, Kiev, Ukraine
 • Ternopil National Technical University after named Ivan Puluy, Ruska Str. 56, Ternopil, Ukraine
autor
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Heroiv Oborony Str. 15, Kiev, Ukraine
Bibliografia
 • 1. Pogorіliy M. 1999. Zakonomіrnostі rozvitku buryakozbiralnoі tekhnіki ta obgruntuvannya ratsіonalnikh obrisіv vіtchiznyanikh mashin / Maksim Pogorіliy // Tekhnіka APK.–№3.– 8– 12.
 • 2. Gevko R.B. 1997. Vikopuvalno-ochisnі pristroі buryakozbiralnikh mashin: konstruyuvannya і rozrakhunok / R.B. Gevko. – Ternopіl. – 120.
 • 3. Pogorelyy L.V. 2004. Sveklouborochnyye mashiny: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz / L.V. Pogorelyy, M.V. Tatyanko – K.: Feniks. – 232.
 • 4. Baranovskiy V. 2006. Osnovnі yetapi ta suchasnі tendentsіі rozvitku korenezbiralnikh mashin / Vіktor Baranovskiy // Vіsnik Ternopіlskogo derzh. tekhn. un-u. – Ternopіl : TDTU. – T. 11. – № 2. – 67–75.
 • 5. Baranovskiy V.M. 2004. Konstruktivnotekhnologіchnі printsipi zastosuvannya adaptivnogo vikopuvalnogo robochogo organu korenezbiralnoі mashini / V.M. Baranovskiy // Naukoviy vіsnik NAU. – Vip 73. – Chast 1. – 249–255.
 • 6. Baranovskiy V.M. 2005. Konstruktivnotekhnologіchnі printsipi adaptizatsіі transportnoochisnogo kombіnovanogo robochogo organa korenezbiralnikh mashin / V.M. Baranovskiy // Sіlskogospodarskі mashini. – Lutsk : LDTU. – Vip. 13. – 18–24.
 • 7. Bulgakov V.M. 2009. Teoriya sveklouborochnykh mashin : Monografiya / V.M. Bulgakov, M.I. Chernovol, N.A. Sviren. – Kirovograd : ”KOD”. – 256.
 • 8. Avanesov Yu.B. 1979. Sveklouborochnyye mashiny / Yu.B. Avanesov, V.I. Bessarabov, I.I. Rusanov. – M. – 351.
 • 9. Analіz 2011. Analіz tendentsіy rozvitku robochikh organіv dlya separatsіі vorokhu koreneplodіv / V.Yu. Ramsh, V.M. Bara-novskiy, M.R. Pankіv [ta іn.] // Naukovі notatki. – Lutsk : LNTU. – Vip. 31. – 298–305.
 • 10. Baranovskiy V.M. 2004. Konstruktivnotekhnologіchnі printsipi adaptovanogo zastosuvannya korenezbiralnikh mashin / V.M. Baranovskiy, M.R. Pankіv // Zb. nauk. prats mіzhn. nauk.-prakt. konf. “Dinamіka, mіtsnіst і nadіynіst sіlskogospodarskikh mashin”. – Ternopіl : TDTU, 2004. – 192–198.
 • 11. Suchasnі 2004. Suchasnі tendentsіi rozvitku konstruktsіi sіlskogospodarskikh mashin / Pіd red. Kravchuka V.І., Gritsishina M.І., Kovalya S.M. – K.: Agrarna nauka. 353.
 • 12. Kravchuk V.І. 2005. Teoretichnі osnovi adaptatsіi sіlskogospodarskikh mashin / V.І. Kravchuk // Monografіya. – K.: NAU. – 208.
 • 13. Baranovskiy V.M. 2003. Prognozuvannya kіlkostі gruntu na poverkhnі tіla koreneplodu / V.M. Baranovskiy, D.G. Voytyuk, Kropivko S.V [ta іn.] // “MOTRO’L 03”, IV. – Lyublіn- Kiev. –T. 6. – Vid. NAU. – 164–172.
 • 14. Pankіv M. 2007. Analіz protsesu roboti doochisnikh pristroіv korenezbiralnikh mashin / Marіya Pankіv, Vіktor Baranovskiy, Natalya Dubchak // Vіsnik Ternopіlskogo derzh. tekhn. un-u. – Ternopіl : TDTU. – T. 12. – № 1. – 76– 81.
 • 15. Yamkov O.V. 2007. Obґruntuvannya parametrіv tekhnologіchnogo protsesu і robochikh organіv buryakozbiralnogo agregatu z sistemnim traktorom : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupennya kand. tekhn. nauk : spets. 05.05.11 “Mashini і zasobi mekhanіzatsіi sіlskogospodarskogo virobnitstva” / O.V. Yamkov. – K. – 20.
 • 16. Pat. 1995. Pat. 7359 Ukraina MKI A 01 D 25/04. Pristrіy dlya vikopuvannya koreneplodіv // Baranovskiy V.M., Gurchenko O.P., Zavgorodnіy A.F., Bulgakov V.M.; zayavnik Ukrainskiy naukovo-doslіdniy іnstitut mekhan- іzatsіi ta yelektrifіkatsіі sіlskogo gospodarstva. – A1 1672964; zayavl. 17.08.93; opubl. 29.09.1995. Byul. № 5.
 • 17. Pat. 2006. Pat. 19526 Ukraina, MKI7 A 01 D 25/04. Pristrіy dlya vikopuvannya koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pankіv M.R., Gerasimchuk G.A., Maranda S.A.; zayavnik і vlasnik Natsіonalniy agarniy unіversitet. – № u 2006 07381; zayavl. 03.07.2006.; opubl. 15.12.2006. Byul. № 12.
 • 18. Pat. 2009. Pat. 44747 Ukraіna, MKI7 A 01 D 25/04. Pristrіy dlya vikopuvannya koreneplodіv / Pankіv M.R., Baranovskiy V.M., Gerasimchuk G., Ramsh V.Yu.; zayavnik і vlasnik Ternopіlskiy derzhavniy tekhnіchniy unіversitet. – № u 200905065; zayavl. 22.05.2009.;opubl. 12.10.2009. Byul. № 19.
 • 19. Pat. 2011. Pat. 62598 Ukraina, MKI7 A 01 D 25/04. Pristrіy dlya vikopuvannya koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Pankіv M.R., Gerasimchuk G.A.; zayavnik і vlasnik Ternopіlskiy natsіonalniy tekhnіchniy unіversitet. – № u 201014801; zayavl. 10.12.2011.; opubl. 12.09.2011. Byul. № 17.
 • 20. A.s. 1989. A.s. № 1523085 SSSR, MKI A 01D 33/08. Ustroystvo dlya otdeleniya primesey ot korneplodov / Gurchenko A.P., Baranovskiy V.N., Bulgakov V.M.; zayavitel Ukrainskiy nauchno-issledovatelskiy institut mekhanizatsii i elektrifikatsii selskogo khozyaystva. – 4386472/30 - 15; zayavl. 29.02.88; opubl. 23.11.89. Byul. № 43.
 • 21. A.s. 1990. A.s. № 1547752 SSSR, MKI A 01D 33/08. Ustroystvo dlya otdeleniya primesey ot korneplodov / Gurchenko A.P., Baranovskiy V.N., Zavgorodniy A.F., Bulgakov V.M.; zayavitel Ukrainskiy nauchno-issledovatelskiy institut mekhanizatsii i elektrifikatsii selskogo khozyaystva. – 4369084/15; zayavl. 25.01.88; opubl. 07.03.90. Byul. № 9.
 • 22. A.s. 1993. A.s. № 1806528 SSSR, MKI A 01D 33/08. Ustroystvo dlya otdeleniya primesey ot korneplodov / Gurchenko A.P., Baranovskiy V.N., Bulgakov V.M., Gurchenko L.A.; zayavitel Ukrainskiy nauchno-issledovatelskiy institut mekhanizatsii i elektrifikatsii selskogo khozyaystva. – 4907206/15; zayavl. 01.02.91; opubl. 07.04.93. Byul. № 13.
 • 23. Pat. 2012. Pat. 74629 Ukraina, MKI7 A 01 D 33/08. Pristrіy dlya vіdokremlennya domіshok vіd koreneplodіv / Kravchenko І.E, Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Pankіv M.R., Trukhanska O.O.; zayavnik і patentovlasnik Vіnnitskiy natsіonalniy agrarniy unіversitet. – № u 201103172; zayavl. 19.03.2012; opubl. 12.11.2012. Byul. № 21.
 • 24. Pat. 2011. Pat. 64372 Ukraina, MKI7 A 01 D 33/08. Ochisnik vorokhu koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Pankіv M.R., Dubchak N.A., Pankіv V.R.; zayavnik і patentovlasnik Ternopіlskiy natsіonalniy tekhnіchniy unіversitet. – № u 201103196; zayavl. 18.03.2011; opubl. 10.11.2011. Byul. № 21.
 • 25. Pat. 2012. Pat. 66680 Ukraina, MKI7 A 01 D 25/04. Kombіnovaniy kopach koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Gerasimchuk G.A, Pankіv M.R.; zayavnik і vlasnik Ternopіlskiy natsіonalniy tekhnіchniy unіversitet. – № u 201108202; zayavl. 30.06.2011.; opubl. 10.01.2012. Byul. № 1.
 • 26. Pat. 2012. Pat. 76009 Ukraina, MKI7 A 01 D 25/04. Kombіnovaniy kopach koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Gerasimchuk G.A, Pankіv M.R., Pankіv V.R.; zayavnik і vlasnik Ternopіlskiy natsіonalniy tekhnіchniy unіversitet. – № u 201205533; zayavl. 07.05.2012.; opubl. 25.12.2012. Byul. № 24.
 • 27. Pat. 2013. Pat. 77568 Ukraina, MKI7 A 01 D 25/04. Kombіnovaniy kopach koreneplodіv / Kravchenko І.E., Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Pankіv M.R., Trukhanska O.O.; zayavnik і vlasnik Vіnnitskiy natsіonalniy agrarniy unіversitet. – № u 201107310; zayavl. 15.06.2012.; opubl. 25.02.2013. Byul. № 4.
 • 28. Pat. 2013. Pat. 77981 Ukraina, MKI7 A 01 D 33/08. Pristrіy dlya vіdokremlennya domіshok vіd koreneplodіv / Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Trukhanska O.O., Pankіv M.R.; zayavnik і patentovlasnik Vіnnitskiy natsіonalniy agrarniy unіversitet. – № u 201207308; zayavl. 15.06.2012; opubl. 11.03.2013. Byul. № 5.
 • 29. Pat. 2012. Pat. 74625 Ukraina, MKI7 A 01 D 33/08. Pristrіy dlya vіdokremlennya domіshok vіd koreneplodіv / Kravchenko І.E, Trukhanska O.O., Baranovskiy V.M., Pіdgurskiy M.І., Pankіv M.R.; zayavnik і patentovlasnik Vіnnitskiy natsіonalniy agrarniy unіversitet. – № u 201203159; zayavl. 19.03.2012; opubl. 12.11.2012. Byul. № 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0fd1597f-bb96-47a5-a86c-0bab0cdea44c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.