PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Glycemic index and glycemic load of diets in children and young people with Down's Syndrome

Warianty tytułu
PL
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny diet dzieci i młodzieży z Zespołem Downa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction. Down’s Syndrome (DS) belongs to the most frequent aberrations of autosomal chromosomes of all known chromosome disorders. The most frequent diseases accompanying Down’s Syndrome include diabetes and obesity. One of the causes of fatty tissue, including visceral tissue accumulation in body is an ill balanced diet in terms of, among others, the quantity and structure of carbohydrates, as well as values of glycemic index (GI) and glycemic load (GL). As in Down’s Syndrome the incidence of both obesity and diabetes is higher than in healthy population, it seems essential to evaluate and correct the diet in terms of not only carbohydrates level, but also of GI and GL. The object of this study was to evaluate the nutritive status and nutritional pattems of children and adolescents (both sexes) with Down’s Syndrome (DS) taking into account the GI and GL of their meals. Material and methods. The State of nutrition was assessed in October and November 2009 in 24 people with clinically-diagnosed trisomy of chromosome 21 including 16 boys (aged 10-22) and 8 girls (aged 13-18) pupils of two school-and-educational centres from the West Pomerania Province. Methods of feeding evaluation that is energy and nutritive value, consumption pattems of groups of food products, GI and GL values were based on analysis of three days menu by currently noting. Results. Among the young people under research 54% were overweight and obese and among those 41% with visceral obesity. Analysis of menus of the young people with Down’s Syndrome has shown low energy value of diet, low realization of the recommended supply of fibre, Ca, Mg, Zn, Bj vitamin and fluids. The participation of energy coming from fat and saccharose was too high and too low from carbohydrates compared to the recommended values. Resultant GI of meals of the young people under research exceeded average values and the whole day GL exceeded high values. Conclusions. Everyday food rations of both sexes affected by Trisomy 21 were not balanced in terms of energy and nutritive values, which may predispose them to disorders in carbohydrate body metabolism. Average values of the glycemic index and high values of the glycemic load of diets of the surveyed participants may facilitate the development of obesity and its effects in the form of type 2 diabetes. It is advisable to correct diets of participants with Down’s Syndrome being at a high risk of type 2 diabetes development in terms of GI and GL values and it is advisable to conduct health-promoting nutritional education of children and adolescents as well as their parents/guardians and Staff of centres they attend to, in the aspect of the prophylaxis of metabolic diseases.
PL
Wstęp. Zespół Downa należy do najczęstszych aberracji chromosomów autosomalnych spośród wszystkich znanych zaburzeń chromosomowych. Najczęstszymi chorobami towarzyszącymi zespołowi Downa są cukrzyca oraz otyłość. Jedną z przyczyn gromadzenia tkanki tłuszczowej w organizmie, w tym wisceralnej, jest niezbilansowana dieta, m.in. pod względem ilości i struktury węglowodanów oraz wartości indeksu glikemicznego i ładunku glikemicznego. Ponieważ u osób z zespołem Downa częstość występowania zarówno otyłości, jak i cukrzycy jest większa niż u zdrowej populacji, ważna wydaje się ocena i korekta diety pod kątem nie tylko ilości węglowodanów, ale i indeksu glikemicznego (GI) oraz ładunku glikemicznego (GL). Celem pracy była ocena stanu odżywienia oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży (obojga pici) z zespołem Downa (DS), uwzględniająca GI i GL posiłków. Materiał i metody. Oceniono stan odżywienia, w okresie X-XI2009 r., 24 osób z klinicznie potwierdzoną trisomią chromosomu 21, w tym 16 chłopców (w wieku 10-22 lata) oraz 8 dziewcząt (w wieku 13-18 lat), wychowanków dwóch ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa zachodniopomorskiego. W ocenie sposobu żywienia uwzględniano: wartość energetyczną i odżywczą jadłospisów, struktury spożycia grup produktów spożywczych, wartości GI i GL na podstawie analizy trzydniowych jadłospisów sporządzonych metodą bieżącego notowania. Wyniki. Spośród badanych osób 54% charakteryzowało się nadwagą lub otyłością, w tym 41% otyłością wisceralną. Analiza jadłospisów wykazała małą wartość energetyczną diety i niewielką realizację zalecanej podaży: błonnika, Ca, Mg, Zn, witaminy B, oraz płynów. Udział energii pochodzącej z tłuszczów oraz z sacharozy był za wysoki, a z węglowodanów za niski w stosunku do zalecanych wartości. Wypadkowy GI posiłków badanych osób przekraczał wartości średnie, a całodobowy GL przekraczał wartości wysokie. Wnioski. Całodzienne racje pokarmowe osób obojga płci dotkniętych trisomią 21 nie były zbilansowane pod względem wartości energetycznej i odżywczej, co może predestynować do zaburzeń w gospodarce węglowodanowej organizmu. Średnie wartości indeksu glikemicznego i duże wartości ładunku glikemicznego diet badanych osób mogą sprzyjać powstaniu otyłości i jej skutków w postaci cukrzycy typu 2. Zasadne jest korygowanie diet osób z zespołem Downa, szczególnie narażonych na rozwój cukrzycy typu 2, pod kątem wartości GI i GL oraz celowe jest prowadzenie prozdrowotnej edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży i ich rodziców/opiekunów oraz pracowników palcówek, w których przebywają, w aspekcie profilaktyki chorób metabolicznych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
p.181-194,ref.
Twórcy
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-451 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition Physiology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-451 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Anderson G.H., Catherine N.L., Woodend D.M., Wolever T.M., 2002. Inverse association between the effect of carbohydrates on blood glucose and subsequent shortterm food intake in young men. Am. J. Clin. Nutr. 76, 1023-1030.
 • Asp N.G., 1995. Classification and methodology of food carbohydrates as related to nutritional effects. Am. J. Clin. Nutr. 61, 930S-937S.
 • Babaei-Jadidi R., Karachalias N., Ahmed N., Battah S., Thomalley RJ., 2003. Prevention of incipient diabetic nephropathy by high-dose thiamine and benfotiamine. Diabetes 52,2110-2120.
 • Barclay A.W., Petocz P., McMillan-Price J., Flood V.M., Prvan T., Mitchell P., Brand-Miller J.C., 2008. Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk - a meta- analysis of observational studies. Am. J. Clin. Nutr. 87, 627-637.
 • Bamhart R.C., Connolly B., 2007. Aging and Down syndrome: implications forphysical therapy. Phys. Ther. 87, 1399-1406.
 • Bell A.J., Bhate M.S., 1992. Prevalence of overweight and obesity in Down’s syndrome and other mentally handicapped adults living in the community. J. Intellect. Disabil. Res. 36, 359-364.
 • Bouché C., Rizkalla S., Luo J., Vidal H., Veronese A., Pacher N., Fouquet C., Lang V., Slama G., 2002. Fiveweek, low-glycemic index diet decreases total fat mass and improves plasma lipid profile in moderately overweight nondiabetic men. Diabet. Care 25, 822-828.
 • Brand-Miller J., Marsh K., 2008. The low glycemic index diet: new way of eating for all? Pol. Arch. Med. Wewn. 118,332-334.
 • Chausmer A.B., 1998. Zinc, insulin and diabetes. J. Am. Coli. Nutr. 17, 109-115.
 • Chen W., Srinivasan S.R., Li S., Xu J., Berenson G.S., 2005. Metabolic syndrome variables at low levels in childhood are beneficially associated with adulthood cardiovascular risk: the Bogalusa Heart Study. Diabet. Care 28, 126-131.
 • Cronk C., Crocker A.C., Pueschel S.M., Shea A.M., Zackai E., Pickens G., Reed R.B., 1988. Growth charts for children with Down syndrome: 1 month to 18 years of age. Pediatrics 81, 102-110.
 • Dalton M., Cameron A.J., Zimmet P.Z., Shaw J.E., Jolley D., Dunstan D.W., Welbom T.A., 2003. Waist circumference, waist-hip ratio and body mass index and their correlation with cardiovascular disease risk factors in Australian adults. J. Intern. Med. 254, 555-563.
 • Ebbeling C.B., Leidig M.M., Sinclair K.B., Seger-Shippe L.G., Feldman H.A., Ludwig D.S., 2005. Effects of an ad libitum low-glycemic load diet on cardiovascular disease risk factors in obese young adults. Am. J. Clin. Nutr. 81,976-982.
 • Farshchi H.R., Taylor M.A., Macdonald I.A., 2005. Beneficial metabolic effects of regular meal freąuency on dietary thermogenesis, insulin sensitivity, and fasting lipid profiles in healthy obese women. Am. J. Clin. Nutr. 81, 16-24.
 • Foster-Powell K., Holt S.H.A., Brand-Miller J.C., 2002. International table of glycemic index and glycemic load values: Am. J. Clin. Nutr. 76, 5-56.
 • Ginsberg H.N., Zhang Y.L., Hemandez-Ono A., 2005. Regulation of plasma triglycerides in insulin resistance and diabetes. Arch. Med. Res. 36, 232-240.
 • Goldfine A.B., Bouche C., Parker R.A., Kim C., Kerivan A., Soeldner J.S., Martin B.C., Warram J.H., Kahn C.R., 2003. Insulin resistance is a poor predictor of type 2 diabetes in individuals with no family history of disease. Porc. Natl. Acad. Sci. USA, 100, 2724-2729.
 • Gołębiowski K., Trzciąkowska A., 2007. Ocena czynności tarczycy u dzieci z zespołem Downa [Thyroid dysfunction in children with Down’s Syndrome]. Lekarz 6,32-37 [in Polish].
 • Goluch-Koniuszy Z., Bonczek M., 2011. Glycemic index and glycemic load of thirteen year old children whose waist circumference (WC) ≥ 90 percentile dependent of BMI. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 2, 251-265.
 • Hirsler V., Aranda C., Calcagno M., Maccalini G., Jadzin- sky M., 2005. Can waist circumference identify children with the metabolic syndrome? Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 159, 740-744.
 • Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., 2008. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych [Standards of human nutrition. Fundamentals of obesity and prevention of noncommunicable diseases]. PZWL Warszawa [in Polish],
 • Jenkins D.J., Kendall C.W., Augustin L.S., Franceschi S., Hamidi M., Marchie A., Jenkins A.L., Axelsen M., 2002. Glycemic index: overview of implications in health and disease. Am. J. Clin. Nutr. 76, 266-273.
 • Jenkins D.J., Ocana A., Jenkins A.L., Wolever T.MS., Vuk- san V., Katzman L., Hollands M., Greenberg G., Corey P., Patten R., Wong G., Josse R.G., 1992. Metabolic advantages of spreading the nutrient load: effects of increased meal freąuency in non-insulin-dependent diabetes. Am. J. Clin. Nutr. 55, 461-467.
 • Kao W.H., Folsom A.R., Nieto F.J., Mo J.R, Watson R.L., Brancati F.L., 1999. Serum and dietary magnesium and risk for type 2 diabetes mellitus: the atherosclerosis risk in communities study. Arch. Intern. Med. 159, 2151-2159.
 • Kinik S.T., Özçay F., Varan B., 2006. Type I diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis and celiac disease in an adolescent with Down Syndrome. Pediat. Int. 48, 433-435.
 • Koraszewska-Matuszewska B., Pieczara E., Samochowiec- Donocik E., Nawrocka L., 1994. Objawy oczne w zespole Downa [Ocular symptoms in Down’s Syndrome]. Klin. Oczna 96, 239-241 [in Polish],
 • Korenberg J.R., Chen X.N., Schipper R., Sun Z., Gonsky R., Gerwehr S., Carpenter N., Daumer C., Dignan R, Dis- teche C., 1994. Down Syndrome phenotypes: the con- seąuences of chromosomal imbalance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 24, 4997-5001.
 • Liu S., Willett W.C., Stampfer M.J., Hu F.B., Franz M., Sampson L., Hennekenes CH., Manson J.E., 2000. A prospective study of dietary glycemic load, carbohydrate intake, and risk of coronary heart disease in US women. Am. J. Clin. Nutr. 71, 1455-1461.
 • Melville C.A., Cooper S.A., McGrother C.W., Thorp C.F., Collacott R., 2005. Obesity in adults with Down syndrome a case - control study. J. Intellect. Disabil. Res. 49, 25-133.
 • Monro J.A., Shaw M., 2008. Glycemic impact, glycemic glucose equivalents, glycemic index and glycemic load: definitions, distinctions, and implications. Am. J. Clin. Nutr. 87, 237-243.
 • Nader P.R., O’Brien M., Houts R., Bradley R., Belsky J., Crosone R., Fridman S., Mei Z., Susman EJ., 2006. Identifying risk for obesity in early childhood. Pediatrics 118, 594-601.
 • Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L., 2007. Otyłość brzuszna u dzieci i młodzieży - doświadczenia łódzkie [Abdominal obesity in children and youth — experience from the city of Łódź]. Endocrinol. Obes. Metab. Disord. 3, 1-8 [in Polish].
 • Palczewska I., Szilágyi-Pągowska I., 2002. Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży [Evaluation of somatic development of children and youth], Med. Prakt. 3, 1-30 [in Polish],
 • Pi-Sunyer F.X., 2002. Glycemic index and disease. Am. J. Clin. Nutr. 76, 290-298.
 • Prasher V.P., 1995. Overweight and obesity amongst Down’s Syndrome adults. J. Intellect. Disabil. Res. 39, 437-441.
 • Rogóyski A., Sobiczewska B., Bartosiewicz W., Kiersznowska F., Mastemak-Wasiuk K., 1996. Występowanie zespołu Downa w regionie CMKP (województwa: ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie) [Down’s Syndrome in the region of Postgraduate Education (the provinces of Ciechanowski, Ostrołęckie and Siedlce]. In: J. Patkiewicz, Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa [Contemporary diagnosis and rehabilitation of children with Down’s syndrome]. PTWK Wrocław, 21-25 [in Polish],
 • Rubin S.S., Rimmer J.H., Chicoine B., Braddock D., McGuire D.E., 1998. Overweight prevalence in persons with Down Syndrome. Ment. Retard. 36, 175-181.
 • Sadowska L., Mysłek M., Masłowska E., Wójcik E., Wojtowicz D., Gruna-Ożarowska A., Wronecki K., 2006. Występowanie wad wrodzonych serca (WWS) u dzieci z zespołem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym [The occurrence of congenital heart defects (CHD) in children with Down Syndrome (DS) in the outpatient rehabilitation]. Fizjoterapia 14, 78-84 [in Polish].
 • Sawa S.C., Tomaritis M., Sawa M.E., Kourides Y., Panagi A., Silikiotou N., Georgiu C., Kafatos A., 2000. Waist circumference and waist to height ratio are better pre- dictors of cardiovascułar disease risk factors in children than body mass index. Int. J. Obes. 24, 1453-1458.
 • Schmid F., 1987. Das Down-Syndrome. Hansen & Hansen Munsterdorf.
 • Sheard N., Ciarke N.G., Brand-Miller J.C., Franz M.J., Pi-Sunyer F.X., Mayer-Davis E., Kulkami K., Geil P., 2004. Dietary carbohydrate (amount and type) in the prevention and management of diabetes: a statement by the American diabetes association. Diab. Care 27, 2266-2271.
 • Stratford B., 1993. Zespół Downa: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [Down’s Syndrome: the past, present and future], PZWL Warszawa [in Polish],
 • Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E., 2000. Album of food rations, products and dishes. National Food and Nutrition Institute, Warsaw.
 • Szyfter W., Łączkowska-Przybylska J., 1995. Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa [Hearing disorders in children with Down’s Syndrome], Otolar. Pol. 49, 436- 444 [in Polish].
 • Śmigiel R., Stembalska A., 2007. Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie – wybrane aspekty [Genetic reasons of intellectual disability - cho- sen aspects]. Nowa Ped. 4, 89-96 [in Polish],
 • Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konceka-Matyjek E., 2006. Zasady racjonalnego żywienia, zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego [Principles of rational nutrition recommended daily food rations for selected population groups in catering establishments]. ODDK Gdańsk [in Polish],
 • Virtanen K.A., Iozzo P., Hallsten K., Risto H., Parkkola R., Janatuinen T., Lonnqvist F., Viljanen T., Ronnemaa T., Lonnroth P., Knuuti J., Ferrannini E., Nuutila P., 2005. Increased fat mass compensates for insulin resistance in abdominal obesity and type 2 diabetes: a positron-emitting tomography study. Diabetes 54, 2720-2726.
 • Weickert M.O., Pfeiffer A.F., 2008. Metabolic effects of dietary fiber consumptional and prevention of diabetes. J. Nutr. 138, 439-442.
 • WHO. 2000. Obesity: Preventing and managing the global epidemie. Report of a WHO consultation. WHO Technical Report Series, 894, WHO Geneve.
 • Willet W., Manson J., Liu S., 2002. Glycaemic index, glycaemic load and risk of type 2 diabetes. Am. J. Clin. Nutr. 76, 274S-280S.
 • Witt-Glover M.C, 0’Neill K.L., Stettler N„ 2006. Physical activity pattems in children with and without Down syndrome. Pediatr. Rehabil. 9, 158-164.
 • Wolever T.MS., Yang M., Zeng X.Y., Atkinson F., Brand- Miller J.C., 2006. Food glycemic index, as given in Glycemic Index tables, is a significant determinant of glycemic responses elicited by composite breakfast meals. Am. J. Clin. Nutr. 83, 1306-1312.
 • Zemel M.B., Shi H., Greer B., Dirienzo D., Zemel P.C., 2000. Regulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 14, 1132-1138.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0facc475-e8bc-4e6a-a7bd-f914cd5b8d85
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.