PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

O potrzebie aktualnych opracowań glebowo-kartograficznych dla młodoglacjalnych terenów urzeźbionych w aspekcie tworzenia cyfrowej bazy danych o glebach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mapy glebowe w skali 1 : 5000 wykonane w latach 1966-1974 są mało reprezentatywne dla obszarów morenowych silniej urzeźbionych północno-zachodniej Polski. W ich treści niedostatecznie uwzględniono erozyjne przekształcenia gleb. Zawarte w tych mapach informacje o glebach i siedlisku są niewystarczające, szczególnie w aspekcie tworzenia cyfrowych baz danych o glebie. Istnieje potrzeba aktualizacji treści tych map.
EN
Maps of soil prepared in scale 1 : 5000 in 1966-1974 are not very representative for moraine areas with intensive relief in north-western Poland. Soil transformations caused by soil erosion are not presented in a satisfactory way. The information about soil and biotop are not sufficient on such maps, especially as for preparing the soil digital database. There is a need to update the content of these maps.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.119-127,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zaklad Erozji i Rekultywacji Gleb, Instytut Inzynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, Szczecin
autor
 • Zaklad Erozji i Rekultywacji Gleb, Instytut Inzynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza, Szczecin
Bibliografia
 • Instrukcja 1965. Instrukcja w sprawie wykonania map glebowo-rolniczych w skali 1 : 5000 i 1 : 25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1 : 25 000 (tymczasowa). Departament Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Warszawa.
 • Kaźmierowski C. 2001. Szczegółowa kartografia zerodowanych gleb płowych w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Poznańskim. Folia Univ. Agric. Stetin. 217, Ser. Agricultura 87: 87-92.
 • Koćmit A., Chudecka J., Podlasiński M., Raczkowski B., Tomaszewicz T., Roy M. 2001. Przestrzenna zmienność pokrywy glebowej na erodowanym zboczu w obszarze morenowym Pomorza Zachodniego. Folia Univ. Agric. Stetin. 217, Ser. Agricultura 87: 97-102.
 • Koćmit A., Chudecki Z., Niedźwiecki E. 1989. Specyfika kartografii erodowanych gleb w terenie młodoglacjalnym Pomorza Zachodniego. Ogóln. symp. „Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy erozji gleb”. Wrocław, 11-12 IX 1989: 68-69.
 • Koćmit A., Frielinghaus M., Deumlich D. 2000. Przekształcenia siedlisk rolniczych spowodowane erozją wodną na obszarach morenowych północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec. Folia Univ. Agric. Stetin. 209, Ser. Agricultura 83: 51-60.
 • Koćmit A., Winkler L., Podlasiński M., Kamińska G. 1996. Analysis of erosion processes in the Warta and lower Odra basins. The estimation of the quantities of surface pollutants, transported to these rivers, w: Polish-German Joint Project. Diffuse Entries in Rivers of the Odra Basin. Final Report Phase 1 - Annex: 1-8.
 • Marcinek J., Komisarek J. 2001. Przekształcenia pokrywy glebowej na skutek przyspieszonej erozji wodnej falistych i pagórkowatych terenów Niziny Wielkopolski. Folia Univ. Agric. Stetin. 209, Ser. Agricultura 83: 135-146.
 • Podlasiński M. 2001. Erozja wodna i jej wpływ na gleby w małej zlewni leśno-rolniczej w dorzeczu Rurzycy w strefie czołowo-morenowej fazy pomorskiej zlodowacenia Vistulian. Praca doktorska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, maszynopis: 137 ss.
 • Schmidt R. 1982. Die Struktur der Bodendecke der Grundmoränengebiete der DDR. Petermanns Geographische Mitteilungen 3: 153-170.
 • Schmidt R. 1984. Naturraumcharakteristik und Ertragspotential. Petermanns Geographische Mitteilungen 3: 189-197.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0dbc40b3-48d6-47ba-b102-73bedac9070e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.