PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 39 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena programów edukacji żywieniowej realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Łodzi

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Assessment of educational programs in primary and secondary schools in Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Działania prewencyjne dotyczące poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży prowadzone na terenie szkół to różnego rodzaju programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia. Najbardziej skuteczne są te, które obejmują swoim zakresem nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, rodziców i całą społeczność lokalną. Na podstawie sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowania, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza, przeprowadzona została analiza programów edukacji żywieniowej realizowanych obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Łodzi. Badania zostały przeprowadzone w 50 szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Łodzi. Analiza wykazała, że na 50 szkół, które wypełniło ankiety, 82% deklaruje przystąpienie do programów edukacji żywieniowej. Większość szkół prowadzi tylko jeden program edukacji żywieniowej, który ma zamiar realizować długofalowo. Najczęściej realizowanymi programami na terenie szkół w Łodzi są: „Trzymaj formę" i „Szklanka mleka". Większość programów kierowanych jest do całej szkoły. Realizacja programów odbywa się w różnej formie i zakresie. Dni otwarte związane z tematyką żywieniową oraz warsztaty praktyczne organizowane są jedynie przez 17% szkół. Ponad 50% nie ma wpływu na asortyment sklepików szkolnych. Aktywizacja rodziców oraz współpraca na terenie szkoły prowadzona jest w niewielu placówkach, aż 36% szkół zadeklarowała, że nie angażuje rodziców w działania w ramach realizowanych programów edukacji żywieniowej. Istnieje potrzeba szerszego upowszechniania edukacji żywieniowej i prowadzenia badań nad skutecznością prowadzonych programów edukacji żywieniowej.
EN
Preventive actions concerning the improvement of the way children and teenagers eat are organized as a kind of educational programs teaching proper eating habits. The most efficient programs are those ranging not only students but also teachers, parents and the whole local community. On the basis of the diagnostic opinion poll, the analysis of the educational programs taking place in junior high schools and secondary schools in Lodz has been done. The surveys were carried out in 50 educational establishments. According to these opinion polls, 82% of schools declared their participation in the educational programs. Most of them takes long-term part in only one dietary program. The most popular educational programs in Lodz are "Keep fit" and "A glass of milk". Most of them are headed to the whole school and they are being realized in different forms and extend. "The Open Days" and practical lessons at schools connected with dietary issues are organized only by 17% of schools. Over 50% of them do not have any influence on what is sold in school bars and canteens. Parents help and teaching staff's cooperation is not practiced in most of schools, however 36% of schools declared they did not involve parents in the programs. There is a need to spread this dietary educational programs and to control the effectiveness of them.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
39
Numer
3
Opis fizyczny
s.165-175,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Warszawa
autor
Bibliografia
 • 1. Anioł R., Leszcz-Krysiak A.: Praktyczne aspekty wzdrożenia programu edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej. Zdr. Publ., 2006, 116, 3, 671-673, 2006,
 • 2. Woynarowska В.: Edukacja Zdrowotna. Warszawa PWN, 2007
 • 3. Heropolitań-ska-Janik J., Duda A., Majewska D., Orzechowski M.: Czy edukacja żywieniowa jest potrzebna? Pielęgniarka i Położna 2003, 4, 19-21.
 • 4. Woynarowska В.: Zdrowie młodzieży szkolenej w Polsce i innych krajach. Warszawa Intytut Matki i Dziecka, 1994.
 • 5. Białkoz-Kalinowska I., Konstantynowicz J., Abramowicz P., Piotrowka-Ja-strzębowska J.: Ocena efektywności programu edukacyjnego „Szkoła Zdrowego Żywienia" w promowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci z otyłością i wśród ich rodziców. Ped. Współ. Gastroenter. Hepat. Żyw. Dziecka, 2005, 7, 3, 239-241,
 • 6. Kozłowska-Wojciechowska M., Uramowska-Żyto В., Jarosz A., Maka-rewicz-Wujec M.: Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców. Roczn. PZH, 2002, 53, 3, 253-258
 • 7. Kozłowska-Wojciechowska M., Uramowska-Żyto В., Jarosz A., Makarewicz-Wujec M.: Wpływ programu edukacji żywieniowej na zachowania i wiedzę żywieniową dzieci w szkole podstawowej. Ped. Pol., 2001, LXXVII, 2.
 • 8. Ukleja A., Heropolitańska J., Sińska В., Kunachowicz H., Milewska M.: Ocena stanu wiedzy żywieniowej dzieci w wieku 10-14 lat, po prelekcji na temat zasad racjonalnego żywienia. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 428-433
 • 9. Stawiński M„ Jaworowicz-Szczepaniak M. i Marcinkowski J.: Efekty wdrażania programu edukacji zdrowotnej w jednym z poznańskich przedszkoli. Zdr. Publ., 2006, 116, 2, 319-321
 • 10. Bugajska U., Stefanowska M.: Ocena wpływu działalności edukacji prowadzonej wśród uczniów na zmianę ich poziomu wiedzy o produktach spożywczych. Zdr. Pub., 1994, 9, 105, 301-304.
 • 11. Wolnicka K., Jarosz M., Jaczewska-Schuetz J.: Analiza ankiet dotyczących działań prewencyjnych z zakresu poprawy żywienia i aktywości fizycznej wśród dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie szkół. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 537-547.
 • 12. Wolnicka K., Jarosz M., Jaczewska-Schuetz J.: Analiza żywienia zbiorowego w Polsce w szkołach podstawowych i gimnajach ze szczgólnym uwzględnieniem ilości stołówek szkolnych, liczby uczniów korzystających z posiłków szkolnych oraz struktury finansowania tych posiłków. Żyw. Człow. Metab., 2009, 36, 5-6, 723-734,
 • 13. Woynarowska В., i wsp.: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa, Instytut Matki i Dziecka, 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d0e5c9e-c4f5-467f-9be3-2bb180642b73
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.