PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2(17) |
Tytuł artykułu

Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych młodzieży licealnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of selected dietary habits of secondary school students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Żywienie to jeden z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój człowieka. Niewłaściwe żywienie jest podłożem do powstania i rozwoju otyłości, nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy. Celem pracy była ocena zachowań młodzieży licealnej z Jawora z uwzględnieniem wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej. W badaniach udział wzięło 168 respondentów (108 dziewcząt i 60 chłopców). Dane uzyskano metodą wywiadu. Nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe występowały zarówno u dziewcząt, jak i chłopców, przy czym stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci w tym zakresie. Główne błędy to nieregularność spożywania posiłków, pomijanie pierwszego i drugiego śniadania oraz podwieczorku, a także dość częste dojadanie między posiłkami. Poziom aktywności fizycznej respondentów przedstawiał się niekorzystnie. Wyniki badań wskazują, iż niezbędne jest prowadzenie edukacji żywieniowej wśród młodzieży w celu kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych i korygowania błędów.
EN
Nutrition is one of the most important factors assuring normal growth and development of human. It is a proven fact that an improper diet causes the development of such diseases as obesity, arterial hypertension, atherosderosis. The aim of this study was the assessment of selected dietary habits and physical activity of secondary school students from Jawor. The study involved 168 participants (108 girls and 60 boys). The data were gathered by an interview method based on the questionnaire with multiple choice answers. The improper dietary habits were revealed both in female and male group. The results showed the statistically essential gender influence on dietary habits of investigated youth. The most common dietary mistakes in the investigated group were: irregular intake of meals, skipping first breakfast, secondary breakfast and tea snack. Eating between meals was rather common occurrence among of the examined youth. The level of physical activity was unsatisfactory. The results indicate that it is indispensable to carry out nutrition education among secondary school children in order to develop proper diet habits and to rectify mistakes made in this field.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.31-40,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Batyk I.M., 2012, Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży, J. Health Sci., 2, 5, s. 7-13.
 • Berkey C.S., Rockett H.R.H., Gillman M.W., Field A.E., Colditz G.A., 2003, Longitudinal study of skipping breakfast and weight change in adolescentes, Int. J. Obes., 27, s. 1258-1266.
 • Bojar I., Wojtyła A., Biliński P., 2010, Część I – Odżywianie a zdrowie młodzieży, Ewaluacja programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Polską Federację Producentów Żywności – Związek Pracodawców, Warszawa, marzec, s. 1-12.
 • Buczak A., 2014, Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Chęcińska Z., Krauss H., Hajduk M., Białecka-Grabarz K., 2013, Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich, Probl. Hig. Epidemiol., 94, 4, s. 780-785.
 • Czarniecka-Skubina E., Namysław I., 2008, Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich, Żywność Nauka Technologia Jakość, 61, 6, s. 129-143.
 • Gacek M., Fiedor M., 2005, Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży w wieku 14-18 lat, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 56, 1, 49-56.
 • Hamułka J., Gronowska-Senger A., Tomala G., 2002, Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkół ponadpodstawowych, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 1, s. 81-87.
 • Jarosz M. (red.), 2008, Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Wyd. IŻŻ, Warszawa.
 • Jarosz M., Respondek W., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R., 2012, Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, [w:] Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, red. M. Jarosz, Wyd. IŻŻ, s. 154-171.
 • Jeszka J., Zielke M., Bajerska J., 2000, Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz wydolności fizycznej wybranej grupy młodzieży, Med. Wieku Rozw., 4, supl. I do nr 3, s. 64-75.
 • Komosińska K., Woynarowska B., Mazur J., 2001, Zachowania zdrowotne związane z żywieniem u młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1990-1998, Żyw. Człow. Metab., 1, s. 17-30.
 • Kowieska A., Biel W., Stanisławski A., 2007, Zwyczaje żywieniowe i czynniki wyboru żywności wśród młodzieży szkoły średniej, Żyw. Człow. Matab., 34, 1/2, s. 727-732.
 • Książyk J., 2000, Wpływ żywienia dzieci na stan zdrowia w wieku dorosłym, Med. Wieku Rozw., 4, supl. I do nr 3, s. 89-93.
 • Kułaga Z., Różdżyńska A., Palczewska I., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E., Litwin M. oraz Grupa Badaczy OLAF, 2010, Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF, Stand. Med. Pediatr., 7, s. 690-700.
 • Lee I.M., 2003, Physical activity and cancer prevention – data from epidemiologic studies, Med. Sci. Sports. Exerc., 35, s. 1823-7.
 • Maksymowicz-Jaroszuk J., Karczewski J., 2010, Ocena zachowań i zwyczajów żywieniowych gimnazjalistów z terenu Białegostoku, Hygeia Public. Health, 45, 2, s. 167-172.
 • Musimy zatrzymać epidemię otyłości, 2015, www.izz.waw.pl/attachments/article/541/INFORMACJA%20PRASOWA%20-%20Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87%2022.05.2015.pdf.
 • Orkusz A., 2014, Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część I, Nauki Inżynierskie i Technologie, 14, 3, s. 74-84.
 • Piórecka B., Jagielski P., Wójcik K., Żwirska J., Schlegel-Zawadzka M., 2007, Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej w Małopolsce, Żyw. Człow. Metab., 34, 1/2, s. 620-628.
 • Połom A., Sińska B., 2003, Postawy młodych konsumentów wobec produktów typu fast food, Brom. Chem. Toksykol., supl., 36, 167-172.
 • Saracen A., 2010, Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Hygeia Public. Health, 45, 1, s. 70-73.
 • Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska O., 2012, Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 63, 1, s. 91-98.
 • Stefańska E., Ostrowska O., Kardasz M., Czapska D., 2010, Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Nowa Med., 4, s. 125-129.
 • Stron W.B., Malina R., Blinke C., 2005, Evidence based physical activity for school-age youth, J. Pediatr, 146, s. 732-737.
 • Suliga E., 2006, Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 57, 1, s. 73-79.
 • Szczerbiński R., Karczewski J., 2007, Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim, Żyw. Człow. Metab., 34, 3/4, s. 878-884.
 • Szponar L., Ołtarzewski M., 2004, Epidemiologia niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce, Pediatria Współczesna Gastroenterologia Hepatologia i Żywienie Dziecka, 6, s. 13-17.
 • Śniadanie podstawą edukacji i zdrowia, 2015, www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/539-konferencja-naukowa-sniadanie-podstawa-edukacji.
 • Wajszczyk B., Charzewska J., Chabros E., Rogalska-Niedźwiedź M., Chwojnowska Z., Fabiszewska J., 2008, Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, Probl. Hig. Epidemiol., 89, 1, s. 85-89.
 • Warburton D.E.R., Nicol S.W., Bredin S.S.D., 2006, Health benefits of physical activity: the evidence, CMAJ, 174, 6, s. 801-809.
 • Witana K., Szpak A., 2005, Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku, Probl. Hig. Epidemiol., 90, 1, s. 42-46.
 • Witkowska M., Lesiów T., 2014, Znajomość zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w mieście i gminie Ostrzeszów, Nauki Inżynierskie i Technologie, 13, 2, s. 49-67.
 • Witkowska M., Lesiów T., 2014a, Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w mieście i gminie Ostrzeszów, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3 (14), s. 51-73.
 • Wojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Paprzycki P., Diatczyk J., Bylina J., 2011, Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport, Wyd. Instytut Medycyny WSI, Lublin.
 • Wolnicka A., Albrecht P., Kotowska M., 2008, Analiza stanu odżywienia młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjów w Radomsku, Pediatria Współczesna Gastroenterologia Hepatologia i Żywienie Dziecka, 10, 1, s. 37-42.
 • Wołowski T., Jankowska M., 2007, Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej – część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem, Probl. Hig. Epidemiol., 88, 1, s. 64-68.
 • Woynarowska B., Kołoło H., 2004, Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków, Remedium, 6, s. 14-15.
 • Woynarowska B., Komosińska K., 2000, Samoocena zdrowia i obraz własnego ciała u młodzieży szkolnej w Polsce, Pediatr. Pol., 75, s. 25-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0bd8ae3f-219c-42aa-96d3-8b4ea3104e6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.