PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Economization of activities in the satisfaction survey process by means on-line electronic questionnaire systems

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ekonomizacja działań w procesie badania satysfakcji poprzez systemy elektronicznych ankiet w trybie on-line
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper, the types of activities have been indicated which allow to economize the satisfaction survey process in case of which systems supporting on-line electronic questionnaires have been applied. The use of these systems leads to a departure – where possible – from traditional satisfaction surveys. The above mentioned activities include: adopting system activities that reduce costs; rendering available the protections that significantly reduce the supply of unreliable data; generating automatically many products (questionnaires) on the basis of the same platform formed by the IT system; minimising constrains on both the respondent’s side and the research organiser’s side; providing facilities that shorten the customisation process realisation time. The indicated types of activities have been provided with details. The types of activities economizing the said process create an ontology that may be applied by knowledge engineering.
PL
Artykuł wskazuje na rodzaje działań, których realizacja ekonomizuje proces badania satysfakcji w sytuacji zastosowania systemów obsługujących elektroniczne ankiety stosowane w trybie on-line. Posługiwanie się tymi systemami powoduje odejście – tam gdzie to jest możliwe – od tradycyjnych badań satysfakcji. Do wspomnianych rodzajów działań zaliczono: przyjęcia działań systemowych obniżających koszty; udostępnienie zabezpieczeń znacząco zmniejszających dostarczanie niewiarygodnych danych; automatyczne generowanie wielu produktów (ankiet) według tej samej platformy, jaką stanowi system informatyczny; minimalizowanie ograniczeń zarówno po stronie respondenta, jak i organizatora badań; wprowadzanie ułatwień, które skracają czas realizacji procesów kastomizacji. Wskazane rodzaje działań są uszczegółowiane. Rodzaje działań ekonomizujących wspomniany proces tworzą ontologię, którą może zastosować inżynieria wiedzy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
p.19-28,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Knowledge Engineering, Faculty of Informatics and Communication, University of Economics in Katowice, Bogucicka 3, Katowice, Poland
Bibliografia
 • Borkowska M., Kruszyński M., 2013. Knowledge about Cross-Compliance Possessed by Farmers from Opolskie. Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia 11 (4), 5–13.
 • Gołuchowski J., 2012. Kierunki zastosowań inżynierii wiedzy w organizacji [Directions of using the knowledge engineering within organization]. In: J. Gołuchowski (Ed.). Inżynieria wiedzy 2. [Knowledge engineering 2. A manual for 2nd degree students]. Difi n, Warszawa.
 • Hill N., Alexander J., 2003. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów [Customer satisfaction and loyalty survey]. Ofi cyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Jaros R., 2005. Zadowolenie z pracy [Job satisfaction]. In: L. Golińska (Ed.). Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją [More effective, more skilfully, with more satisfaction]. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 • Mruk H., 2012. Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa [Marketing, Customer satisfaction and enterprise development]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., 2010. Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji [Customer satisfaction. Strategy – measurement – management. Concept of internal market orientation of modern organization]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • PN-EN ISO 9001:2009: Quality Management System Requirements. PKN, Warszawa.
 • Reports from realisation of the Operational Programme entitled Human Capital, Priority V “Good Government”, Activity 5.2. “Strengthening of the Local Government Administration Potential” Sub-Activities 5.2.1. “Modernisation of Management in Local Government Administration”. Project “Let us govern wisely – education as a basis for management quality improvement at the City Offi ce of Siemianowice Śląskie”. Siemianowice 2012–2013.
 • Stodolny P., 2006. Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych [Analysis of bank customers’ satisfaction and loyalty]. CeDeWu, Warszawa.
 • Training Materials on “Application of Optimum Models, Procedures and Methods as well as IT Tools for Measuring Offi ce Clients” as part of realisation of task 6 of the project “Effi cient Self-Government. Implementing Improvements in Local Government Unit Management in 10 Commune Offi ces and 2 District Authority Offi ces of Opolskie and Śląskie Provinces” co-fi nanced by the European Union with European Social Fund means as part of the Operational Programme entitled Human Capital, Priority V “Good Government”, Activity 5.2. “Strengthening of the Local Government Administration Potential” Activities 5.2.1. “Modernisation of Management in Local Government Administration”. Katowice 2012.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., 2008. Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach [Selected methods of customer satisfaction ansd assessment of suppliers within organization]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Woźniakowski T., Jałowiecki P., 2013. IT Systems Adoption And Its Impact and The Food and gricultural Sector. Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia 12 (1), 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0abb4b6f-8101-407d-93c9-d49a6c0eed53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.