PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic and ecological aspects of the production of liquid biofuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ekologiczno-ekonomicznych aspektów produkcji i stosowania biopaliw ciekłych I generacji. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, że za stosowaniem biopaliw ciekłych I generacji przemawiają zarówno aspekty ekonomiczne (poczucie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój obszarów wiejskich, wzrost dochodów rolniczych, tworzenie nowych miejsc pracy), jak i ekologiczne (ograniczenie wydobycia nieodnawialnych zasobów, redukcja emisji zanieczyszczeń). Należy również uwzględnić negatywne aspekty produkcji i stosowania biopaliw ciekłych I generacji: ekonomiczne („głód ziemi”, wzrost cen surowców rolnych i żywności, ubożenie ludności) i ekologiczne (wątpliwa ochrona środowiska naturalnego, wzrost efektu cieplarnianego, monokultura upraw, niska wartość opałowa) .
EN
The aim of this article is to present the environmental and economic aspects of the production and use of liquid biofuels of the first generation. To this end it was made analysis of literature. Based on the analysis, it was found that the use of liquid biofuels of the first generation speak both economic aspects (sense of energy security, rural development, increase agricultural income, job creation) and environmental (reduction of extraction of non-renewable resources, reduction of emissions). Unfortunately, you must also take into account the negative economic aspects („land hunger”, the increase in prices of agricultural commodities and food, impoverishment of the population) and ecological (questionable environmental protection, increase the greenhouse effect, monoculture crops, low calorific value) the production and use of liquid biofuels of the first generation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.426-431,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Gagarina 13a, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • ARR. 2016. Rejestr wytwórców. Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/rejestr-wytworcow.
 • Berny Dawid. 2012. „Algi w produkcji biodiesla”. Czysta Energia 7-8: 33.
 • Biernat Krzysztof. 2015. „Rozwój biopaliw w świetle biogospodarki dla Europy”. Czysta Energia 9: 30.
 • Borychowski Michał. 2012. „Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie – szanse, zagrożenia, kontrowersje”. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 5: 48- 57.
 • Borychowski Michał. 2014. „Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa?
 • Refleksje na marginesie perspektywy rozwoju biogospodarki”. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 7: 135-137.
 • Grzybek Anna. 2015. „Możliwości produkcji energii odnawialnej przez polskie rolnictwo”. [W] Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, red. A. Grzybek, J. Pawlak, 41. Falenty: Wydawnictwo ITP.
 • GUS. 2015. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Warszawa.
 • MG. 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Pawlak Jan. 2015. Odnawialne źródła energii i ich charakterystyka. [W] Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, red. A. Grzybek, J. Pawlak, 32-33. Falenty: Wydawnictwo ITP.
 • Piwowar Arkadiusz. 2015. „Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce – tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 196.
 • Podstawka Marian, Piotr Gołasa. 2014. „Możliwości finansowania biogazowni w gospodarstwach rolnych ”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 229.
 • Rosiak Ewa, Wiesław Łopaciuk, Marcin Krzemiński. 2011. Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych. Warszawa: IERiGŻ.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018. Dz.U. poz. 918, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzeniew- sprawie-narodowych-celow-wskaznikowych-na-lata-2013-2018.html.
 • Szecówka Lech. 2009. Ekologiczny efekt energetycznego wykorzystania biopaliw. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Szulc Robert, Jacek Dach (red.). 2014. Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie. Kraków: PTIR w Krakowie.
 • URE. 2016. Informacja dotycząca realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/realizacja-narodowego/2796,Informacja-dotyczaca-realizacji-Narodowego-Celu-Wskaznikowego-NCW.html.
 • Ustawa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 2006, nr 89. poz. 625.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a6d0657-121e-4b1b-88d9-f3c936db8c8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.