PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej i stężeń wybranych biogenów w wodzie rzeki Łososina na terenie miasta Tymbark

Warianty tytułu
EN
Changes of electrolytic conductivity and concentrations of selected biogens in the Lososina river water in the area of Tymbark town
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania hydrochemiczne rzeki Łososina prowadzono w 2013 r. Wodę do badań pobierano z rzeki na wysokości miasta Tymbark w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych. W pobranych próbkach oznaczono przewodność elektrolityczną właściwą wody oraz stężenie fosforanów, azotu amonowego, azotynowego i azotanowego. Woda Łososiny na całej długości badanego odcinka spełnia wymogi klasy I. Stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie azotu azotynowego w punktach 5 i 6 w stosunku do pozostałych badanych punktów. Analiza profilu hydrochemicznego tego odcinka rzeki wykazała niewielki wpływ miasta Tymbark na jakość wody.
EN
Hydrochemical research of the Łososina river was conducted in 2013. Water for analyses was collected from the river in 6 measurement and control points near Tymbark town. Water electrolytic conductivity and phosphate, ammonium, nitrite and nitrate nitrogen concentrations were assessed in the collected samples. Along the whole length of the investigated section water of the Łososina river meets the requirements of water purity class I. Statistically significantly higher concentrations of nitrite nitrogen were registered in points 5 and 6 in comparison with the other analysed points. Analysis of hydrochemical profile of the investigated river section revealed a slight influence of Tymbark town on water quality.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
s.175-184,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Bogdał, A., Ostrowski, K. (2007). Wpływ rolniczego użytkowania zlewni podgórskiej i opadów atmosferycznych na jakość wód odpływających z jej obszaru. Woda Środ. Obsz. Wiej., 7, 2a(20), 59–69.
 • Bogdał, A., Kanownik, W., Wiśnios, M. (2012). Zmiany wartości i stężeń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Gaz Woda Tech. Sanit., 8, 358–361.
 • Bourne, A., Armstrong, N., Jones, G. (2002). A preliminary estimate of total nitrogen and total phosphorusloading to streams in Manitoba, Canada. Manitoba Conservation Report No 2002-04. Monitoba. Water Quality Manag. Section, 49.
 • Chomutowska, H., Wilamowski, K. (2014). Analiza czystości wód rzeki Łutownia na terenie Puszczy Białowieskiej. Inżynieria Ekol., 38, 117–128.
 • Czyżyk, F., Strzelczyk, M. (2008). Zanieczyszczenie środowiska wodnego pod wpływem stosowania gnojowicy na glebie lekkiej i ciężkiej. Woda Środ. Obsz. Wiej., 8(1), 61–68.
 • Derwich, E., Benaabidate, I., Zian, A., Sadki, O., Belghity, D. (2010). Physicochemical characterization of waters of the alluvial layer of high Sebou downstream to its confluence with Oued fes. Larhyss J., 08, 101–112.
 • EEA (2007). Assessing water quality in Europe using stratification techniques. Results of a prototypeapplication using French data. EEA Technical report No 10/2007. Copenhagen, ss. 72.
 • EEA (2010). The European environment – state and outlook 2010. Copenhagen, 8–30.
 • El-Guamri, Y., Belghyti, D. (2006). Study of the physicochemical quality of raw waste water of the urban district of Saknia, rejected in the lake Fourat (Kénitra, Morocco). African J. Sci. Environ., 1, 53–60.
 • Erle, E., Robert, P. (2010). Land-use and land-cover change. [W:] Encyclopedia of Earth. Red. C.J. Cleveland. Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment. Washington DC.
 • Global Land Project (GLP) (2005). Science Plan and Implementation Strategy. IGBP Secretariat, Stockholm.
 • Grochowska, J., Tandyrak, R. (2007). Nitrogen and phosphorus compounds in Lake Pluszne. Arch. Environ. Protect., 33(1), 59–66.
 • Hajkowicz, S.A. (2002). Value of returns to land and water and costs of degradation. [W:] A Consultancy Report to the National Land and Water Resources Audit. CSIRO Land and Water, Canberra.
 • Hogan, M.C. (2010). Water Pollution. [W:] Encyclopedia of Earth. Red. C.J. Cleveland. Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment, Washington DC.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk, E., Zieliński, P., Górniak, A. (2006). Stopień degradacji rzeki wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Woda Środ. Obsz. Wiej., 6, 2(18), 143–153.
 • Kanownik, W. (2005). Impact of mountainous areas management system upon biogenes content in surface waters. EJPAU, 8(2), #11.
 • Kanownik, W., Kowalik, T., Bogdał, A., Ostrowski, K., Rajda, W. (2011). Jakość i walory użytkowe wody potoku Szczyrzawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 561, 65–79.
 • Kanownik W., Rajda W. (2008) Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewni potoku Sudół Dominikański. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 7(2), 3–14.
 • Kiryluk, A., Rauba, M. (2011). Wpływ rolnictwa na stężenie fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych zlewni rzeki Śliny. Inżynieria Ekol., 26, 122–132.
 • Kondracki, J. (2013). Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk, A., Kuźniar, A., Kostuch, M. (2014). Zmiany jakości wód transgranicznej rzeki Wisznia w latach 1990–2012. Woda Środ. Obsz. Wiej., 14, 3(47), 75–88.
 • Kowalik, P., Kulbik, M. (2002). Wpływ pokrywy glebowej w zlewni na kształtowanie się obszarowego spływu niektórych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Wiad. IMUZ, 2, 1(4), 211–223.
 • Kowalski, T. (1997). Wpływ zanieczyszczeń organicznych na skład wód. Ochr. Środ., 2, 33–36.
 • Kuźniar, A., Twardy, S., Kowalczyk, A. (2009). Changes in the pollution concentrations in the surface water of the Upper San against a background of land management. Polish J. Environ. Stud., 18, 3a, 207–213.
 • Lampart-Kałużniacka, M., Wojcieszonek, A., Pikuła, K. (2012). Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Regi na odcinku w obszarze miasta Gryfice. Annual Set The Environment Protection, 14, 437–446.
 • Muchibwa, F.A. (2007). A Comparative Assessment of Financial Sustainability in River Basin Organisations: Lessons for Developing Countries. Msc thesis, UNESCO IHE, Netherlands.
 • Natkaniec, J., Możdżeń, M. (2013). Zmiany stężeń wskaźników jakości wód rzeki Drwinki. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 12(2), 51–60.
 • Ostrowski, K., Policht, A., Rajda, W., Bogdał, A. (2008). Zmiany przewodności elektrolitycznej i stężeń biogenów w wodzie z biegiem cieku odwadniającego małą zlewnię rolniczą. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 528, 123–131.
 • Paczyński, B., Sadurski, A. (2007). Hydrogeologia Regionalna Polski. T. I. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, ss. 537.
 • Policht-Latawiec, A., Bogdał, A., Kanownik, W., Kowalik, T., Ostrowski, K., Gryboś, P. (2014). Jakość i walory użytkowe wody małej rzeki fliszowej. Rocz. Ochr. Środ., 16(1), 546–561.
 • Rajda, W., Kanownik, W., Goryl, E. (2008). Stężenie niektórych składników biogennych w wodzie potoku Pychowickiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 528, 165–173.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz.U. Nr 258, poz. 1550 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U., poz. 1482.
 • Schock, S. (2000). Projecting Land-Use Change: A Summary of Models for Assessing the Effects of Community Growth and Change on Land-Use Patterns. US Environmental Protection Agency, Washington DC.
 • Schoonover, J.E., Lockaby, B. (2006). Land cover impacts on stream nutrients and fecal coli form in the Lower Piedmont of West Georgia. J. Hydrol., 331, 371–382.
 • Skorbiłowicz, E. (2003). Ocena stanu zanieczyszczenia małych cieków Puszczy Knyszyńskiej. Acta Agrophysica, 1(20), 311–320.
 • Sojka, M., Murat-Błażejewska, S., Kanclerz, J. (2007). Ocena czasowej zmienności ładunków związków azotu i fosforu wymywanych ze zlewni rolniczej. Inżynieria Ekol., 18, 153–154.
 • Szalińska, E., Dominik, J. (2005). Zmiany jakości środowiska wodnego zlewni górnego Dunajca w latach 1977–2003. Czas. Techn., Środowisko 102 (16-Ś), 127–143.
 • Young, R.A., Onstad, C.A., Bosch, D.D., Anderson, W.P. (1989). A nonpoint-source pollution model for evaluating agricultural watersheds. Soil Water Conserv., 44(2), 168–173.
 • Zampella, R.A., Procopio, N.A. (2009). Landscape Patterns and Water-Quality Relationships in New Jersey Pinelands Streams. Pinelands Commission, New Jersey, USA.
 • Zhang, Y., Wu, Y., Yu, H., Dong, Z., Zhang, B. (2013). Trade-offs in designing water pollution trading policy with multiple objectives: A case study in the Tai Lake Basin, China. Environ. Sci. & Policy, 33, 295–307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-07a696c7-6a93-4a28-8c2c-02f1baa4b4da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.