PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/2 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka szachownicy gruntów o układzie wstęgowym na przykładzie miejscowości Brzeziny gmina Puchaczów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Charakteristic of plots patchwork in strip type: a case study of the Brzezina villge, Puchaczow commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy dokonano oceny i analizy szachownicy gruntów o układzie wstęgowym w miejscowości Brzeziny w gminie Puchaczów.Wykonano badania terenowe oraz zastosowano metodę kartograficzno-opisową. Badania obejmują działkę ewidencyjną określoną poprzez: powierzchnię, wydłużenie, kształt, dojazd do niej od zabudowy. Poznanie stanu badanej struktury przestrzennej gruntów pozwoliło na losowo-warstwowy wybór działek do szczegółowych analiz, tak aby proporcjonalnie do liczby działek w grupie obszarowej przypadło co najmniej 10% jej liczebności. Ogółem do badań szczegółowych przyjęto 226 ogólnej liczby działek. Największą wadliwością szczegółowo badanych działek jest ich nadmierne wydłużenie zwłaszcza w rejonie południowo-wschodnim miejscowości. Przeprowadzone badania dowodzą istnienia licznych wadliwości w strukturze przestrzennej gruntów badanych działek. Jest to następstwo przede wszystkim obrotu ziemią i sprawiedliwego dziedziczenia.Analiza struktury władania i użytkowania gruntów pozwoliła zauważyć, że w badanej miejscowości aż 96,7% gruntów należy do właścicieli indywidualnych natomiast 77% jej powierzchni to grunty orne. Około 25% badanych działek nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dużym problemembadanej miejscowości jest wydłużenie działek, co wpływa negatywnie na opłacalność uprawy. Jedynym racjonalnym przedsięwzięciem, które mogłoby przebudować istniejący układ gruntów i zlikwidować ich nadmierne rozproszenie jest kompleksowe scalenie gruntów. Istotną przesłanką, która pozwala wytypować wieś Brzeziny do kompleksowego scalenia jest nadmierne rozdrobnienie i wydłużenie działek.
EN
In the paper were analysis and evaluation of plots patchwork in strip type in Brzeziny village, Puchaczów commune. Research was performed and was used to descriptive-research method. Studies include the registered parcel of land defined by: surface, elongation, shape, access to it from the building. Getting to know the atatus of the test spatial structure of land allowed for random-stratified selection of plots for detailed analysis so that in proportion to the number of parcels in the area group accounted for at least 10% of its numbers. In total, the research detailed adopted 226 the total number of plots. The greatest defect of the plots studied in detail is their excessive elongation particular region of south-east of the village. The studies prove the existence of many defects in the spatial structure of land in studied plots. This is primarily a consequence of land trading and fair inheritance. Analysis of the structureand ownershipof landletto note thatin the studyof the villageup96.7% of the land belongs toprivateownerswhile77% of its surface isarable land. Approximately 25% of the plotsdo not have accessto a public road. The big problemis theextension ofthe villagetestplots, which adversely affects theprofitability ofthe crop.The only rational way that could rebuild the existing layout of the land and eliminate their excessive disperse is a comprehensive consolidation of land. An important premise that let you to choose the Brzeziny village for a comprehensive consolidation is excessive fragmentation and elongation plots.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.423-435,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
  • Noga K. (2005). Metodyka oceny struktury przestrzennej gruntów gospodarstw rolnych przed i po scaleniu. Rzeszów: Zeszyt Towarzystwa Rozwoju ObszarówWiejskich nr 5.
  • Noga K. (2001). Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Kraków: Szkoła wiedzy o terenie.
  • Żak M. (2006). Podstawy geodezyjnego urządzania gruntów rolnych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-06647cd0-6f0c-4438-9fad-6c270f986bda
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.