PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 05 | 3 |
Tytuł artykułu

Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne

Warianty tytułu
EN
Problems of forest reconstruction in Poland – general issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
3
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_21.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
autor
autor
Bibliografia
 • INSTRUKCJA urządzania lasu. Część 1. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. 2010. Maszynopis. PGL LP, Warszawa. INSTRUKCJA urządzania lasu. Część I. Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r. 2003. CILP, Warszawa.
 • INSTRUKCJA urządzania lasu. Część ogólna. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. 1994. IBL, Warszawa.
 • INSTRUKCJA urządzania lasu. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 1957. PWRiL, Warszawa.
 • INSTRUKCJA urządzania lasu. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 1970. PWRiL, Warszawa.
 • INSTRUKCJA urządzania lasu. T. I. Prace urządzeniowe. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. 1980. PWRiL, Warszawa.
 • JASZCZAK R., MAGNUSKI K., 2005. Wyniki przebudowy drzewostanów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 149, 10: 20-27.
 • JASZCZAK R., MAGNUSKI K., 2010. Urządzanie lasu. Wyd. UP, Poznań.
 • JASZCZAK R., MAGNUSKI K., KASPRZYK J., 2008. Ziele und Methoden der Umwandlung der Bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice – die Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006. Nauka Przyr. Technol. 12, 2, #9.
 • JASZCZAK R., MAGNUSKI K., STEFANIAK I., WINKLER A., 2009. Półnaturalna przebudowa lipą drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 153, 7: 442-450.
 • KOZAK I., CHŁÓDEK D., ZAWADZKI A., KOZAK H., POTACZAŁA G., 2007. Symulacja przebudowy drzewostanów świerkowych w Bieszczadach za pomocą modelu FORKOME. Leśn. Pr. Bad. 68, 2: 7-26.
 • MAGNUSKI K., 1967. Perspektywiczny plan przebudowy drzewostanów Leśnictwa Doświadczalnego Siemianice na tle istniejących siedliskowych typów lasu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom Nauk Leśn. PTPN 21: 483-523.
 • MIŚ R., 1993. Etat cięć rębnych według potrzeb przebudowy i jego funkcja regulacyjna. Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. B 15: 68-80.
 • MIŚ R., 1998. Gospodarstwo przebudowy lasu a regulacja rozmiaru użytkowania rębnego. Sylwan 142, 6: 61-71.
 • MIŚ R., 2001. Optymalizacja etatu przebudowy w urządzaniu lasu. Rocz. AR Pozn. 331, Leśn. 39: 187-193.
 • MIŚ R., 2003. Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR, Poznań.
 • MIŚ R., 2006. Problematyka przebudowy w urządzaniu lasu. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 73-90.
 • PALUCH R., BIELAK K., 2009. Przebudowa drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w Puszczy Białowieskiej. Leśn. Pr. Bad. 70, 4: 339-354.
 • PLAN urządzenia lasu Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Okres 01.01.2004- 31.12.2013. 2005. Maszynopis. BULiGL Oddział w Brzegu, Brzeg. PLAN urządzenia lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice. 1994. Maszynopis. Katedra Urządzania Lasu AR, Poznań.
 • POLITYKA leśna państwa. 1997. MOŚZNiL, Warszawa.
 • PRZYBYLSKA K., 1999. Waloryzacyjny system oceny lasów górskich przystosowanych do potrzeb planowania urządzeniowego. Sylwan 143, 5: 27-36.
 • PRZYBYLSKA K., ZIĘBA S., KOŁODZIEJ Z., 2006. Problem przebudowy lasów górskich. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 59-72.
 • RĄCZKA G., 2006. Regulacja etatu cięć rębnych w gospodarstwie przebudowy lasu na przykładzie LZD Siemianice. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 91-100.
 • RYKOWSKI K., 2010. O przebudowie drzewostanów z różnorodnością biologiczną w tle. Sylwan 154, 4: 219-233.
 • STĘPIEŃ E., 2006. Wybrane problemy planowania przebudowy lasu. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 21-36.
 • STĘPIEŃ E., ŁOPIŃSKI Ł., 2008. Kryteria i wyniki oceny potrzeb przebudowy drzewostanów w zależności od dominującej funkcji lasów. W: VIII Sympozjum ochrony ekosystemów leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie – monitoring – przeciwdziałanie. Rogów 15-16 listopada 2007. Red. S. Mazur, H. Tracz. Wyd. SGGW, Warszawa: 95-103.
 • SZYMAŃSKI S., 1993. Przebudowa drzewostanów. Świat, Warszawa.
 • USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Tekst jednolity. 2011. Dz. U. 12, poz. 59.
 • ZAJĄCZKOWSKI J., 2006. Hodowlane kryteria kwalifikowania drzewostanów do przebudowy. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 101-108.
 • ZAJĄCZKOWSKI S., GAJEWSKI D., 2006. Praktyczne zagadnienia gospodarstwa przebudowy w urządzaniu lasu. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce – teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Ornatus, Poznań: 117-130.
 • ZARZĄDZENIE nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie instrukcji urządzania lasu, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18 dnia kwietnia 2003 r. w sprawie instrukcji urządzania lasu (ZU-7019-7/2007). 2006. Maszynopis DGLP, Warszawa.
 • ZASADY hodowli lasu. 1988. PWRiL, Warszawa.
 • ZASADY hodowli lasu obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 2003. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-01e29427-0d41-4234-8770-fb6e5e97af58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.