PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 7 | 1 | 1-18
Tytuł artykułu

Poctivost a podvádění během vysokoškolského studia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Honesty and cheating during university study
Języki publikacji
CS
Abstrakty
EN
The authors analyze honesty and cheating during university studies in relations to work, social and economic variables. In two pilot studies the authors focused on four topics – 1. attitudes of university students to cheating; 2. relation between cheating and work values among university students; 3. connection between cheating and religiosity; 4. relation between cheating and some socio-economic variables. Using two datasets they found high frequency of cheating among Czech university students in comparison with their American colleagues and the stability of findings in samples 2011 and 2012. Differences between honest and dishonest students were found in some variables of the Survey of Work Values (Wollack et al., 1971). Honest students had higher score in Activity Preference and Job Involvement, dishonest students had higher score in Social Status and Attitude Towards Earnings. No relation between cheating and religiosity was found. On archive data (Teixeira a Rocha, 2010) authors consider relations between cheating and some socio-economic variables - Gross Domestic Produkt, Corruption Perception Index, Human Development Index and Education Index. They also consider relations with economic development, perception of corruption, level of human development and education.
CS
Autoři se zamýšlejí nad poctivostí a podváděním během vysokoškolského studia a dívají se na ně v souvislostech s pracovními, sociálními a ekonomickými činiteli. Ve dvou pilotních studiích se zaměřili na čtyři hlavní okruhy: 1. postoj vysokoškolských studentů k podvádění a realizované způsoby podvádění včetně jejich četnosti, 2. vztah mezi podváděním a pracovními hodnotami u vysokoškolských studentů, 3. souvislost mezi podváděním a religiozitou, 4. vztah mezi podváděním a vybranými společensko-ekonomickými ukazateli. Ve dvou sběrech dat byla zjištěna vysoká frekvence podvádění u českých vysokoškolských studentů vzhledem k americkým vrstevníkům a stabilita nálezů (2011–2012) ohledně podvádění. Zjištěny byly rozdíly mezi „poctivými“ a „podvádějícími“ studenty v některých parametrech Dotazníku pracovních hodnot (Survey of Work Values, Wollack et al., 1971). „Poctiví“ studenti měli statisticky významně vyšší skór ve škále upřednostňování aktivity a zapojení se do práce, „nepoctiví“ studenti statisticky významně vyšší skór ve škále sociální status a postoj k výdělku. Ve shodě s jinými pracemi nebyla zjištěna souvislost mezi religiozitou a mírou podvádění. Na archivních datech (Teixeira a Rocha, 2010) autoři zvažují možné vztahy mezi podváděním a některými společensko-ekonomickými ukazateli – hrubým domácím produktem, indexem vnímání korupce, indexem lidského rozvoje a indexem vzdělávání. Zamýšlejí se nad tím, zda by míra podvádění mohla souviset s ekonomickou úrovní, vnímáním korupce v dané společnosti, mírou rozvoje společnosti a úrovní vzdělání.
Rocznik
Tom
7
Numer
1
Strony
1-18
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • ---
  • ---
  • ---
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.a25fee28-f7f9-4b10-b3f1-2ce179b2c48d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.