Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 40 | 1 | 1-5
Tytuł artykułu

Resources, Coping with Stress, Positive Emotions and Health. Introduction

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Editorial
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
40
Numer
1
Strony
1-5
Opis fizyczny
source-id: PPB_40_1\BW801012MW15H0N5.xml
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
autor
 • Jolanta Zycinska, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej, ul. Chodakowska 18/31, 03-815 Warszawa, Poland
Bibliografia
 • Antonovsky, A. (1995).Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować [Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well].Warsaw: IPiN Foundation Publishers.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bishop, G. D. (2000).Psychologia zdrowia [Health Psychology].Wrocław: ASTRUM Publishers.
 • Czapiński, J. (1988).Wartościowanie - efekt negatywności (o naturze realizmu)[Valuation - the negativity effect (on the nature of realism)].Wrocław, Warsaw, Cracow, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Czapiński, J. (2004). Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej [Is happiness profitable? Psychological wellbeing as the cause of success in life]. In: J. Czapiński (Ed.),Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach [Positive psychology. The science of happiness, health, strength and virtues](pp. 235-253). Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 • Folkman, S. (1997). Positive psychological states and coping with severe stress.Social Science and Medicine, 45, 1207-1221.
 • Folkman, S., Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping.American Psychologist, 55, 647-654.
 • Folkman, S., Moskowitz J. T. (2006). Positive affect and meaning-focused coping during significant psychological stress, In: H. Schut, J. de Wit, K. van den Bos (Eds.).The scope of social psychology: Theory and application(pp. 193-208). Hove, UK: Psychology Press.
 • Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions?Review of General Psychology, 2, 300-319.
 • Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The broaden-and-built theory of positive emotions.American Psychologist, 56, 218-226.
 • Heszen, I. (2008). Pozytywne emocje w negatywnych sytuacjach: skąd się biorą i jak zmieniają radzenie sobie [Positive emotions in negative situations: where do they come from and how do they change coping]. In: I. Heszen, J. Życińska (Eds.).Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji[Health psychology in search for positive inspirations](pp. 130-150). Warsaw: SWPS Academica Press.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007).Psychologia zdrowia. [Health psychology].Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 • Heszen, I, Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres [Health and stress]. In: J. Strelau, D. Doliński (Eds.).Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. An academic manual](pp. 681-734). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hobfoll, S. (2006).Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu [Stress, culture and society. Psychology and philosophy of stress].Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life.Journal of Health and Social Behavior, 43, 207-222.
 • Keyes, C. L. M. (2006). Mental health in adolescence: Is America's youth flourishing?American Journal of Orthopsychiatry, 76, 395-402.
 • Keyes, C. L. M. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health.American Psychologist, 62, 95-108.
 • Lazarus, R. S., Folkman S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 • Lenartowska-Hałoń, A. (1993).Wpływ oceny pierwotnej na radzenie sobie z chorobą [The effect of primary appraisal on coping with illness].Unpublished M. A. thesis, Department of Pedagogy and Psychology, Silesian University, Katowice.
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M. Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change.Review of General Psychology.2, 111-131.
 • Mudyń, K. (2003). Czy można mieć zasoby, nie mając do nich dostępu? Problem dostępności zasobów [Is it possible to have resources with no access to them?]. In: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (Eds.).Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki [Personal and social health-promoting resources](pp. 63-77). Łódź: University of Lodz Press.
 • Norem, J. (2002). Defensive pessimism, optimism and pessimism. In: E. C. Chang (Ed.),Optimism and pessimism(pp. 77-100). Washington: American Psychological Association.
 • Poprawa, R. (2008). Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie i szczęścia człowieka (Self-esteem as a measure of subjective coping resources and human happiness]. In: I. Heszen, J. Życińska (Eds.).Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji [Health psychology in search for positive inspirations](pp. 103-121). Warsaw: SWPS Academica Press.
 • Schwarzer, R. (2001). Stress, resources, and proactive coping.Applied Psychology. An International Review, 50, 400-407.
 • Schwarzer, R., Knoll, N. (2003). Positive coping: Mastering demands and searching for meaning. In: S. J. Lopez, C. R. Snyder (Eds.),Positive psychological assessment: A handbook of models and measures(pp. 393-409). Washington, DC: American Psychological Association
 • Seligman, M. E. P. (1993).Optymizmu można się nauczyć. Jak można zmienić swoje myślenie i swoje życie [Learned optimism. How to change your mind and your life].Poznań: Media Rodzina.
 • Sęk, H. (2005). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych [The role of social support in stressful life situations. On adjustment of support to stressful events]. In: H. Sęk, R. Cieślak (Eds.).Wsparcie społeczne, stres i zdrowie [Social support, stress and health](pp. 49-67). Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 • Snyder, L. C., Lopez, S. J. (red.). (2002).Handbook of Positive Psychology.Oxford: University Press.
 • Spence, S., H., Sheffield, J., Donovan, C. L. (2002). Problem-solving orientation and attributional style: moderators of the impact of negative life events on the development of depressive symptoms in adolescence.Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31, 219-229.
 • Wojtyna, E., Dosiak, M., Życińska, J. (2007). Wpływ wsparcia społecznego na przebieg zaburzeń depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku [The effect of social support on the course of depressive disorders in elderly patients].Psychogeriatria Polska, 1, 17-26.
 • Strelau, J. (2000). Temperament [Temperament]. In: J. Strelau (Eds.).Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. An academic manual](vol. 2, pp. 683-719). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strelau, J. (2006).Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań [Temperament as a behavior regulator from the perspective of five decades of research].Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zwoliński, M. (2008). Rozróżnienie na zasoby osobiste i subiektywne zdrowie a struktura czynnikowa ich wskaźników: studium przypadku czternastu wybranych zmiennych w próbie uczniów warszawskich szkół średnich [Differentiation into personal resources and subjective health in relation to factor structure of their indicators: a case study of fourteen selected variables in a sample of Warsaw high school students]. In: I. Heszen, J. Życińska (Eds.).Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji [Health psychology in search for positive inspirations].(pp. 122-135). Warsaw: SWPS Academica Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
10PLAAAA07547
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.9cfc0ff6-febd-3b9d-a5e3-7adec3901f91
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.