PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 66 | 5 | 400-421
Tytuł artykułu

Z korespondence F. V. Mokrého s účastníky VI. Mezinárodního kongresu pro kreslení a užitá umění v Praze - Galkou E. Scheyerovou, Josefem Albersem a Lucií Moholy-Nagyovou

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
From the correspondence of F. V. Mokrý with participants at the 6th International Congress for art education, drawing and art applied to industry in Prague - Galka E. Scheyer, Josef Albers, and Lucie Moholy-Nagy
Języki publikacji
CS
Abstrakty
EN
The edition of part of the correspondence of painter and art professor F. V. Mokrý from the years 1928–1930 documents the efforts of this important representative of the movement for the modernisation of art education methods to develop contacts with the international art and art-education avantgarde, especially with personalities related to Bauhaus. The opportunity for a personal meeting with the people named above and for an attempt to increase respect for the modernist efforts of Czechoslovak art teachers in the international context was the 6th International Congress for Art Education, Drawing and Art Applied to Industry, held in Prague in 1928, of which Mokrý was the general secretary. Together with the interpretation of the content of the letters, the text therefore also focuses on the evaluation of the organisational and ideological sides of the Prague Congress, conceived with the support of government circles on the occasion of the celebration of the first ten years of the building of Czechoslovakia as an event documenting the progressive thinking of a world- oriented democratic country. In his commitment Mokrý appears as a typical representative of the generation of artists born at the close of the 19th century, opponents of national traditionalism who, in the period between the wars, were reaching a fundamental knowledge of creative solidarity with Bauhaus and primarily were striving from these positions to awaken the public interest in a modern lifestyle. When the popularity of functionalism reached a higher level in Czechoslovakia in the thirties of the 20th century than in the land of Bauhaus, this was certainly due to the activities of a number of almost unknown artists - progressive-minded professors of drawing, art teachers at junior secondary and secondary modern schools, who contributed to the high-quality education of Czechoslovak citizens through the cultivation of their sensibility to constructivism and functionalist objectivity.
CS
Edice části korespondence malíře a výtvarného pedagoga F. V. Mokrého z let 1928–1930 dokládá úsilí významného stoupence hnutí za modernizaci metod výtvarné výchovy o rozvíjení kontaktů s mezinárodní uměleckou a výtvarně- pedagogickou avantgardou, zejména s osobnostmi ve vztahu k Bauhausu. Příležitostí k osobnímu setkání se jmenovanými adresáty i k pokusu o zvýšení respektu k modernistickým snahám československých výtvarných pedagogů v mezinárodním kontextu se stal VI. mezinárodní kongres pro kreslení a užitá umění pořádaný roku 1928 v Praze, jehož byl Mokrý generálním sekretářem. Spolu s interpretací obsahu dopisů je proto text zaměřen i na zhodnocení organizační a ideové stránky pražského kongresu pojatého s podporou vládních kruhů při příležitosti oslav desetiletí budování Československa jako počin dokládající pokrokové myšlení světově orientované demokratické země. V své angažovanosti se Mokrý jeví jako typický reprezentant generace umělců narozených závěrem 19. století, kteří se stali odpůrci nacionálního tradicionalismu a kteří dospěli v meziválečné době k zásadnímu poznatku tvůrčí sounáležitosti s Bauhausem a předně z těchto pozic usilovali o podnícení zájmu veřejnosti o moderní životní styl. Když ve třicátých letech 20. století dosáhla v Československu popularita funkcionalismu vyššího stupně než v zemi Bauhausu, zásluhu jistě nesly aktivity řad téměř neznámých umělců - pokrokově smýšlejících profesorů kreslení, učitelů výtvarné výchovy na reálných a měšťanských školách, kteří ke kvalitnímu vzdělání československých občanů přispěli kultivací jejich sensibility ke konstruktivismu a funkcionalistické věcnosti.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
66
Numer
5
Strony
400-421
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.9a360b49-e631-48d4-822d-2923516f7355
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.