Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 158 | 10 | 951-970
Tytuł artykułu

Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Detection of the child’s opinion in court proceedings - interdisciplinary study
Języki publikacji
CS
Abstrakty
EN
A number of legal, psychological or pedagogical articles deal with the problem of discovering and importance of child’s opinion in judicial proceedings. This problem is on daily basis practically solved by judges, collision guardians, attorneys, experts, and, last but not least, by parents and their children, especially in court proceedings on the custody of minors. The question of the participation of minors in court proceedings which concern them has been given increasing attention in recent years not only in Czech Republic, but also internationally. The necessity of protecting the right of the child to be heard by the court is very often highlighted at the constitutional and international level. At the same time, each custody proceeding should be primarily aimed at the best interests of the child. In this legal area, we can meet many indefinite legal terms. In the process of interpretation of these terms, knowledge and experiences from non-legal disciplines might be very helpful. The aim of this text is to combine knowledge from different disciplines in order to provide a more comprehensive view of the issue.
CS
Problematikou zjišťování a relevance názoru dítěte v soudním řízení, jehož je účastníkem, se zabývá nemálo odborných prací, a to nejen právních, ale i psychologických, případně pedagogických. Tento problém je rovněž dnes a denně prakticky řešen odbornou veřejností z řad soudců, kolizních opatrovníků, advokátů, znalců a v neposlední řadě rodiči a jejich dětmi zejména v opatrovnických řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé. Otázce participace nezletilých dětí na soudních řízeních, která se jich týkají, je v posledních letech nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku věnována čím dál tím větší pozornost. Nezbytnost ochrany práva dítěte být slyšeno přímo před soudem je v poslední době velmi často zdůrazňována zejména v ústavněprávní a též v mezinárodněprávní rovině. Současně by každé opatrovnické řízení mělo sledovat primárně nejlepší zájem dítěte. Ve věcech péče soudu o nezletilé se více než v jakémkoliv jiném právním odvětví setkáváme s neurčitými právními pojmy, k jejichž výkladu mohou být mnohdy velmi nápomocné znalosti a zkušenosti mimoprávní. Cílem tohoto textu je proto propojit poznatky z různých oborů za účelem vytvoření komplexnějšího náhledu na danou problematiku.
Twórcy
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.3d60e6b6-cee0-46c4-a044-396a8457f23e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.