Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 3 | 383-391
Tytuł artykułu

A Critical View on the Phenol Index as a Measure of Phenol Compounds Content in Waters. Application of a Biosensor

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Phenol index is considered as an important indicator of water purity and quality. Usually phenol index is determined by a spectrophotometric method the calibration being based on phenol standards. Unfortunately, the absorptivities of different phenols compounds differ from each other. This leads to significant uncertainty concerning content of phenols in water. It is shown that the same shortage of the phenol index appears also if it is determined using an amperometric biosensor based on tyrosinase. The sensitivity of the biosensor response to four phenol compounds: phenol, catechol, 3-cresol and 4-chlorophenol was examined, as well as possible interactions between phenols, according to 24 factorial experiment. It was proved that individual phenols affect phenol index independently from each other, ie no significant interaction between phenols was detected. However, sensitivity of the biosensor to different phenols is not the same. Relationship between phenol index and concentrations of phenols in water is discussed.
PL
Indeks fenolowy jest ważnym wskaźnikiem czystości i jakości wody. Oznacza się go zwykle metodami spektrofotometrycznymi z 4-aminoantypiryną, stosując fenol jako wzorzec. Ponieważ współczynniki absorpcji różnych związków fenolowych różnią się, wyznaczona wartość indeksu fenolowego obarczona jest znaczną niepewnością. Podobny efekt występuje, gdy indeks fenolowy oznaczany jest przy użyciu biosensora amperometrycznego opartego na tyrozynazie. W pracy wyznaczono czułości biosensora w stosunku do czterech związków fenolowych: fenolu, katecholu, 3-krezolu oraz 4-chlorofenolu oraz zbadano możliwe interakcje pomiędzy fenolami. Doświadczenia prowadzono według planów czynnikowych 24. Wykazano, że poszczególne fenole wpływają na indeks fenolowy niezależnie od siebie, tzn. nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy fenolami. Jednak czułość biosensora jest różna w stosunku do różnych fenoli. Przedyskutowano zależność pomiędzy indeksem fenolowym a stężeniami fenoli w wodzie.
Wydawca

Rocznik
Tom
19
Numer
3
Strony
383-391
Opis fizyczny
Daty
wydano
2012-01-01
online
2012-07-16
Twórcy
 • Department of Analytical Chemistry, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
 • Department of Analytical Chemistry, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
 • Department of Analytical Chemistry, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, Poland
Bibliografia
 • Adamski J, Nowak P, Kochana J. Simple sensor for determination of phenol and its derivatives in water based on enzyme tyrosinase. Electrochim Acta. 2010;55:2363-2367. DOI: 10.1016/j.electacta.2009.11.099.[WoS][Crossref]
 • Kim K-R, Kim H. Gas chromatographic profiling and screening for phenols as isobutoxycarbonyl derivatives in aqueous samples. J Chromatogr A. 2000;866:87-96.
 • Sousa AR, Trancoso M. Validation of an environmental friendly segmented flow method for the determination of phenol index in water as alternative to the conventional one. Talanta. 2010;79(3):796-803. DOI: 10.1016/j.talanta.2009.05.009.[Crossref]
 • EU/4 Drinking Water Directive 80/778/EEC.
 • Padilla-Sanchez JA, Plaza-Bolanos P, Romero-Gonzalez R, Barco-Bonilla N, Martinez-Vidal JL, Garrido-Frenich A. Simultaneous analysis of chlorophenols, alkylphenols, nitrophenols and cresols in wastewater effluents, using solid phase extraction and further determination by gas chromatography-tandem mass spectrometry. Talanta. 2011;85:2397-2404. DOI: 10.1016/j.Talanta.2011.07.081.[Crossref]
 • Sanchez-Avila J, Fernandez-Sanjuan M, Vincente J, Lacorte S. Development of a multi-residue method for the determination of organic micropollutants in water, sediment and mussels using gas chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr A. 2011;1218:6799-6811. DOI: 10.1016/j.chroma.2011.07.056.[Crossref]
 • Kovacs A, Mortl M, Kende A. Development and optimization of a method for the analysis of phenols and chlorophenols from aqueous samples by gas chromatography-mass spectrometry, after solid-phase extraction and trimethylsilylation. Microchem J. 2011;99:125-131. DOI: 10.1016/j.microc.2011.04.007.[Crossref][WoS]
 • Alcudia-Leon MC, Lucena R, Cardenas W, Valcarcel M. Determination of phenols in waters by stir membrane liquid - liquid - liquid microextraction coupled to liquid chromatography with ultraviolet detection. J Chromatogr A. 2011;1218:2176-2181. DOI: 10.1016/j.chroma.2011.02.033.[Crossref]
 • Tanigawa T, Watabe Y, Kubo T, Hosoya K. Determination of bisphenol a with effective pretreatment medium using automated column-switching HPLC with fluorescence detection. J Sep Sci. 2011;34:2840-2846.[WoS]
 • Segovia-Martinez L, Moliner-Martinez Y, Campins-Falco P. Direct capillary liquid chromatography with electrochemical detection method for determination of phenols in water samples. J Chromatogr A. 2010;1217:7926-7930. DOI: 10.1016/j.chroma.2010.10.078.[Crossref]
 • Jing T, Xia H, Niu J, Zhou Y, Dai Q, Hao Q, Zhou Y, Mei S. Determination of trace 2,4-dinitrophenol in surface water samples based on hydrophilic molecularly imprinted polymers/nickel fiber electrode. Biosens Bioelectron. 2011;26:4450-4456. DOI: 10.1016/j.bios.2011.05.00.[WoS][Crossref]
 • Vidal L, Chisvert A, Canals A, Psillakis E, Lapkin A, Acosta F, Edler KJ, Holdaway JA, Marken F. Chemically surface-modified carbon nanoparticle carrier for phenolic pollutants: extraction and electrochemical determination of benzophenone-3 and triclosan. Anal Chim Acta. 2008;616:28-35. DOI: 10.1016/j.aca.2008.04.011.[Crossref]
 • Wu Y. Nano-TiO2/dihexadecylphosphate based electrochemical sensor for sensitive determination of pentachlorophenol. Sens Actuators B. 2009;137:180-184. DOI: 10.1016/j.snb.2008.11.005.[Crossref]
 • International Organization of Standardization: Water quality. Determination of phenol index. 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation. 1990:6439.
 • Moskvin AL, Mozzhukhin A, Mukhina EA, Moskvin LN. Flow-injection photometric determination of the phenol index of natural waters in the presence of humic acids. J Anal Chem. 2005;60(1):79-84.
 • Maya F, Estela JM, Cerda V. Flow analysis techniques as an effective tools for the improved environmental analysis of organic compounds expressed as total indices. Talanta. 2010;81(1-2):1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2010.01.028.[Crossref][WoS][PubMed]
 • Arecchi A, Scampicchio M, Drusch S, Mannino S. Nanofibrous membrane based tyrosinase-biosensor for the detection of phenolic compounds. Anal Chim Acta. 2010;659(1-2):133-136. DOI: 10.1016/j.aca.2009.11.039.[WoS][Crossref]
 • Zhang Y, Ji C. Electro-induced covalent cross-linking of chitosan and formation of chitosan hydrogel films: Its application as an enzyme immobilization matrix for use in a phenol sensor. Anal Chem. 2010;82(12):5275-5281. DOI: 10.1021/ac100714s.[WoS][Crossref]
 • Chen J, Jin Y. Sensitive phenol determination based on co-modifying tyrosinase and palygorskite on glassy carbon electrode. Microchim Acta. 2010;169(3-4):249-254. DOI: 10.1007/s00604-010-0320-6.[Crossref][WoS]
 • Lu L, Zhang L, Zhang X, Huan S. A novel tyrosinase biosensor based on hydroxyapatite-chitosan nanocomposite for the detection of phenolic compounds. Anal Chim Acta. 2010;665(2):146-151. DOI:10.1016/j.aca.2010.03.033.[WoS][Crossref]
 • Zhang J, Lei J, Liu Y, Zhao J. Highly sensitive amperometric biosensors for phenols based on polyaniline-ionic liquid-carbon nanofiber composite. Biosens Bioelectron. 2009;24(7):1858-1863. DOI: 10.1016/j.bios.2008.09.012.[PubMed][WoS][Crossref]
 • Kochana J, Gala A, Parczewski A, Adamski J. Titania sol-gel-derived tyrosinase-based amperometric biosensor for determination of phenolic compounds in water samples. Examination of interference effects. Anal Bioanal Chem. 2008;391(4):1275-1281. DOI: 10.1007/s00216-007-1798-6.[WoS][Crossref]
 • Bayne ChK, Rubin IB. Practical experimental designs and optimization methods for chemists. Weinheim: VCH Publishers; 1986.
 • Parczewski A. Chemometric aspects of environmental analytics. Proc Summer School organized by CEEAM. Gdańsk, Poland; 2005.
 • Otto M. Chemometrics. Statistics and computer application in analytical chemistry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA; 2007.
 • Kochana J, Nowak P, Jarosz-Wilkołazka A, Biedroń M. Tyrosinase/laccase bienzyme biosensor for amperometric determination of phenolic compounds. Microchem J. 2008;89(2):171-184. DOI: 10.1016/j.microc.2008.02.004.[WoS][Crossref]
 • Ettinger MB, Ruchhoft CC, Lishka R. Sensitive 4-aminoantipyrine method for phenolic compounds. Anal Chem. 1951;23(12):1783-1788.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0028-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.