Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 3 | 315-330
Tytuł artykułu

Effect of Stubble Heights and Treatment Duration Time on the Performance of Water Dropwort Floating Treatment Wetlands (FTWS)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Floating treatment wetlands (FTWs) with Water Dropwort (Oenanthe javanica) were established in winter to investigate their potential role in the purification of eutrophicated water, and to identify the effects of different stubble heights of the Water Dropwort on the performance of the FTWs. The results of the experiments demonstrated: The Water Dropwort FTWs were effective in buffering the pH of the experimental water. The Water Dropwort FTWs were efficient in purifying eutrophicated water, with removal rate for total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), ammonium nitrogen (NH4+ - N), and nitrate nitrogen (NO3- - N) at 91.3, 58.0, 94.6, and 95.5% in the 15-day experiment, respectively. No significant difference in the purification effect was found among different stubble heights of Water Dropwort FTWs. Significant differences between the zero control and the FTWs were found for the removal of TP in the first 11 days; and for the removal of NH4+ - N in the first 4 days. No significant difference was found between the zero control and the FTWs for NO3- - N in the first 4 days, but significant difference was detected after day 4. The optimum treatment duration time for the FTWs with Water Dropwort will depend on the nutrients to be removed. These results will provide basis for further application of the FTWs at large scale, as well as for future studies on the mechanism of nutrient removal process.
PL
Badano proces oczyszczania wód z wykorzystaniem ruchomych mokradeł (FTW) obsadzonych Oenanthe javanica. Celem prowadzonych w zimie badań była ocena ich potencjalnej roli w oczyszczaniu wód zeutrofizowanych oraz określenie wpływu różnych wysokości ściernisk roślinnych na wydajność procesu. Wyniki eksperymentów wykazały, że systemy FTW skutecznie buforowały pH badanej wody. Za pomocą FTW ze zeutrofizowanej wody usunięto azot ogólny (TN), fosfor ogólny (TP), azot amonowy (NH4+ - N) i azot azotanowy (NH3- - N) odpowiednio w ilościach: 91,3, 58,0, 94,6 i 95,5%, w czasie trwania 15-dniowego eksperymentu. Nie wykazano istotnych różnic w efekcie oczyszczania przy stosowaniu różnych wysokości ściernisk roślinnych. Stwierdzono wpływ czasu prowadzenia eksperymentu na usuwanie TP, którego usunięto najwięcej w pierwszych 11 dniach, a NH4+ - N w ciągu pierwszych 4 dni trwania procesu. Nie stwierdzono istotnej różnicy między kontrolą i FTW dla NH3- - N w ciągu pierwszych kilku dni, ale znacząca różnica pojawiła się po 4 dniu. Optymalny czas trwania procesu z wykorzystaniem FTW zależy od składników odżywczych, które mają być usunięte. Opisane wyniki stanowią podstawę zarówno do rozwinięcia zastosowania FTW na dużą skalę, jak i dla przyszłych badań nad mechanizmem procesu usuwania składników odżywczych.
Wydawca

Rocznik
Tom
19
Numer
3
Strony
315-330
Opis fizyczny
Daty
wydano
2012-01-01
online
2012-07-16
Twórcy
autor
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
autor
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
 • Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Universitetsparken 2, 2100 Copenhagen, Denmark
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
autor
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
autor
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
 • State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China
Bibliografia
 • Huett DO, Morris SG, Smith G, Hunt N. Nitrogen and phosphorus removal from plant nursery runoff in vegetated and unvegetated subsurface flow wetlands. Water Res. 2005;39:3259-3272. DOI: 10.1016/j.watres.2005.05.038.[Crossref][PubMed]
 • Xu DW, Chen LN, Ma Q. Application and new research process of ecological floating bed technology. China Water Wastewater. 2010;26:11-15.
 • Li W, Recknagel F. In situ removal of dissolved phosphorus in irrigation drainage water by planted floats: preliminary results from growth chamber experiment. Agriculture, Ecosystems & Environ. 2002;90:9-15.
 • Sooknah RD, Wilkie AC. Nutrient removal by floating aquatic macrophytes cultured in anaerobically digested flushed dairy manure wastewater. Ecol Eng. 2004;22:27-42.[Crossref]
 • Li XN, Song HL, Zhu GC, Li DC, Lu XW. Characteristic of combined floating bed ecosystem for water purification under dynamic condition. Huan Jing Ke Xue. 2007;28:2448-2452.[PubMed]
 • Guo PY, Zhu YM, Song XF, Ding BH, Zou GY, Fu ZS, Lv Q. Remediation of eutrophic water by terrestrial plant in enclosure: the purification effect and dynamics processes of Lolium multiflorum for removing TP. J Zhejiang University (Sci Edition). 2007;34:560-564.
 • Sun L, Liu Y, Jin H. Nitrogen removal from polluted river by enhanced floating bed grown canna. Ecol Eng. 2009;35:135-140. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2008.09.016.[WoS][Crossref]
 • Hu MH, Yuan JH, Yang XE, He ZL. Effects of temperature on purification of eutrophic water by floating eco-island system. Acta Ecol Sinica. 2010;30:310-318.[Crossref]
 • Hu GJ, Zhou M, Hou HB, Zhu X, Zhang WH. An ecological floating-bed made from dredged lake sludge for purification of eutrophic water. Ecol Eng. 2010;36:1448-1458.[Crossref][WoS]
 • Moortel AMK, Meers E, Pauw N, Tack FMG. Effects of vegetation, season and temperature on the removal of pollutants in experimental floating treatment wetlands. Water, Air & Soil Poll. 2010;212:281-297. DOI: 10.1007/s11270-010-0342-z.[Crossref][WoS]
 • Zhou X, Wang G. Nutrient concentration variations during Oenanthe javanica growth and decay in the ecological floating bed system. J Environ Sci. 2010;22:1710-1717.[WoS][Crossref]
 • Billore SK, Prashant W, Sharma JK. Treatment performance of artificial floating reed beds in an experimental mesocosm to improve the water quality of river Kshipra. Water Sci Technol. 2009;60:2851-2859. DOI: 10.2166/wst.2009.731.[Crossref]
 • Li XN, Song HL, Li W, Lu XW, Nishimura O. An integrated ecological floating-bed employing plant, freshwater clam and biofilm carrier for purification of eutrophic water. Ecol Eng. 2010;36:382-390.[Crossref][WoS]
 • Li W, Li Z. In situ nutrient removal from aquaculture wastewater by aquatic vegetable Ipomoea aquatica on floating beds. Water science and technology. J Int Associat Water Pollut Res. 2009;59:1937-1943. DOI: 10.2166/wst.2009.191.[Crossref]
 • Yang Z, Zheng S, Chen J, Sun M. Purification of nitrate-rich agricultural runoff by a hydroponic system. Biores Technol. 2008; 99:8049-8053. DOI: 10.1016/j.biortech.2008.03.040.[Crossref]
 • Xian Q, Hu L, Chen H, Chang Z, Zou H. Removal of nutrients and veterinary antibiotics from swine wastewater by a constructed macrophyte floating bed system. J Environ Manage. 2010;91:2657-2661. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.07.036.[WoS][PubMed][Crossref]
 • Xiong J, Guo G, Mahmood Q, Yue M. Nitrogen removal from secondary effluent by using integrated constructed wetland system. Ecol Eng. 2011;37:659-662. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.12.025.[WoS][Crossref]
 • Tanner CC, Headley TR. Components of floating emergent macrophyte treatment wetlands influencing removal of stormwater pollutants. Ecol Eng. 2011;37:474-486. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.12.012.[WoS][Crossref]
 • Zheng S, Yang Z, Sun M. Pollutant removal from municipal sewage in winter via a modified free-water-surface system planted with edible vegetable. Desalination. 2010;250:158-161. DOI: 10.1016/j.desal.2009.09.004.[Crossref][WoS]
 • Ma Q, Chen DH, Sun CJ, Gao YJ. Study on the selecting the species of macrophytes for the ecological floating rafts in one of estuaries of Dianchi Lake. Ecol Sci. 2007;26:490-494.
 • Lu JD, Chen HB, Zhao LY, Li ZH. Study on the growth characteristics of seven plants cultivated on artificial floating rafts in eutrophic water. Techniq Equipment for Environ Pollut Control. 2006;7:58-61.
 • Netten JJC, Arts GHP, Gylstra R, van Nes EH, Scheffer M, Roijackers RMM. Effect of temperature and nutrients on the competition between free-floating Salvinia natans and submerged Elodea nuttallii in mesocosms. Fund Appl Limnol. 2010;177:125-132. DOI: 10.1127/1863-9135/2010/0177-0125.[WoS][Crossref]
 • Luo GY, Bu FP, Xu XY, Cao J, Shu WQ. Effect of temperature on the ecological floating bed system. China Environ Sci. 2010;30:499-503.
 • Tang D, Luo GY, Ran QS. The equilibrium equation of dissolved oxygen in the biological floating bed system. Environ Ecol In The Three Gorges. 2011;33:10-13
 • Stewart FM, Mulholland T, Cunningham AB, Kania BG, Osterlund MT. Floating islands as an alternative to constructed wetlands for treatment of excess nutrients from agricultural and municipal wastes-Cresults of laboratory-scale tests. Land Contamin & Reclamat. 2008;16:25-33.
 • Zhou X, Wang J, Xue L, Xu X, Yang L. N and P removal characters of eutrophic water body under planted float. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2005;16:2199-2203.[PubMed]
 • Zhang ZY, Feng ML, Yang LZ. Nitrogen and phosphorus removal and N2O emission from domestic sewage in floating-bed plant systems. Acta Ecol Sinica. 2007;27:4333-4341.
 • Li YR, Cao JS. Purification effects of floating bed plants on eutrophic water body under low temperature in winter. Environ Pollut & Control. 2005;27:505-508.
 • Jin XC, Inamori Y, Piao JD. Ecological restoration technology and management guide for water environment in lakes and wetlands. Beijing: Sci Press; 2007.
 • The environmental protection department of the People's Republic of China. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (4th Version). Environmental Science Publication in China. Beijing; 2002.
 • Yang F, Wang GX, Zhou XH. Study on purification function of suspended-bed of water parsnip to heavy polluted channel. Yellow River. 2009;31:57-58.
 • Tchobanoglous G, Schroeder E. Water Quality. American: Addison-Wesley Publishing Company: Reading, MA; 1985.
 • Coleman J, Hench K, Garbutt K, Sexstone A, Bissonnette G, Skousen J. Treatment of domestic wastewater by three plant species in constructed wetlands. Water, Air, & Soil Pollut. 2001;128:283-295.
 • Tallec G, Garnier J, Billen G, Gousailles M. Nitrous oxide emissions from denitrifying activated sludge of urban wastewater treatment plants, under anoxia and low oxygenation. Biores Technol. 2008;99:2200-2209. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.05.025.[Crossref]
 • Hao YX. Soil Microbiology. Beijing: Science Press; 1982.
 • Zhou YQ, Li XZ, Tang YY, Xin ZJ, Jia Y, Li SY. Effect and mechanism of nitrogen removal in urban malodorous river using Oenanthe javanica floatingmats. Acta Sci Circumstant. 2011;31:2192-2198.
 • Lu SY, Jin XC, Yu G. Nitrogen removal mechanism of constructed wetland. Acta Ecol Sinica. 2006;26:2670-2677.
 • Yu KS, Zhang SN, Zheng YM. Approach to the anaerobic water quality model. Shanghai Environ Sci. 1990;9:10-14
 • Sun LP, Liu Y, Feng C, Wang ZC, Jin H. Removal of nitrogen from water bodies by canna floating bed in different seasons. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni. 2008;47:127-139.
 • Zheng C, Zheng SK, Yang ZF, Sun M. Lab-scale continuous purification of nitrogen-type eutrophic waterbody by oenanthe decumbences on floating-beds. Environ Eng. 2006;24:31-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10216-011-0023-x
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.