Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | 2 | 121-128
Tytuł artykułu

Positive Personality Traits As an Element of Creating the Image of a Physical Education Teacher

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background: To create a positive image among students, a Physical Education teacher should get to know their expectations and visions. The aim of the work was to identify the most significant positive traits which a Physical Education teacher should possess and to identify relations between variables determining students' choices.Material/Methods: The results obtained from 744 students (471 females and 273 males) from two uppersecondary schools (1st school n=393; 2nd school n=351) were analysed. The research used a diagnostic poll method - questionnaires. Respondents were asked a half-open question and were supposed to indicate three most significant positive features which should characterise a Physical Education teacher. The analysis was made with the use of the log-linear modelling method.Results: The research indicated the most desired features which should characterise a Physical Education teacher. The analysis of relations (p<0.05) between independent variables (school x gender x year) and a dependent variable (selection of a particular characteristic) allowed revealing a second-order interaction for five traits (calm, caring, understanding, trustworthy, having a sense of humour) and a third-order interaction for three personality traits (fair, benevolent and consistent). There did not appear any relations between independent variables and the selection of such personality traits as self-possessed, friendly and being a partner.Conclusions: Features which, according to students, should characterise a Physical Education teacher should serve as foundations for building a positive image or as the basis for modifying the existing one. Moreover, such knowledge of factors influencing the differentiation of the expectations of students may help a current correction of an attitude to them and to strengthen the teacher's authority.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
3
Numer
2
Strony
121-128
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011-01-01
online
2011-07-04
Twórcy
 • Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Kotler Ph. Marketing management: analysis, planning, implementation, and control. 8th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall; 1994.
 • Wó jcik K. Public Relations od A do Z [in Polish] [Public Relations from A to Z]. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet"; 1997.
 • Christian CR. Industrial marketing. How important is the corporate image? J Marketing 1959;24(2):79-80.[Crossref]
 • Klopper Ch. Managing your company's image. Brit J Admin Manag 2010;71:15-17.
 • Prayag G. Tourists' evaluations of destination image, satisfaction, and future behavioral intentions - the case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing 2009;26(8):836-853.[WoS]
 • Smith G. The 2001 General Election: factors influencing the brand image of political parties and their leaders. J Marketing Manag 2001;17:989-1006.[Crossref]
 • Woskowski J. Z zagadnień pozycji społecznej nauczycieli szkó ł podstawowych [in Polish] [Social position of primary school teachers]. In: Saragata A, editor. Socjologia zawodó w [Occupation sociology]. Warszawa 1965.
 • Pań czyk W, Warchoł K. W kręgu teorii, metodyki i praktyki wspó łczesnego wychowania fizycznego [in Polish] [In the area of theory, methodology and practice of contemporary physical education]. Rzeszó w: UR; 2006.
 • Demel M, Skład A. Teoria wychowania fizycznego dla pedagogó w [in Polish] [Theory of physical education for educationalists]. Warszawa: PWN; 1986.
 • Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji [in Polish] [Theory of physical education]. Warszawa: WSiP; 1997.
 • Hodan B, Żukowska Z. Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno wychowawcze funkcje [in Polish] [Physical Education teacher and his socio-pedagogical functions]. Olomouc-Warszawa; 1996.
 • Żukowska Z, Żukowski R. Swoistość interakcji w wychowaniu fizycznym [in Polish] [Specificity of interaction in physical education]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1996;1:4-7.
 • Cieśliń ski R. Ocena realizacji ró l społeczno-zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego [in Polish] [Evaluation of the realisation of socio-professional roles of Physical Education teachers]. Wychowanie Fizyczne i Sport 1989;33(1):67-76.
 • Mań kowska M. Społeczno-zawodowe role nauczyciela wychowania fizycznego w świetle badań empirycznych [in Polish] [Socio-professional roles of Physical Education teachers in the light of empirical research]. Roczniki Naukowe [Warszawa] 1981;26:67-97.
 • Rosensshine B. Evaluation of classroom instruction. Rev Educ Res 1970;April 40:279-300.
 • Berti Ch, Molinari L, Speltini G. Classroom justice and psychological engagement: students' and teachers' representations. Social Psychology of Education 2010;13(4):541-556.[WoS][Crossref]
 • Resh N. Sense of justice about grades in school: is it stratified like academic achievement? Social Psychology of Education 2010;13(3):313-329.[Crossref][WoS]
 • Przetacznik-Gierowska M, Włodarski Z. Psychologia wychowawcza [in Polish] [Educational psychology]. T.1. Warszawa: PWN; 1994.
 • Zieliń ski J. Wspó łczesny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego kreowany przez ucznió w szkoły średniej [in Polish] [Contemporary image of a Physical Education teacher created by upper-secondary school students]. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001;4:413-419.
 • Pantkowski R. Jak młodzież postrzega wspó łczesnego nauczyciela [in Polish] [How youth perceive a contemporary teacher]. Problemy Opiekuń czo-Wychowawcze, 1991;5:200-202.
 • Żukowski R. Nauczyciel wychowania fizycznego w oczekiwaniach ucznió w a potrzeby wychowania I socjalizacji w reformującej się szkole [in Polish] [Physical Education teacher in the expectations of students and the need for upbringing and socialisation in a school undergoing a reform]. In: Jonkisz J, Lewandowski M, editors. Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole [Upbringing and education in a school undergoing a reform]. Wrocław: Wyd. WTN; 2003, 219-223.
 • Basiaga-Pasternak J. Nauczyciel wychowania fizycznego w opinii młodzieży szkó ł średnich [in Polish] [Physical Education teacher in the opinion of upper-secondary school students]. Studia Humanistyczne 2002;2:31-40.
 • Demel M. Szkice krytyczne o kulturze fizycznej [in Polish] [Critical notes on physical culture]. Warszawa: SiT; 1973.
 • Moir A, Jessel D. Brain sex: the real difference between men and women. New York: Dell; 1998.
 • Umiastowska D, Pławiń ska L, Umiastowski M. Nauczyciel wychowania fizycznego w opiniach ucznió w na ró żnych szczeblach edukacji [in Polish] [PE teacher in the opinion of students at different levels of education] In: Jonkisz J, Lewandowski M, editors. Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole [Education and upbringing in a reformed school]. Wrocław: AWF; 2001, 181-185.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0012-6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.