PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 19 | 4 | 37-42
Tytuł artykułu

Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Część II. Biologiczne sprzężenie zwrotne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu / Physiotherapy in stress urinary incontinence in females. Part ii. Biofeedback in stress urinary incontinence

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Nietrzymanie moczu definiuje się jako stan, w ktorym występuje niezależny od woli wypływ moczu. Dolegliwość ta dotyczy dwukrotnie częściej kobiet niż mężczyzn, a jej częstotliwość nasila się wraz z wiekiem. Około 25% kobiet w wieku rozrodczym i 50% kobiet po menopauzie ma problemy z utrzymaniem moczu. W Polsce szacuje się, że cierpi na tę przypadłość ok. 5 mln osob. Ponad połowa wszystkich przypadkow nietrzymania to wysiłkowe nietrzymanie moczu. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu możemy podzielić na zachowawcze i operacyjne. W cyklu trzech artykułow poglądowych przedstawiamy aktualny stan wiedzy na temat fizjoterapii w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, ktora należy do podstawowych metod profilaktyki i leczenia zachowawczego. W pierwszym artykule przedstawiliśmy aktualne rekomendacje dotyczące ćwiczeń według Kegla. W części II przedstawiamy aktualne metody biologicznego sprzężenia zwrotnego - biofeedback.
EN
Urinary incontinence is a complaint of any involuntary leakage of urine. This ailment occurs twice as often in women than men and its frequency increases with age. Approximately 25% of women of childbearing age and 50% of postmenopausal women have problems with incontinence. In Poland it is estimated that about 5 million people suffer from this affliction. More than half of all cases of incontinence are related to stress urinary incontinence. The treatment of urinary incontinence could be divided into conservative and surgical. The contemporary state of knowledge on physiotherapy - which is one of the main methods of conservative treatment and prevention - in stress urinary incontinence has been described in three review papers. Part I presented recommendations for using Kegel exercises in stress urinary incontinence. Part II focuses on current biofeedback methods
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
4
Strony
37-42
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011-10-01
online
2012-12-29
Twórcy
autor
 • Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Chair of Physiotherapy of the Nervous System and Motor System, Katowice, jozefopara@wp.pl
autor
 • Katedra Sportów Indywidualnych AWF w Katowicach, / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Chair of Individual Sports, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kliniczny Oddział Urologii w Sosnowcu / The Silesian Medical University, Clinical Urology Departament, Sosnowiec
 • AWF w Katowicach, Studia doktoranckie / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Doctoral Studies, Katowice
Bibliografia
 • [1] Opara J., Socha T., Prajsner A., Poświata A. Fizjoterapiaw wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Cz 1.Aktualne rekomendacje dotyczące ćwiczeń wedługKegla. Fizjoterapia, 2011, 3.
 • [2] Kegel A. H. Progressive resistance exercise in thefunctional restoration of the perineal muscles. Am. J. Obstet. Gynecol., 1948, 56, 238-249.
 • [3] Bo K. Pelvic floor muscle training is effective in treatmentof female stress urinary incontinence, but howdoes it work? Int. Urogynecol. J., 2004, 15, 76-84.[Crossref]
 • [4] Laycock J., Jerwood D. Pelvic floor muscle assessment:The PERFECT Scheme. Physiotherapy, 2001, 87, 12, 631-642.
 • [5] Smith D. B., Boileau M. A., Buan L. D. A self - directedhome biofeedback system for women with symptomsof stress, urge and mixed incontinence. J. Wound Ostomy Continence Nurs., 2000, 240-246.
 • [6] Liebergall-Wischnitzer M., Hochner-Celniker D., Lavy Y. et al. Paula method of circular muscle exercisesfor urinary stress incontinence - a clinical trial. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2005, 16, 5, 345-351.[Crossref]
 • [7] Halska M., Pasternok M., Pasternok M., Halski T. FizjoterapiaNTM. Fizjoter. Prakt., 2008, 1, 37-39.
 • [8] Rett M. T., Simoes J. A., Herrmann V. et al. Managementof Stress Urinary Incontinence With Surface Electromyography- Assisted Biofeedback in Women of ReproductiveAge. Physic. Ther., 2007, 87, 2, 136-142.
 • [9] Borowicz A.M., Wieczorowska-Tobis K. Metody fizjoterapeutycznew leczeniu nietrzymania moczu. Gerontol. Pol., 2010, 18, 3, 114-119.
 • [10] Joźwik M., Adamkiewicz M., Joźwik M., Pietrzycki B. Zachowawcze metody leczenia nietrzymania moczuu kobiet, [w:] T. Rechberger, J. Jakowicki (red.) Nietrzymaniemoczu u kobiet patologia - diagnostyka - leczenie. Wydawnictwo Bi Folium, Lublin, 2005.
 • [11] Di Benedetto P. Female urinary incontinence rehabilitation. Minerva Ginecol., 2004, 56, 4, 353-369.[PubMed]
 • [12] Kwolek A., Rzucidło S., Zwolińska J. i wsp. Leczeniezachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Przeg. Med. Uniwer. Rzesz., 2006, 3, 227-233.
 • [13] Prajsner A., Borowka A. Wysiłkowe nietrzymanie moczuu kobiet - rekomendacje EAU. Przegl. Urol., 2002, 1, 20-24.
 • [14] Radziszewski P. Europejska Szkoła Urologii - nietrzymaniemoczu. Przegl. Urol., 2002, 4, 36-39.
 • [15] Wlaźlak E., Surkont G., Stetkiewicz T. i wsp. Ocenaefektów nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymaniamoczu u kobiet za pomocą różnych metoddiagnostycznych. Przegl. Menopauz., 2004, 3, 57-62.
 • [16] Spaczyński M. Rekomendacje Polskiego TowarzystwaGinekologicznego w sprawie diagnostyki i leczenianietrzymania moczu u kobiet. Ginekol. Prakt., 2005, 86, 5, 45-53.
 • [17] Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowaniadiagnostyczno-terapeutycznego u kobiet z nietrzymaniemmoczu i pęcherzem nadreaktywnym. Ginekol. Pol., 2010, 10, 81, 789-793.
 • [18] Bujnowska-Fedak M., Steciwko A. Postępy w leczeniuzachowawczym nietrzymania moczu. Przew. Lek., 2007, 2, 101-107.
 • [19] Burns P., Pranikoff K., Nochajski T. et al. Treatment ofstress incontinence with pelvic floor exercises andbiofeedback. J. Am. Geriatr. Soc., 1990, 38, 341-344.
 • [20] Chrabota U., Kozłowska J. Znaczenie reedukacjimięśni dna miednicy i krocza w okresie przedporodowymi poporodowym. Gin. Prakt., 2010, 1, 16-19.
 • [21] Smolarek N., Pisarska-Krawczyk M., Sajdak S. Fizjoterapiajako sposób terapii stosowanej u kobiet z powodunietrzymania moczu. Ginekol. Prakt., 2007, 4, 23-27.
 • [22] Wierzbicka M., Urban K., Murawski M., Wronecki K. Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczuze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych. Fizjoterapia, 2010, 18, 1, 53-60.
 • [23] Paszkowski T., Radomański T. W 60. rocznicę opracowaniapodstaw naukowych rehabilitacji mięśni dnamiednicy. Przeg. Menopauz., 2008, 3, 103-106.
 • [24] Aksac B., Aki S., Karan A. et al. Biofeedback and pelvicfloor exercises for the rehabilitation of urinary stress incontinence. Gynecol. Obstet. Invest., 2003, 56.
 • [25] Paczkowska A., Friebe Z., Koszla M. Skojarzone leczeniemieszanych postaci nietrzymania moczu elektrostymulacjąi biofeedback. Przegl. Urol., 2002, 6, 57-59.
 • [26] Schiotz H. A. Stress urinary incontinence in women - current treatment alternatives. Tidsskr. Nor. Laegeforen, 2007, 127, 13, 1773-1776.
 • [27] Dannecker C., Wolf V., Raab R. et al. EMG-biofeedbackassisted pelvic floor muscle training is an effectivetherapy of stress urinary or mixed incontinence:a 7-year experience with 390 patients. Arch. Gynecol. Obstet., 2005, 273, 2, 93-97.
 • [28] Capelini M. V., Cassio L. Riccetto C. L. et al. Pelvic floorexercises with biofeedback for stress urinaryincontinence. Int. Braz. J. Urol., 2006, 32, 4, 462-469.[Crossref]
 • [29] Lorenzo Gomez M. F., Silva Abuin J. M., Garcia Criado F. J. et al. Tratamiento de la incontinencia urinaria deesfuerzo con biofeedback perineal con electrodos desuperficie. Actas Urol. Esp., 2008, 32, 6, 629-636.
 • [30] Kashanian M., Ali S. S., Nazemi M., Bahasadri S. Evaluationof the effect of pelvic floor muscle training(PFMT or Kegel exercise) and assisted pelvic floormuscle training (APFMT) by a resistance device(Kegelmaster device) on the urinary incontinence inwomen “comparison between them: a randomizedtrial”. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2011 Jul
 • 6. [Epub ahead of print].
 • [31] Herderschee R., Hay-Smith E. J., Herbison G. P. et al. Feedback or biofeedback to augment pelvic floor muscletraining for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev., 2011, 7, CD009252[WoS]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0023-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.