Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 18 | 4 | 3-10
Tytuł artykułu

The methods of treatment of lymphoedema in women after mastectomy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Obrzęk limfatyczny jest spowodowany zaburzeniem transportu chłonki w układzie limfatycznym. Może być skutkiem nieprawidłowej budowy i funkcji naczyń chłonnych (obrzęk limfatyczny pierwotny) lub może być związany z chorob otworową (obrzęk wtórny), najczęściej po usunięciu raka piersi, w wyniku powikłań po usunięciu lub napromienieniu węzłów chłonnych. Stopniowo powiększają się obwody kończyny po stronie operowanej. Występują: zmniejszenie ruchomości, zmiany zapalne i ból. Brak odpowiedniego leczenia prowadzi do stopniowego narastania obrzęku, co rzutuje na sprawność fizyczną pacjentek (ograniczenie ruchomości kończyny, osłabienie siły mięśniowej) oraz ich psychikę (względy estetyczne, dyskomfort, stres). Celem pracy jest ocena skuteczności metod terapii przeciwobrzękowej w redukcji obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii stosowanych w zakresie Kompleksowej Fizykalnej Terapii Udrażniającej. Przebadano 33 kobiety z obrzękiem limfatycznym po mastektomii z powodu raka w wieku 36 do 73 lat (52,0 ± 8,1 roku). Chore były leczone w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Ze względu na konsystencję obrzęku wyróżniono dwie grupy: 1. grupę stanowiły 23 kobiety z I○ obrzęku limfatycznego, w 2. grupie z II○ obrzęku było 10 chorych. Przed rozpoczęciem terapii i po 10 zabiegach oceniano obwody kończyn górnych oraz zakresy ruchu w stawach kończyny po stronie operowanej. U wszystkich pacjentek stosowano program Kompleksowej Fizykalnej Terapii Udrażniającej (masaż wibracyjny, masaż wirowy, drenaż limfatyczny klatki piersiowej i kończyny górnej, pneumatyczny masaż kończyny górnej, ćwiczenia czynne wolne i izomeryczne, ćwiczenia oddechowe). U pacjentek z grupy 2. dodatkowo stosowano kompresję kończyny zajętej obrzękiem. Po terapii stwierdzono w obu badanych grupach istotne zmniejszenie obwodów kończyny strony operowanej i poprawę ruchomości. Większą redukcję obrzęku i poprawę ruchomości kończyny obserwowano w grupie 2. Metody zastosowane w terapii przeciwobrzękowej istotnie wpływają na zmniejszenie obwodów kończyn dotkniętych obrzękiem u kobiet po mastektomii. Zmniejszenie obrzęku wpływa na poprawę zakresu ruchów w stawach i sprawność kończyny po stronie operowanej. Kompleksowa Fizykalna Terapia Udrażniająca jest skuteczną metodą zwalczania obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii.
EN
Lymphoedema is caused by disturbances in transport of lymph in the lymphatic system. It may result from an abnormal structure and function of lymphatic vessels (primary lymphoedema) or it may be related to cancer (secondary lymphoedema), most frequently after mastectomy with lymphadectomy or after irradiation of lymph nodes. The circumference of the limb on the operated side gradually increases. Lack of proper treatment leads to gradual growth of lymphoedema, which in turn affects the patients' physical condition (limitation of limb mobility, weakening of muscles) and psychological state (aesthetic conditions, discomfort and stress). The aim of the research was to evaluate the efficiency of Complex Decongestive Physical Therapy in reducing lymphoedema in women after mastectomy. 33 women aged 36-73 (mean 52.0 ± 8.1) with lymphoedema following mastectomy were examined. The patients underwent treatment at the Rehabilitation Department of Świętokrzyskie Centre for Oncology in Kielce. The patients were divided into two groups according to the consistency of lymphoedema: 23 women with first degree lymphoedema in Group 1 and 10 women with second degree lymphoedema in group 2. Lymphoedema, circumferences and mobility of the limbs were assessed before the treatment and after 10 applications of Complex Decongestive Physical Therapy (vibration message, water rotational message, chest and upper limb lymphatic drainage, upper limb pneumatic message, free active and isometric exercises, breathing exercises). Additionally, in Group 2, compresses were applied on the affected limb. It was observed that the oedema of the treated limbs was significantly reduced and the mobility in the limbs increased in both groups. A more significant reduction of the oedema and improvement of mobility in treated limbs were observed in group 2. The methods used in anti-oedematous therapy significantly decrease the circumferences of the upper limb with lymphoedema in women after mastectomy. The decrease of lymphoedema enhances mobility in joints and the performance of the affected limb. The Complex Decongestive Physical Therapy is an effective method of treatment of lymphoedema in women after mastectomy.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Strony
3-10
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-10-01
online
2011-05-04
Twórcy
 • The Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine of the 1st Chair of Rehabilitation, Faculty of Physiotherapy, Medical University in Łódź
 • Department of Rehabilitation, Świętokrzyskie Oncological Centre in Kielce
autor
 • Department of Rehabilitation, Świętokrzyskie Oncological Centre in Kielce
 • The Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine of the 1st Chair of Rehabilitation, Faculty of Physiotherapy, Medical University in Łódź
Bibliografia
 • Werner G. T. Diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego - fizykalna terapia przeciwzastoinowa. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, 1, 57.
 • Bąk M. Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca w przypadkach obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii. Nasze Życie, 2001, 23, 3.
 • Brennan M. J. i wsp. Obrzęk limfatyczny po mastektomii. Rehabilitacja Medyczna, 1997, 1, 3, 41.
 • Schingale F. J. Lymphoedema Lipoedema. Schlutersche Verlagsgesellschaft mbH&Co.KG, 2003.
 • Tunkel R. S., Lachmann E. Obrzęk limfatyczny kończyn. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, 168.
 • Materiały zjazdowe XVII Polska Szkoła Onkologii: Rak piersi. Mrągowo 2002.
 • Cavezzi A., Michelini S. Phlebolymphoedema. From diagnosis to therapy. Edizioni P.R. 1998.
 • Hossfeld D. K. i wsp. Podręcznik onkologii klinicznej. PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 • Woźniewski M. Rola i metody fizjoterapii w leczeniu chorych z obrzękiem chłonnym kończyn. Fizjoterapia 1995, 3, 2, 10.
 • Walaszek R. (red.) Masaż z elementami rehabilitacji. Wyd. Rehmed, Kraków 2001, 119.
 • Brorson H., Svensson H. Liposuction combined with controlled compression therapy reduces arm lymphedema more effectively than controlled compression therapy alone. Plast Reconstr Surg., 1998, 102, 1058.[PubMed]
 • Tunkel R. S., Lachmann E. Obrzęk limfatyczny kończyn. Medycyna po Dyplomie, 1999, 8, 168.
 • Brennan M. J. i in. Obrzęk limfatyczny po mastektomii. Rehabilitacja Medyczna, 1997, 1, 3, 41.
 • Studniarek-Szczepaniak K. Studium socjomedyczne chorych z rakiem sutka z uwzględnieniem jakości życia. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Łódź 2005, 1, 12.
 • Mika A. Po odjęciu piersi. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • Mika A. Rehabilitacja po leczeniu, [w:] J. Jassem (red.) Rak sutka. Wyd. Springer, Warszawa 1998.
 • Pronobis K. Psychoonkologia - jak żyć z rakiem. Amazonki - Gazeta Stowarzyszenia Klubu Kobiet po Mastektomii. Warszawa Centrum 2004, 6, 9.
 • Badger C. M. i wsp. A randomized, controlled, parallel-group clinical trial comparing multilayer bandaging followed by hosiery versus hosiery alone in the treatment of patients with lymphedema of the limb. Cancer, 2000, 88, 2832.[Crossref]
 • Foldi E. Comprehensive lymphedema treatment center. Lymphology, 1994, 27, 505.
 • Casley-Smith J. R. i wsp. Treatment for Lymphedema of the Arm - The Casley - Smith Method. Cancer 1998, 83, 12, 2843.
 • Janowska A. i wsp. Występowanie wtórnego obrzęku chłonnego oraz zaburzeń ruchomości w stawach obręczy barkowej. Fizjoterapia, 1999, 7, supl.1, 20.
 • Nyka W., Skokowski J. W sprawie przyczyn ograniczenia ruchomości w stawie barkowym po mastektomii. Fizjoterapia, 1999, 7, supl. 1, 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0075-y
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.