Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 18 | 2 | 63-71
Tytuł artykułu

Attitudes of physiotherapy students towards the physiotherapist community and scientific societies associated with physiotherapy and rehabilitation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Cel pracy: celem pracy była analiza postrzegania postaw studentów fizjoterapii uczelni medycznych (PM), uczelni o profilu wychowanie fizyczne (PWF) oraz pozostałych uczelni (IP) wobec własnej grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Materiał i metody: badaniami objęto łącznie 593 studentóow 10 polskich uczelni: 4 PM, 2 PWF i 4 IP. Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2009 roku wśród studentów III roku. Udział w badaniu był dobrowolny. Narzędziem badawczym był anonimowy, autorski, kwestionariusz zawierający łącznie 88 pytań. Do analizy prezentowanych w niniejszej pracy wyników wybrano 5 pytań. Analiza statystyczna: test Kruskalla-Wallisa i test Chi-kwadrat (X2); p < 0,05, STATISTICA 8.0, licencja WUM. Wyniki: w badanej grupie dominowała opinia, że grupa zawodowa fizjoterapeutów w Polsce jest podzielona: 41% PM, 44% PWF i 39% IP (p = NS), jednakże duża grupa badanych nie miała na ten temat zdania: 41% PM, 40% PWF i 42% IP (p = NS). 25% badanej grupy studentów znało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jako organizację naukową zrzeszającą fizjoterapeutów: 33% PM, 35% PWF oraz 16% IP. Tylko 3% wszystkich studentóow potrafiło wymienić również Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Studenci PM i PWF istotnie częściej (p < 0,001) niż studenci IP znali towarzystwa naukowe. Najbardziej znanym czasopismem naukowym z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji była w badanej grupie studentóow Fizjoterapia Polska - 34% oraz Fizjoterapia 32%. Tylko 11% studentów znało tytuł: Postępy Rehabilitacji. Wniosek: organizacje zawodowe i naukowe zrzeszające fizjoterapeutów powinny podjąć działania promocyjne wśród studentóow, zachęcając tę grupę do czynnego udziału w swych pracach, co wpłynęłoby na ściślejszą integrację grupy zawodowej, która pozwoliłaby z kolei na skuteczniejszą walkę o własne interesy zawodowe.
EN
Aims: the aim of this paper was to analyse the attitudes of physiotherapy students of medical universities (PM), universities of physical education (PWF), and other university-level schools (IP) towards the professional community of physiotherapists. Ma terial and methods: the study enrolled a total of 593 students of 10 Polish universities (4 PM, 2 PWF and 4 IP). The study was carried out in March and April 2009 among third-year students. Participation was voluntary. The data was collected on the basis of an 88-question anonymous questionnaire designed by the authors. The findings presented in this paper are based on the responses to five questions. Statistical analyses utilised the chi-squared test (X2) and the Kruskall-Wallis test at p < 0.05 (STATISTICA 8.0 licensed to Warsaw Medical University). Results: the predominant opinion in the study population (41% PM, 44% PWF, 39% IP; p = NS) was that the physiotherapist community in Poland is divided. However, a considerable percentage of the students (41% PM, 40% PWF, 42% IP; p = NS) had no opinion about that issue. A quarter of the entire study population (33% PM, 35% PWF, 16% IP) named Polish Society of Physiotherapy as a professional organisation for physiotherapists. Only 3% of all students were additionally able to name Polish Society of Rehabilitation. PM and PWF students were able to name scientific societies significantly more frequently (p < 0.001) than IP students. The best known academic journals in physiotherapy and rehabilitation were Fizjoterapia Polska (34%) and Fizjoterapia (32%). Only 11% of the students were able to name Postępy Rehabilitacji. Conclusion: professional and scientific organisations of physiotherapists should undertake promotional activities among students to encourage them to contribute actively to the work of these organisations, which would improve integration of the physiotherapist community, thus helping physiotherapists to defend their professional interests more effectively.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Strony
63-71
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-04-01
online
2010-11-25
Twórcy
 • Division of Teaching and Outcomes of Education, Faculty of Health Science, Warsaw Medical University
 • Division of Rehabilitation, Department of Physiotherapy, 2nd Medical Faculty, Warsaw Medical University
autor
 • University of Physical Education, Warsaw
 • University School of Physical Education, Wrocław
 • College of Physiotherapy, Wrocław
 • University of Rzeszów
 • Białystok Medical University
 • Division of Rehabilitation and Physiotherapy, Lublin Medical University, Puławy College
 • Silesian Medical University
 • College of Administration in Bielsko-Biała
 • Olsztyn College
 • Division of Computer Technology in Medicine and Telemedicine, Warsaw Medical University
Bibliografia
 • Rehabilitacja Polska 1945-2009 pod red. Jerzego E Kiwerskiego, Andrzeja Kwolka, Zbigniewa Śliwińskiego i Marka Woźniewskiego. Ossolineum, Wrocław 2009.
 • Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizjoterapia. Załącznik nr 33 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr. 164, poz. 1166).
 • Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Barczyk K., Bauer A., Grzegorczyk J., Kułak W., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sierdziński J. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska, 2009, 2, 4, 109-121.
 • Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Barczyk K., Bauer A., Grzegorczyk J., Kułak W., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sierdziński J. Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni. Fizjoterapia Polska, 2009, 3, 4, 232-244.
 • Ronikier A. 25-lecie pierwszego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Polsce. Postępy Rehabilitacji, 2009, 23, 2, 56-57.
 • Białoszewski D. I Międzynarodowy Kongres "Rehabilitacja Polska" a wkład Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM w początek prawdziwej integracji środowiska. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 9, 30-33.
 • Białoszewski D. Powstanie i rozwój Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii - uwagi o metodach kształcenia. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, 2, 11-15.
 • Białoszewski D., Słupik A. I Wiosna z Fizjoterapią - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, 4, 19-21.
 • Białoszewski D., Mosiołek A. III Wiosna z Fizjoterapią. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 4, 7-10.
 • II Majówka z Fizjoterapią Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Lublin, 15.05.2009.
 • II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Majówka Młodej Fizjoterapii Wrocław 29-31 maja 2009 r. Sprawozdanie z Konferencji
 • Białoszewski D. Powołanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2008, 4, 9-10.
 • Białoszewski D., Mosiołek A. I Spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2009, 1, 10-12.
 • Gotlib J., Białoszewski D. Międzynarodowy Projekt Badawczy "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych". Fizjoterapia Polska 2008, 8, 2, 223-224.
 • Gotlib J., Białoszewski D. Międzynarodowy Projekt Badawczy "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych". Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2008, 1, 31.
 • Gotlib J., Białoszewski D. Prezentacja końcowych wyników I etapu Międzynarodowego Projektu Badawczego "Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych: Sympozjum "Attention - New Professionalism and Health Education", 18-19 czerwca 2009 r., Enschede, Holandia. Fizjoterapia Polska, 2009, 9, 3, 273-274.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0060-5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.