Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 18 | 2 | 28-34
Tytuł artykułu

Body posture in the sagittal plane and the mean loading point among girls and boys aged 12 to 15 years

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Celem badań była analiza związku między postawą ciała w płaszczyźnie strzałkowej a reakcjami równoważnymi wyrażonymi średnim punktem obciążenia (SPOX) i średnim punktem obciążenia (SPOY) u dzieci w wieku 12-15 lat. Badaniami objętych zostało 503 dzieci z wylosowanych uprzednio: Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. Równowagę badano na platformie stabilograficznej. Wartość SPOX dla całej grupy badanych oscylowała od -0,86 (mm) przy OE do -2,49 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga 1,63 (mm). W postawie prawidłowej od -0,90 (mm) przy OE do -2,13 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga 1,23 (mm). W postawie wadliwej od -0,81 (mm) przy OE do -3,02 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga 2,21 (mm). Wartość SPOY dla całej grupy badanych oscylowała od 39,72 (mm) przy OE do 40,16 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga -0,44 (mm). W postawie prawidłowej od 39,37 (mm) przy OE do 39,20 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga 0,18 (mm). W postawie wadliwej od 40,22 (mm) przy OE do 41,56 (mm) przy CE. Różnica w teście Romberga -1,34 (mm). Analiza wariancji wykazała istotny efekt opcji badania (p < 001). SPOX w teście przy CE istotnie zwiększył się zarówno w postawie wadliwej, jak i prawidłowej. Dzieci z postawą wadliwą mają nieco wyższe wartości SPOX. Choć wartość SPOY w postawie wadliwej była nieco wyższa, to analiza wariancji nie wykazała istotnych efektów.
EN
The aim of the research was to analyze the relationship between body postures in the sagittal plane and mean loading point X (MLPX) and mean loading point Y (MLPY) among children aged 12 to 15 years. 503 children from the Primary School number 13 and the Gymnasium number 4 in Starachowice took part in the research. The spatial photogrammetric method which uses the effect of projection chamber was used in the research. Balance was examined on the stabiligraphic platform. MLPX value for the whole group fluctuated from -0.86 (mm) with OE to -2.49 (mm) with CE. The difference in the Romberg test was 1.63(mm). In the correct posture type SPOX value fluctuated from -0.90 (mm) with OE to -2.13 (mm) with CE. The difference in Romberg test was 1.23 (mm). In the faulty posture type MLPX value fluctuated from -0.81 (mm) with OE to -3.02 (mm) with CE. The difference in Romberg test was 2.21 (mm). MLPY value for the whole group fluctuated from 39.72 with OE to 40.16 with CE. The difference in Romberg test was -0.44 (mm). In the correct posture type MLPY value fluctuated from 39.37 (mm) with OE to 39.20 (mm) with CE. The difference in Romberg test was 0.18 (mm). In the faulty posture type MLPY value fluctuated from 40.22 (mm) with OE to 41.56 (mm) with CE. The difference in Romberg test was -1.34 (mm). The analysis of variance showed a significant effect of the examined options (p < 0.001). Closing eyes results in an increase of MLPX value in correct as well as faulty body postures. Children with faulty posture have higher MLPX values. Although the MLPY value was slightly higher in faulty postures, the variation analysis did not show any significant effects.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Strony
28-34
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-04-01
online
2010-11-25
Twórcy
 • The Institute of Physiotherapy, Jan Kochanowski University, Kielce
Bibliografia
 • Nowotny J. Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym. AWF, Katowice 2008.
 • Błaszczyk J. W. Biomechanika kliniczna. PZWL. Warszawa 2004.
 • Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa a średni punkt obcią żenia X i średni punkt obciążenia Y u dzieci w wieku 12-15 lat. Fizjoterapia Polska, 2008, 1, 65-71.
 • Ostrowska B., Rozek-Piechura K., Skolimowski T. Odzyskiwanie dynamicznej równowagi po zewnętrznych zaburzeniach postawy u dzieci z idiopatyczną skoliozą. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006, 3, 300-307.
 • Computer statistic programme. Statistica.7.1 statsoft, 2007.
 • Bruyneel A. V., Chavet P., Bollini G., Ebermeyer E., Mesure S. Idiopathic scoliosis and balance organisation in seated position on a seesaw. European Spine Journal, 2010, 3, 2.
 • Chow D. H., Kwok M. L., Cheng J. C. et al. The effect of backpack weight on the standing posture and balance of schoolgirls with adolescent idiopathic scoliosis and normal controls. Gait Postur., 2006, 2, 173-181.
 • Gagey P. M., Weber B. Posturologie. Régulation et dérèglements de la station debout. Deuxième édition. Masson, Paris 1999.
 • Guerraz M, Bronstein A. M. Ocular versus extraocular control of posture and equilibrium. Neurophysiologie Clinique, 2008, 6, 391-398.[PubMed][WoS]
 • Herdman S. J. Physical therapy diagnosis for vestibular disorders, [w:] Vestibular rehabilitation. Ed. S. J. Herdman. F. A. Davis Company. Philadelphia 2000, 566-571.
 • Kuczyński M. Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka. AWF Wrocław, 2003.
 • Mallau S., Bollini G., Jouve J. L, Assaiante C. Locomotor skills and balance strategies in adolescents idiopathic scoliosis. Spine, 2007, 1, 32.[PubMed][WoS]
 • Mallau S., Mesure S., Viehweger E. et al. Locomotor skills and balance strategies in children with internal rotations of the lower limbs. Journal of Orthopaedic Research, 2008, 1, 117-125.[WoS]
 • Mraz M., Curzytek M., Skolimowska B., Morawska-Kochman M. Fizjoterapia w zawrotach głowy - badania pilotażowe. Fizjoterapia, 2005, 2, 25-32.
 • Suvaudra G. Experimental analysis of virtual reality as a stimulus in posturography. Master thesis. Imperial College, London 2003.
 • Whitney S. L., Sparto P. J., Brown K. E. et al. The potential use of virtual reality in vestibular rehabili tation. Preliminary findings with the bnave. Neurological Report, 2002, 2, 72-78.
 • Matyja M., Domagalska M. Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. AWF Katowice, 2005.
 • Matyja M., Żmudzka-Wilczek E., Karasz B. Neurorozwojowa analiza ćwiczeń korekcyjnych. Fizjoterapia Polska, 2006, 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0056-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.