Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 18 | 1 | 9-18
Tytuł artykułu

Gait analysis in patients after lengthening and correction of tibia with Ilizarov technique

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wpływu zastosowania metody Ilizarowa na symetrię chodu. Materiał i metody: materiał kliniczny to 16 chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu nierówności oraz zaburzeń osi kończyny dolnej w obrębie podudzia w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we Wrocławiu w latach 1995-2005. Badanych pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od etiologii schorzenia. W badaniach wykorzystano platformę pedobarograficzną firmy Zebris Medical Gmbh umożliwiającą analizę trójwymiarowego rozkładu sił reakcji podłoża podczas chodu. Wnioski: 1. Przywrócenie anatomicznego kształtu i długości kończynie dolnej, za pomocą metody Ilizarowa, doprowadziło do poprawy funkcji chodu, zakładając, że jej wyznacznikiem jest symetria obciążania kończyn dolnych. 2. Etiologia skrócenia kończyny miała wpływ na wydolność funkcjonalną chodu jedynie podczas analizy siły F2max.
EN
Aim. Evaluation of the effects of the Ilizarov method on gait symmetry. Material and methods. 16 patients with limb length discrepancy and tibia deformation, treated with the Ilizarov technique in the 1st Clinic of Orthopaedics and Traumatology in Wroclaw between 1995-2005 participated in this study. They were divided into three groups based on the ethiology of the deformation. Gait analysis was performed by means of Pressure Distribution Measurement System (PDM-S) force-plate. Conclusions. 1. Correction and lengthening of the lower limb with the Ilizarov technique improved gait function, assuming that it corresponds with the symmetry of weight bearing. 2. The ethiology of limb length discrepancy had a significant influence on gait function only when the second peak of the vertical ground-reaction- force vector was analysed.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
1
Strony
9-18
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-01-01
online
2010-11-16
Twórcy
 • The Chair of Physiotherapy in Motor System Dysfunctions, University of Physical Education in Wrocław
 • The Chair and Clinic of Orthopaedics and Traumatology of The Motor System, Medical University in Wrocław
 • The Chair of Physiotherapy in Motor System Dysfunctions, University of Physical Education in Wrocław
 • The Chair and Clinic of Orthopaedics and Traumatology of The Motor System, Medical University in Wrocław
Bibliografia
 • Wit A. Zeszyt do ćwiczeń z biomechaniki - praca zbiorowa. AWF, Warszawa 2000, 63-67.
 • Błaszczyk J. W. Biomechanika kliniczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 234-265.
 • Marciniak W., Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, t.1. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, 27-70.
 • Koczewski P. i wsp. Analiza wybranych parametrów chodu na różnych etapach leczenia metodą Ilizarowa u chorych z nierównością kończyn dolnych. Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, 2004, 69, 6, 393-397.
 • Jochymczyk K. i wsp. Analiza biomechaniczna chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. XLVIII Sympozjum - Modelowanie w Mechanice - Wisła 2009.
 • Po-Fu Su i wsp. Gait characteristics of persons with bilateral transtibial amputations. Journal of Rehabilitation Research&Development, 2007, 44, 4, 491-501.
 • Bhave A. P. T. i wsp. Improvement in gait parameters after lenghtening for the treatment of limb-length discrepancy. Journal of Bone and Joint Surgery-American, April 1999, 81-A, 4, 529-534.
 • Kwolek A. Rehabilitacja medyczna, t. 1. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003, 147-156, 247-251.
 • Dega W. Ortopedia i Rehabilitacja, t. 1. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1983, 85-94.
 • Konieczny G., Wrzosek Z. Wczesne i późne następ-stwa braku egalizacji kończyn dolnych. Postępy Rehabilitacji, 2002, 16, supl. 3, 58-59.
 • ---
 • Marciniak W., Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i reha-bilitacja, t. 2. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, 465-495.
 • Wall A. Leczenie operacyjne nierówności kończyn. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, supl. 1, t. 59, 10-18.
 • Kwolek A. Rehabilitacja medyczna, t. 2. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003, 131-143.
 • Marciniak W. Nierówność kończyn dolnych - etiopatogeneza i następstwa, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, supl. 1, t. 59, 1-9.
 • Wrzosek Z. Problemy rehabilitacji chorych leczonych metodą Ilizarowa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2002, 4, 4, 469-472.
 • ---
 • ---
 • White S. W. i wsp. Asymmetric limb loading with true or simulated leg-length differences. Clinical Orthopaedics and Related Research, 421, 287-292.
 • Tęsiorowski M. i wsp. Wydłużanie uda według metody Ilizarowa. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, supl. 1, 59, 104-107.
 • Lisiński P., Stryła W. Zasady usprawniania leczniczego w przypadkach wydłużania kończyn dolnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2002, 4, 4, 503-506.
 • Winter D. The biomechanics and motor control of human gait. University of Waterloo Press, Waterloo 1987.
 • Napiontek M. Zasady rehabilitacji chorych leczonych metodą Ilizarowa w obrębie kończyn dolnych. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2000, 65, 3, 287-294.
 • Synder M. i in. Zastosowanie aparatu Ilizarowa do wydłużania kończyn dolnych. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1994, supl. 1, 59, 125-128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0045-4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.